מדריך לנרשם תואר ראשון ושני | תשפ"ד 2023-24

720 הצטיינות פסיכומטרי סטודנטים בוגרי צבא/שרות לאומי/ישיבות הסדר/ 720 עתודאים (למעט החוג לסיעוד) בעלי ציון פסיכומטרי ומעלה יזכו למלגה בגובה של שכר לימוד שנתי למשך כל .)85+ שנות התואר (בשמירה על ממוצע אקדמי עידוד בחוג לביואינפורמטיקה - קמפוס טל ומעלה בתעודת הבגרות או 108 לסטודנטיות עם ממוצע ומעלה במבחן הפסיכומטרי. בשנים ג'-ד' יש 640 עם ציון ומעלה על - מנת לקבל זכאות למלגה. 85 צורך בממוצע מלגות כלכליות מלגה זו ניתנת על פי מצב סוציואקונומי של הסטודנט, אשר לדעת המרכז האקדמי לב זקוק לעזרה כלכלית נוספת. מלגות לתואר שני סטודנטים לתואר שני בחוגים מסוימים זכאים למלגת לימודים. סטודנטים במסלול לתזה זכאים גם למלגת קיום. (בהתאם לנהלי המלגות שנקבעים מידי שנה). הלוואות המרכז האקדמי לב מעוניין לעזור לתלמידיו להשקיע את עיקר זמנם בלימודים התורניים והאקדמיים. לצורך כך, הוקם מערך הלוואות נרחב אשר מסייע לכל סטודנט, ולא רק לתלמידים נזקקים. ההלוואות הניתנות לתלמידים בקמפוס הינן ללא ריבית ובהיקף של שכר לימוד מלא. המרכז האקדמי לב מאפשר תנאי החזר נוחים מאוד ללוקח ההלוואות. לבירור פרטים ולהגשת בקשה להלוואות ניתן לפנות לדיקן הסטודנטים בכל קמפוס או למדור מלגות ורווחת הסטודנט. פירוט נרחב על המלגות מופיע בחוברת "עלון מידע" > www.jct.ac.il באתר האינטרנט של המרכז האקדמי לב חוברת עלון מידע > לקראת לימודים > מועמדים מלגות והלוואות פנימיות 121

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=