מדריך לנרשם תואר ראשון ושני | תשפ"ד 2023-24

תנאי קבלה - סיווג רמה באנגלית יגיש לבדיקה גיליון ציונים וסילבוס קורסי אנגלית. ישובץ לרמה ממכללה להוראה B.Ed. בעל תואר מתקדמים ב' או על פי מבחן סיווג רמה באנגלית כנ"ל, הגבוה מביניהם. כל סטודנט לתואר שני חייב . אנגלית לתלמידי תואר שני: 9 להציג למדור מידע ורישום רמת פטור אוניברסיטאי באנגלית הטיפול במהלך הרישום ולפני תחילת הלימודים האקדמיים. באישור רמת פטור באנגלית לתואר שני נעשה ע"י מדור מידע ורישום בלבד. שים לב! סטודנט שנקבעה לו רמה טרום בסיסי א' או ב' חייב ללמוד קורסי אנגלית החל מסמ' א' (או הסמסטר הראשון ללימודיו (ואינו יכול להגיש ציון סיווג רמה חדש לאחר תחילת הסמסטר. שינוי רמה ייעשה רק לפי תקנון לימודי אנגלית שמופיע בלב-נט. שים לב! ע"פ החלטת המל"ג כל סטודנט שמתחיל את לימודיו החל משנת תשפ"ב, חייב ללמוד שני קורסים אקדמיים עם נקודות זכות בשפה האנגלית לפי תכנית הלימודים בחוג, אפילו אם יש לסטודנט רמת פטור באנגלית. מבחן אמיר"ם מבחן אמיר"ם הוא מבחן מיון לשפה האנגלית. המבחן מאורגן על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה ומתקיים במועדים שנקבעים ע"י המרכז האקדמי לב בקמפוסים השונים. אין אפשרות לבחינה בתנאים מיוחדים והתאמות למידה בתאום עימם. המבחן מתבצע על מחשב באמצעות תוכנה של המרכז הארצי לבחינות ומופיעות בו שאלות משלושה סוגים. > פרטים על רישום ומועדי בחינה מופיעים באתר הרישום אמי"רם סיווג רמה באנגלית. > מועמדים , ניתן להיבחן במבחן אמיר"ם במרכזי בחינה 2021 החל משנת של המרכז הארצי לבחינות והערכה ברחבי הארץ. פרטים נוספים ניתן למצוא באתר: https://www.nite.org.il/other-tests/amiram מבחן אמי"ר ההרשמה למבחן אמי"ר, נפרדת מן ההרשמה לבחינת הכניסה הפסיכומטרית ומן ההרשמה למוסדות הלימוד. ההרשמה נעשית באמצעות אתר האינטרנט של המרכז http://www.nite.org.il. הארצי לבחינות ולהערכה בכתובת: הבחינה בודקת שליטה בשפה האנגלית ברמה אקדמית, כפי שהיא באה לידי ביטוי בקריאת קטעי טקסט והבנתם. הבחינה מורכבת משלושה פרקים, שבהם מופיעים סוגי השאלות הבאות: השלמת משפטים, ניסוח מחדש והבנת הנקרא. 113

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=