מדריך לנרשם תואר ראשון ושני | תשפ"ד 2023-24

תנאי הקבלה חתך הקבלה ונתוני המתקבלים למרכז האקדמי לב הינם גבוהים יותר מהציונים המופיעים בחוברת זו. כמו-כן הציונים הינם ציוני מינימום בלבד עפ"י הוראת המל"ג, ועל-כן אין לראות בהם קביעה סופית ו/או התחייבות לגבי סיכויי הקבלה. מועמד לעתודה האקדמית ומועמד לחוג לסיעוד חייבים במבחן פסיכומטרי (ציון תיל אינו תקף לתוכניות אלו). ומעלה. 79 ציון ההתאמה הקובע לקבלה למרכז האקדמי לב הינו ציון ההתאמה מחושב על פי הנוסחה הבאה: 35.7 + ) ממוצע בגרות משוקלל מיטבי X 0.35 ( + ) תיל X 0.019 פסיכומטרי או X 0.02( ציון התאמה = לחישוב ציון התאמה יש לסרוק את הברקוד זכאי להירשם ללימודים בעל תעודת בגרות ישראלית או בעל תעודה מקבילה מארץ אחרת המוכרת על ידי משרד החינוך וכן בעל תעודת סיום מכינה קדם אקדמית מוכרת. כמו כן זכאי להירשם מועמד בעל תעודת סיום מכינה קדם אקדמית מוכרת (לחוגים מסויימים במח"ר, מוכרת גם תעודת סיום בית יעקב). 109

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=