מדריך לנרשם תואר ראשון ושני | תשפ"ד 2023-24

ההטבה המיועדת ללוחמים משוחררים, ממדים ללימודים - חיילים בודדים ועולים חדשים, אוכלוסיות יחודיות משוחררות, מאפשרת המשך מימון של שני שלישים משכר הלימוד לשנה לתואר הראשון או השני החל משנה ב'. מיועד למי שאין לו מלגה משמעותית אחרת. (לא כולל מלגת התנדבות). הקרן מיועדת לחיילים משוחררים שהוגדרו קרן הישג - בצה"ל כ"חיילים בודדים". מלגת הישג כוללת מימון מלא של שכר הלימוד לתואר ראשון, וכן תמיכה חודשית להוצאות קיום. המוענקת כחלק ₪ 4,000- מלגה בגובה של כקרן גרוס - מתכנית סיוע למימוש תוכניות קידום אזורי מצוקה. המלגה מיועדת לאימהות חד הוריות עד גיל מלגת קציר - או לצעירים רווקים החיים במצבי מצוקה וסיכון עד גיל 42 שכר לימוד ₪ 10,000 . המלגה כוללת השתתפות של 26 שנים. 3 למשך ₪ 6,000 ומלגת קיום בגובה קיימים שיתופי פעולה עם גופים מלגות לחוג לרוקחות - חיצוניים למתן מלגות למימון שכ"ל בכפוף להתחייבות לעבודה לאחר סיום התואר. לתלמידי החוג לסיעוד ניתנת מלגת משרד הבריאות - כהלוואה מותנית בהתחייבות לשנתיים עבודה בבית חולים ממשלתי לפי צרכי משרד הבריאות. המלגה בגובה: לארבע שנות הלימוד. ₪ 5,000- כ מלגות מיוחדות לסטודנטים במסלול העתודה האקדמית מדור עתודות בצה"ל מעניקים ע"י מדור עתודות בצה"ל מגוון מלגות לסטודנטים הלומדים במסלול עתודה אקדמית , מלגת קיום לזכאים "מועדון המאה"כגון: מלגת הצטיינות ומלגת פסיכומטרי. טפסים לבקשת המלגות המיוחדות לתלמידי העתודה יש להוריד מאתר "מתגייסים" בכתובת: עתודה אקדמית. > www.aka.idf.il במקרים מיוחדים ניתנת מלגת קיום ע"י עתידים". פירוט נרחב על המלגות מופיע בחוברת "עלון מידע" באתר מועמדים > www.jct.ac.il האינטרנט של המרכז האקדמי לב חוברת עלון מידע > לקראת לימודים > מלגות מגורמי חוץ 123

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=