מדריך לנרשם תואר ראשון ושני | תשפ"ד 2023-24

תנאי קבלה להנדסאי שמשלים לתואר ראשון בפקולטה להנדסה ומדעי B.Sc. השלמה לתואר המחשב ומעלה) 85 ומעלה (למחשבים 75 ממוצע דיפלומה ומעלה 80 יח"ל בגרות בציון 4 מתמטיקה ברמה של סיווג רמה באנגלית לחוג הנדסת חשמל אלקטרוניקה או הנדסת פיזיקה יישומית/אלקטרו-אופטיקה יידרש גם הצגת ציון ומעלה על-פי שיקול דעת של 600 פסיכומטרי או תיל מדור מידע ורישום וראש החוג. ראיון אישי בפקולטה לניהול B.A. השלמה לתואר ומעלה 75 ממוצע דיפלומה ומעלה 70 יח"ל בגרות 4 ומעלה או 85 יח"ל בגרות 3 מתמטיקה סיווג רמה באנגלית ראיון אישי לידיעתך! בוגר בית ספר להנדסאים אשר יצהיר כי יוכל להציג אישור זכאות לדיפלומה עד סוף סמסטר א' יוכל להתקבל "על תנאי", ויהיה עליו לעמוד בכל תנאי הקבלה הנדרשים. קבלת פטורים ו/או זיכויים ע"ס לימודי ההנדסאי בקשות לקבלת פטורים ו/או זיכויים יש להגיש בטופס מיוחד לראש החוג עד תחילת סמסטר א' בשנה הראשונה ללימודים ולא יאוחר מתקופת השינויים בהכנת המערכת. בקשות נדרש ציון מינימום שתגענה לאחר מועד זה לא יטופלו. לקבלת זיכוי/פטור בהתאם לדרישות החוג. בחוג להנדסת חשמל אלקטרוניקה הנדסאי אלקטרוניקה בעל דיפלומה המעוניין להשלים לתואר בוגר במדעים בהנדסת חשמל אלקטרוניקה ישתלב נקודות זיכוי/ 30- במסגרת הלימודים הרגילה ויוכל לקבל כ פטור בלבד עבור לימודיו הקודמים. הסטודנט חייב להביא לראש החוג גיליון ציונים וסילבוס הקורסים שנלמדו במסגרת ביה"ס להנדסאים. ראש החוג יחליט באופן פרטני ולפי שיקול דעתו לגבי הענקת נקודות זיכוי/פטור. ציון מינימום לקבלת זיכוי/פטור .75 לכל קורס הוא הנדסאים יקבלו פטור מפרויקט הגמר בהתאם לתנאים הבאים: ומעלה. 80 הפרויקט שנעשה ללימודי הנדסאי זכה לציון רכז הפרויקטים במרכז האקדמי לב יאשר כי איכות וטיב הפרויקט עומדים בקריטריונים. הסטודנט יכתוב השלמה לפרויקט של לימודי ההנדסאי, שיכלול מבוא ורקע רחב לפרויקט שביצע כהנדסאי וינתח פתרונות חלופיים תוך שימוש בספרות מקצועית. בחוגים להנדסת תוכנה ומדעי המחשב הנדסאי תוכנה או מחשבים המעוניין להשלים לתואר "בוגר נקודות 30 - במדעי המחשב יוכל לקבל עד כ B.Sc. במדעים" נ"ז למעוניין 20 זיכוי/פטור עבור לימודיו הקודמים ועד בהנדסת תוכנה. B.Sc. להשלים לתואר הסטודנט חייב להביא לראש החוג תעודת דיפלומה, גיליון ציונים וסילבוס הקורסים שנלמדו בבית הספר להנדסאים. ראש החוג יחליט באופן פרטני לפי שיקול דעתו ובהתאם להנחיות המל"ג, לגבי הענקת נקודות זיכוי/פטור על סמך לימודים קודמים. .85 ציון מינימום לקבלת זיכוי/פטור הוא 115

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=