מדריך לנרשם תואר ראשון ושני | תשפ"ד 2023-24

החוג לחשבונאות ומערכות מידע שנים) 3.5 התמחות (סטאז' אחרי עם סיום לימודי התואר רשאיות הבוגרות להתחיל בתקופת ההתמחות (סטאז') בראיית-חשבון. מדור השמה והנהלת החוג מדריכים את הסטודנטיות במציאת התמחות ומציעים מגוון משרות בתחום. לידיעתך! המתכונת של שנת השלמה שהייתה נהוגה בעבר מבוטלת עבור הסטודנטיות שיתחילו ללמוד מתשפ"א ואילך. שנת ההשלמה האחרונה שתתקיים במרכז האקדמי לב תהיה בתשפ"ג, עבור מחזורי הלימוד הקודמים. היחידה ללימודי קדם והכנה כל סטודנטית חייבת לפני תחילת הלימודים, ללמוד ולקבל ציון עובר בקורס קדם מתמטיקה קד"א למנע"ס בהתאם לקמפוס אליו התקבל."מבוא לאשנב"או קורס יח"ל 5- ומעלה ב 85 סטודנטית רו"ח או סטודנטית עם ציון יח"ל בגרות במתמטיקה פטורה 4- ומעלה ב 95 או עם ציון ."מבוא לאשנב"מהקורס כל סטודנטית חדשה חייבת ללמוד ולקבל ציון עובר "אשנב למתמטיקה"בקורס קדם כל סטודנטית חדשה חייבת לפני תחילת הלימודים "יסודות האקדמיים ללמוד ולקבל ציון עובר בקורס קדם . רו"ח או מי שעברה בחינת מועצת המערכת החשבונאית" רו"ח במבוא לחשבונאות, או יועץ מס, זכאית לפטור מהקורס. הפטור ניתן ע"ס הגשת מסמכים רלוונטיים. ניתן ליצור קשר עם מזכירות החוג: accounting@jct.ac.il דוא"ל: 02-6751283 טלפון: *הערה חשובה: קורסי יסוד באנגלית והבחינות בקורסים השונים של כל התוכניות המתקיימות בפקולטה לניהול, מתקיימים בכל ימות השבוע ולא רק בימי הלימוד הקבועים של החוג. קמפוס טל תואר ראשון קמפוס לב קמפוס תבונה קמפוס לוסטיג תכנית לתואר ראשון (C.P.A( לבעלות רישיון רו"ח רו"ח המעוניין ללמוד לתואר אקדמי חייב לעמוד בתנאי הקבלה הבאים: תעודת הסמכה וגיליון ציונים ממועצת רואי החשבון סיווג רמה באנגלית ראיון אישי רו"ח שיתקבל ללימודים, יוכל לקבל זיכוי מלימודים נ"ז בלימודי התואר הראשון על 52 אקדמיים עד סמך לימודי ראיית החשבון הקודמים. הזיכוי יינתן בהתאם למסמכים שיוגשו למזכירות החוג. תכנית לימודים ייחודית לבעלות תואר אקדמי החוג מציע מסלול לימודים ייחודי לבעלות תואר ,B.Ed. B.A. B.Sc. אקדמי כלשהו שאינו חשבונאות, כגון: נ"ז בגין 25 וכיוצ"ב. סטודנטיות אלה יקבלו זיכוי של נ"ז 130 התואר האקדמי שלהן, ולאחר השלמה של עוד הן תהיינה זכאיות לקבלת תואר אקדמי מטעם החוג. תוכנית ייחודית תוכנית ייחודית החוג לחשבונאות ומערכות מידע קמפוס טל תואר ראשון קמפוס לב קמפוס תבונה קמפוס לוסטיג בפקולטה לניהול B.A.תנאי קבלה לתואר ומעלה מחושב לפי הנתונים הבאים: 79 ציון התאמה זכאות לתעודת בגרות הכוללת: ומעלה 85 יח"ל בציון 3 ומעלה או 70 יח"ל בציון 4 מתמטיקה - ומעלה 65 יח"ל בציון 4 אנגלית - יח"ל לפחות 3 תנ"ך - ומעלה 550 מבחן פסיכומטרי או תיל סיווג רמה באנגלית ראיון אישי תוכלנה להתקבל בסטטוס על תנאי. 79-80 מועמדות בעלות ציון התאמה שבין 40-49 בעמודיםתנאי קבלה ותהליך רישום 31 30

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=