מדריך לנרשם תואר ראשון ושני | תשפ"ד 2023-24

תנאי קבלה - סיווג רמה באנגלית להלן מועדי בחינת אמי"ר בשנה הקרובה: מועד הבחינה מועד סיום ההרשמה הערות** 2023 באפריל 2-3 י"א-י"ב ניסן תשפ"ג 2023 בפברואר 5 י"ד בשבט תשפ"ג ע"מ שסיווג הרמה יכנס לתוקף, יש להגיש את הציון באנגלית למשרדי מידע ורישום עם קבלתו ועד היום הראשון של סמ' אלול. 2023 ביולי 5 ט"ז בתמוז תשפ"ג 2023 במאי 17 כ"ו באייר תשפ"ג ציוני מועד זה מגיעים לאחר תחילת סמ' אלול. ראה הערה בעמוד הקודם. 2023 בספטמבר 4-5 י"ח-י"ט באלול תשפ"ג 2023 ביולי 11 כ"ב בתמוז תשפ"ג קליטת הסיווג מתבצעת על פי תקנון לימודים ותהיה בפועל, בסוף סמ' ב' ועד סוף תקופת השינויים של הכנת מערכת השעות. * עד תאריך זה חייב טופס ההרשמה להגיע אל המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. המרכז הארצי לבחינות ולהערכה אינו מטיל כל הגבלה על מספר הפעמים שאפשר להיבחן בבחינת אמי"ר או על מרווח בין בחינות חוזרות. תתכן הרשמה מאוחרת למבחן אמי"ר. המרכז הארצי לבחינות ולהערכה מאפשר לבעלות מגבלות שונות להיבחן בבחינת או 02-6759590 : אמי"ר מותאמת. פרטים במרכז הארצי לבחינות והערכה בטלפון באתר. www.nite.org.il בכתובת האתר: או 02-6759555 בטלפון:לפרטים ניתן לפנות * ייתכנו שינויים במועדי הבחינות ובקיומם בהתאם להנחיות משרד הבריאות. תנאי קבלה להנדסאי שמשלים לתואר ראשון בפקולטה להנדסה ומדעי B.Sc. השלמה לתואר המחשב ומעלה) 85 ומעלה (למחשבים 75 ממוצע דיפלומה זכאות לתעודת בגרות או תעודה שוות ערך. ומעלה 80 יח"ל בגרות בציון 4 מתמטיקה ברמה של סיווג רמה באנגלית לחוג הנדסת חשמל אלקטרוניקה או הנדסת פיזיקה יישומית/אלקטרו-אופטיקה יידרש גם הצגת ציון ומעלה על-פי שיקול דעת של 600 פסיכומטרי או תיל מדור מידע ורישום וראש החוג. בפקולטה לניהול B.A. השלמה לתואר ומעלה 75 ממוצע דיפלומה זכאות לתעודת בגרות או תעודה שוות ערך ומעלה 70 יח"ל בגרות 4 ומעלה או 85 יח"ל בגרות 3 מתמטיקה סיווג רמה באנגלית לידיעתך! בוגרת בית ספר להנדסאיות אשר תצהיר כי תוכל להציג אישור זכאות לדיפלומה עד סוף סמסטר א' תוכל להתקבל "על תנאי", ויהיה עליה לעמוד בכל תנאי הקבלה הנדרשים. קבלת פטורים ו/או זיכויים ע"ס לימודי ההנדסאי בקשות לקבלת פטורים ו/או זיכויים יש להגיש בטופס מיוחד לראש החוג עד תחילת סמסטר א' בשנה הראשונה ללימודים ולא יאוחר מתקופת השינויים בהכנת המערכת. בקשות נדרש ציון מינימום שתגענה לאחר מועד זה לא יטופלו. לקבלת זיכוי/פטור בהתאם לדרישות החוג. בחוגים להנדסת תוכנה ומדעי המחשב הנדסאית תוכנה או מחשבים המעוניינת להשלים לתואר במדעי המחשב תוכל לקבל עד B.Sc. "בוגרת במדעים" נ"ז 20 נקודות זיכוי/פטור עבור לימודיה הקודמים ועד 30- כ בהנדסת תוכנה. B.Sc. למעוניינת להשלים לתואר הסטודנטית חייבת להביא לראש החוג תעודת דיפלומה, גיליון ציונים וסילבוס הקורסים שנלמדו בבית הספר להנדסאיות. ראש החוג יחליט באופן פרטני לפי שיקול דעתו ובהתאם להנחיות המל"ג, לגבי הענקת נקודות זיכוי/פטור על סמך לימודים קודמים. .85 ציון מינימום לקבלת זיכוי/פטור הוא 47 46

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=