מדריך לנרשם תואר ראשון ושני | תשפ"ד 2023-24

תנאי קבלה - סיווג רמה באנגלית לפי החלטת המל"ג על כל סטודנט החייב בלימודי אנגלית, להגיע לרמת פטור אוניברסיטאי באנגלית עד סוף השנה השנייה ללימודים האקדמיים (בחוג לסיעוד עד סוף סמסטר ב' של שנה ב'). הסיווג לרמת הלימוד באנגלית נעשה בעת קבלת הסטודנט ללימודים במרכז האקדמי לב. סיווג רמה באנגלית - רמות הלימוד אנגלית במבחן הפסיכומטרי, אמיר"ם או אמי"ר שיבוץ לרמה התחלתית במרכז האקדמי לב קורסי יסוד באנגלית 70 - מתחת ל ׳טרום בסיסי א ש"ש 8 84-70 ׳טרום בסיסי ב ש"ש 6 99-85 בסיסי ש"ש 6 119-100 מתקדמים א' ש"ש 4 133-120 מתקדמים ב' ש"ש 4 150-134 פטור מלימודי אנגלית ---- ציוני מבחן אמי"ר הושוו לציוני 2020 (החל מחודש מרץ מבחן אמיר"ם). הערות חשובות: . קורסי אנגלית הינם בתשלום שמתווסף לשכ"ל האקדמי. 1 כמו- כן הקורסים והבחינות מתקיימים בכל ימות השבוע גם בחוגים או במסלולים שבהם הלימודים האקדמיים מתקיימים בימים מרוכזים. על הסטודנט להערך בהתאם. . סטודנט שסווג לרמה טרום בסיסי א' או טרום בסיסי ב', 2 יתקבל בסטאטוס "על תנאי" הגעה לרמה בסיסי ומעלה עד ללמוד את קורסי האנגלית החל לסוף שנה א' ויהיה חייב מסמסטר א' שנה א', גם אם הוא מעוניין לשנות את סיווג הרמה שלו בעתיד. פרטים בתקנון באתר לב-נט. סטודנט המתקבל ללימודים ללא סיווג רמה באנגלית, .3 יתקבל בסטאטוס "על תנאי" ויהיה חייב להגיש ציון בחלק האנגלית באחד מהמבחנים הנ"ל, עד ליום ההערכות של סמסטר אלול או של הסמסטר הראשון בו מתחיל את לימודיו. סטודנט חדש שלא יגיש למדור מידע ורישום את סיווג .4 ללמוד קורס טרום בסיסי א' יחויבהרמה שלו במועד הנדרש בסמסטר הראשון ללימודים. רק עד סוף תקופת ניתן לשנות את סיווג הרמה באנגלית .5 . אחרי תקופת השינויים לא השינויים של הכנת המערכת יתאפשר ביטול קורסי אנגלית והחזר שכ"ל, כמו"כ לא יתאפשר לסטודנטים להירשם לקורסים חלופיים, בהתאם לכללי תקנון לימודי אנגלית שמופיע בתקנון הלימודים בלבנט. , אשר קיבל ומעלה בפסיכומטרי בלבד 650 מועמד בעל ציון .6 ומעלה במבחן 134 ומעלה בחלק האנגלית או ציון 130 ציון ובתנאי שיש לו את אמי"ר יסווג לרמת פטור מלימודי אנגלית, יח"ל. 4 הציון הנדרש של סף הקבלה בבגרות ברמה של בוגר תיכון בארץ דוברת אנגלית ושפת הלימודים בתיכון .7 בו הוא למד היא אנגלית יהיה פטור מלימודי אנגלית בהתאם לתעודת התיכון והצגת אישורים מתאימים. במוסד אקדמי מוכר עם . בעל לימודים אקדמיים קודמים 8 מבנה לימודי אנגלית מקביל לזה של המרכז האקדמי לב, 112

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=