מדריך לנרשם תואר ראשון ושני | תשפ"ד 2023-24

מלגות והלוואות פנימיות המרכז האקדמי לב מעניק מלגות והלוואות במטרה לסייע לסטודנטיות הזכאיות לכך לעמוד בנטל הכספי של מימון הלימודים ולאפשר התמסרות ללימודים התורניים והאקדמיים. תכנית המלגות נועדה: לעודד הצטיינות והתמדה בלימודי הקודש ובלימודים האקדמיים לסייע לסטודנטיות מבחינה כלכלית מערך המלגות מתעדכן בכל שנה, על כן, כל המידע המופיע בפרק זה הינו בהתאם למלגות שצפויות להינתן בשנת תשפ"ב בלבד. המרכז האקדמי לב שומר לעצמו את הזכות לשנות פרטים בנושא המלגות. בתחילת שנת הלימודים מופיע בלב-נט קישור לעלון מידע עם פירוט התנאים לזכאות, אופן הרישום ולוח זמנים לקבלת המלגה. בנוסף למערך המלגות הפנימי, המרכז האקדמי לב מסייע לסטודנטיות לקבל מלגות מקרנות חיצוניות. בשל כך, ייתכן שסטודנטית אשר תקבל מלגה מגורם חיצוני כלשהו, מלגתה הפנימית תוקטן בהתאם לתקנון מלגות. מלגות הצטיינות ומלגות ייחודיות הצטיינות שנה א' סטודנטית חדשה בשנה א', עם נתוני קבלה מצטיינים של ומעלה, תזכה למלגת הצטיינות במהלך 115 ממוצע בגרות השנה הראשונה ללימודיה בגובה של כשכר לימוד שנתי. ,700 ומעלה או פסיכומטרי 112 סטודנטית עם ממוצע בגרות תקבל כחצי שכר לימוד שנתי. 720 הצטיינות פסיכומטרי סטודנטית בוגרת צבא/שרות לאומי/עתודאיות (למעט ומעלה תזכנה 720 החוג לסיעוד) בעלות ציון פסיכומטרי למלגה בגובה של שכר לימוד שנתי למשך כל שנות התואר .)85+ (בשמירה על ממוצע אקדמי מלגות כלכליות מלגה זו ניתנת על פי מצב סוציואקונומי של הסטודנטית, אשר לדעת המרכז האקדמי לב זקוקה לעזרה כלכלית נוספת. מלגה זו חציה הלוואה וחציה מענק. מלגת מעונות סטודנטיות השוכרות דירה זכאיות למלגת סיוע במימון המעונות באזור נגיש לקמפוס. המלגה מיועדת לסטודנטיות הלומדות לפחות יומיים בקמפוס וגרות במרחק נסיעה של ק"מ ומעלה מהקמפוס. 30 הלוואות המרכז האקדמי לב מעוניין לעזור לתלמידותיו להשקיע את עיקר זמנן בלימודים התורניים והאקדמיים. לצורך כך, הוקם מערך הלוואות נרחב אשר מסייע לכל סטודנטית, ולא רק לתלמידות נזקקות. ההלוואות הניתנות לתלמידות בקמפוס הינן ללא ריבית ובהיקף של שכר לימוד מלא. המרכז האקדמי לב מאפשר תנאי החזר נוחים מאוד ללוקחת ההלוואות. לבירור פרטים ולהגשת בקשה להלוואות ניתן לפנות לדיקן הסטודנטים בכל קמפוס או למדור מלגות ורווחת הסטודנט. פירוט נרחב על המלגות מופיע בחוברת "עלון מידע" באתר מועמדים > www.jct.ac.il האינטרנט של המרכז האקדמי לב חוברת עלון מידע > לקראת לימודים > מלגות מגורמי חוץ מלגות מגורמים חיצוניים ע"פ נתונים אישיים שמשולמת ישירות לסטודנטית ₪ 5,200- הסטודנטית החונכת מקבלת מלגת חונכות בסך של כפר"ח - (הרשמה דרך קרן פר"ח). שנות לימודיהם לתואר. 4 משרד החינוך מעניק מלגות לתלמידות במשךמלגת משרד החינוך - לשנה לזכאיות. ההגשה דרך האתר של משרד החינוך. ₪ 12,500- עד כ ₪ 4,000 מלגה בגובה מנהל התלמידים במשרד הקליטה מעניק לסטודנטית עולה מלגות שכר לימוד לתקופה עולות חדשות - שנות לימוד לתואר שני. על פי תקנון מרכז הקליטה, המלגה 2 שנות לימוד לתואר ראשון ועד 3 של עד מיועדת לשכר לימוד בלבד והיא אינה מותנית במצב כלכלי או משפחתי. החל משנה ב' נדרשת התנדבות לקבלת המלגה. התוכנית מספקת מעטפת ייחודית לסטודנטיות חרדיות נשואות (עם עדיפות לבעלות משפחה) קרן מושל - בעלות יכולת, נחישות ומוטיבציה המגיעות מרקע כלכלי מאתגר ביותר ושואפות לחולל שינוי בחייהן ובחיי משפחותיהן. ההרשמה בתיאום עם מדור מלגות במרכז האקדמי לב. או לצעירות רווקות החיות במצבי מצוקה 42 המלגה מיועדת לאימהות חד הוריות עד גילמלגת קציר - למשך ₪ 6,000 שכר לימוד ומלגת קיום בגובה ₪ 10,000 . המלגה כוללת השתתפות של 26 וסיכון עד גיל שנים. 3 בשנה. קבלת ₪ 7,000- תוכנית סיוע כלכלית לסטודנטיות בוגרות החינוך החרדי בסך של כמלגת טנא - המלגה מותנית בפגישת ייעוץ אישי עוד לפני תחילת הלימודים. הרשמה דרך אתר טנא. > www.jct.ac.il פירוט נרחב על המלגות מופיע בחוברת "עלון מידע" באתר האינטרנט של המרכז האקדמי לב חוברת עלון מידע > לקראת לימודים > מועמדים 53 52

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=