מדריך לנרשם תואר ראשון ושני | תשפ"ד 2023-24

מסלולי קבלה לתואר ראשון קבלה ישירה על פי מבחן פסיכומטרי ומעלה, 720 מועמד אשר הציון שלו במבחן הפסיכומטרי יתקבל ללימודים ישירות ובלבד שהוא עומד בכל תנאי הקבלה לחוג המבוקש, כולל ראיון אישי וציוני מינימום יח"ל (לא רלוונטי 5 או 4 באנגלית ובמתמטיקה ברמת למסלול עתודה ולחוג לסיעוד). קבלה ישירה על פי זכאות לתעודת בגרות 106 מועמד בעל תעודת בגרות שהממוצע המשוקלל שלה ומעלה, יתקבל ללימודים ישירות בלי מבחן פסיכומטרי או תיל בתנאי שהוא עומד בכל תנאי הקבלה לחוג בו הוא רוצה ללמוד כולל ראיון אישי והצגת סיווג רמה באנגלית כנדרש (לא רלוונטי למסלול עתודה או לחוג לסיעוד). קבלה על פי רקע אקדמי קודם מועמד בעל השכלה אקדמית מלאה, תואר ראשון ומעלה או שלמד שנת לימודים מועמד בעל השכלה אקדמית חלקית לפחות, יוכל 85 נ"ז ומעלה בממוצע 30 אקדמית מלאה וצבר לבדוק אפשרות להתקבל ללימודי תואר ראשון. הבקשה תבחן על סמך ציון פסיכומטרי או תיל, ו/או היקף הלימודים בתואר, ממוצע ציוניו לתואר וכן על סמך מידת הזיקה בין לימודיו הקודמים לחוג המבוקש. לפקולטה לניהול ומעלה. 75 נדרש ממוצע כדי לקבל פטור ו/או זיכוי מקורסים, יש להגיש בקשה בכתב ע"ג טופס בקשה לקבלת פטור/זיכוי וכן לצרף גיליון ציונים רשמי ופירוט תוכן הקורסים (סילבוס). הזיכוי/פטור יינתן בתנאי שלמד בעבר קורסים אקדמיים מקבילים במוסד אקדמי, בעלי תוכן והיקף דומים לנלמד . כדי ומעלה 75 ושהציון בקורסים אלו הינו בחוג הרלוונטי לקבל את הפטור ו/או הזיכוי יש להגיש את הבקשה עד לתחילת הסמסטר הראשון ללימודים ולא יאוחר מתקופת השינויים בהכנת מערכת הלימודים בתחילת כל סמסטר. 110

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=