מדריך לנרשם תואר ראשון ושני | תשפ"ד 2023-24

מסלולי קבלה לתואר ראשון מבחן פסיכומטרי ומבחן תיל קבלה ישירה על פי מבחן פסיכומטרי ומעלה, 720 מועמדת אשר הציון שלה במבחן הפסיכומטרי תתקבל ללימודים ישירות ובלבד שהיא עומדת בכל תנאי הקבלה לחוג המבוקש, כולל ראיון אישי וציוני מינימום יח"ל (לא רלוונטי 5 או 4 באנגלית ובמתמטיקה ברמת למסלול עתודה ולחוג לסיעוד). קבלה ישירה על פי זכאות לתעודת בגרות מועמדת בעלת תעודת בגרות שהממוצע המשוקלל שלה ומעלה, תתקבל ללימודים ישירות בלי מבחן פסיכומטרי 106 או תיל בתנאי שהיא עומדת בכל תנאי הקבלה לחוג בו היא רוצה ללמוד כולל ראיון אישי והצגת סיווג רמה באנגלית כנדרש (לא רלוונטי למסלול עתודה או לחוג לסיעוד). קבלה על פי ציון התאמה 79 ציון ההתאמה הקובע לקבלה למרכז האקדמי לב הינו ומעלה. ציון ההתאמה מחושב על פי הנוסחה הבאה: ממוצע בגרות X 0.35 ( + ) תיל X 0.019 פסיכומטרי או X 0.02( ציון התאמה = 35.7 + ) משוקלל מיטבי לחישוב ציון ההתאמה ניתן להכנס למחשבון באתר ההרשמה של המרכז האקדמי לב. קבלה על פי רקע אקדמי קודם מועמדת בעלת השכלה אקדמית מלאה, תואר ראשון ומעלה או שלמדה שנת לימודים מועמדת בעלת השכלה אקדמית חלקית לפחות, 85 נ"ז ומעלה בממוצע 30 אקדמית מלאה וצברה תוכל לבדוק אפשרות להתקבל ללימודי תואר ראשון. הבקשה תבחן על סמך ציון פסיכומטרי או תיל, ו/או היקף הלימודים בתואר, ממוצע ציוניה לתואר וכן על סמך מידת הזיקה בין לימודיה הקודמים לחוג המבוקש. לפקולטה ומעלה. 75 לניהול נדרש ממוצע כדי לקבל פטור ו/או זיכוי מקורסים, יש להגיש בקשה בכתב ע"ג טופס בקשה לקבלת פטור/זיכוי וכן לצרף גיליון ציונים רשמי ופירוט תוכן הקורסים (סילבוס). הזיכוי/פטור יינתן בתנאי שלמדה בעבר קורסים אקדמיים מקבילים במוסד אקדמי, בעלי תוכן והיקף דומים לנלמד . כדי ומעלה 75 ושהציון בקורסים אלו הינו בחוג הרלוונטי לקבל את הפטור ו/או הזיכוי יש להגיש את הבקשה עד לתחילת הסמסטר הראשון ללימודים ולא יאוחר מתקופת השינויים בהכנת מערכת הלימודים בתחילת כל סמסטר. מבחן פסיכומטרי המבחן הפסיכומטרי משמש מרכיב חשוב בקבלה ללימודים האקדמיים והוא מנוהל ע"י המרכז הארצי לבחינות והערכה. ניתן להבחן במספר שפות כגון: עברית, אנגלית, צרפתית, רוסית. פרטים באתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות http://www.nite.org.il ולהערכה בעת ההרשמה למבחן הפסיכומטרי יש לבקש שהציון יישלח גם למרכז האקדמי לב. מועד הבחינה סיום ההרשמה עד לתאריך זה חייב טופס ההרשמה להגיע אל המרכז הארצי לבחינות והערכה הערות 2023 באפריל 3-2 י"א-י"ב בניסן תשפ"ג 2023 בפברואר 5 י"ד בשבט תשפ"ג מועד אחרון לעתודה האקדמית 2023 ביולי 5 ט"ז בתמוז תשפ"ג 2023 במאי 17 כ"ו באייר תשפ"ג מועד אחרון לקבלה למרכז האקדמי לב ציון מבחן פסיכומטרי תקף לצורך דיון בקבלת מועמד שנים בדרך כלל. 7 ללימודים במהלך למועמדת בעלת מגבלה רפואית, פיזית או לקוי למידה הזקוקה לתנאי בחינה מיוחדים מומלץ לעיין בנהלים ובאתר .http://www.nite.org.il המרכז הארצי לבחינות ולהערכה: קורס הכנה קיים קורס ההכנה מקוון לבחינה 2019 החל מינואר הפסיכומטרית במסגרת מיזם ישראל דיגיטלית של המשרד לשוויון חברתי. הקורס פותח בליווי ובתמיכה של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה והוא מוצע בחינם לכל דורש. "הפסיכומטרי של המדינה". IL כל הפרטים באתר של קמפוס מבחן תיל חברת תיל אינטרנשיונל בע"מ פיתחה מבחן המודד בעיקר כישורים ע"י מבחן פוטנציאל. מבחן תיל מוכר כתחליף למעט למבחן הפסיכומטרי עבור קבלה למרכז האקדמי לב, למועמדות העתודה האקדמית ומועמדות לסיעוד אשר חייבות להציג ציון נדרש במבחן הפסיכומטרי. שעות וחצי ונבדקים בו כישורים 4- המבדקים נמשכים כ ותכונות הרלוונטיים ללימודים במרכז האקדמי לב. המבדקים מתייחסים למידת ההתאמה לחוג המבוקש והם מוצגים הבחינה מתקיימת במספר שפות: עברית, באמצעות מחשב. אנגלית, ספרדית, צרפתית ורוסית. www.tilint.com : מבחן להתנסות עצמית ניתן למצוא באתר ניתן להבחן במבחן תיל עד פעמיים בלבד. יש להמתין שלושה חודשים בין מועד למועד, אך לא יותר משלוש פעמים בטווח חודשים. 13 של ציון מבחן תיל תקף לצורך דיון בקבלת מועמד ללימודים שנים בדרך כלל ובתנאי שציוני הבחינה קיימים 3 במהלך במערכת. הרישום והתשלום עבור המבחן מתבצע באתר חברת תיל. יש להגיע לבחינה עם אישור תשלום מודפס. אישור התשלום תקף לחודש ימים בלבד! נבחנת המעוניינת לבדוק זכאות לקבלת התאמות בבחינה חייבת לידע את חברת תיל בעת תיאום מועד הבחינה וכן til.office@tilint.com לשלוח את האבחון לחברת תיל במייל עד חמישה ימים לפני קיומה. 1533-6158-701 : או בפקס מועמדת הבוחרת להתקבל ע"ס מבחן תיל חייבת להגיש בנוסף ציון לסיווג רמה באנגלית ע"י ציון מבחן אמיר או אמיר"ם או חלק האנגלית בפסיכומטרי. (על כל מועמדת חובה לקרוא את כללי סיווג רמה בפרק תנאי קבלה). החל משנת תשע"ז מבחן תי"ל אינו מציין סיווג רמה באנגלית. 43 42

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=