מדריך לנרשם תואר ראשון ושני | תשפ"ד 2023-24

לימודי תואר ראשון לדוברי אנגלית קמפוס טל קמפוס לב לימודי תואר ראשון לדוברי אנגלית* ,B.A. במנהל עסקים B.Sc. מדעי המחשב פרופסור אבא אנגלברגדיקן אקדמי: הרב שלמה אנאפולמנהל תכנית בינלאומית: אביגיל לוירכזת תכנית בינלאומיות קמפוס טל: אלישע גרונדוורגרכז תכנית בינלאומית קמפוס לב: בתכנית לדוברי אנגלית מתקיימים לימודים לתואר ראשון .B.A. ותואר ראשון במנהל עסקים B.Sc. במדעי המחשב פתיחת כל מסלול וקיום הלימודים מותנה במספר מינימאלי של סטודנטים בכיתה. לסטודנטים ניתן סיוע אדמיניסטרטיבי אישי בכל נושא מנהלי כגון: הרשמה לתכנית, הכנת מערכת לימודים תשלומים ועוד. קהל היעד של התכנית לדוברי אנגלית מורכב ממגוון סטודנטים: . בוגרי תיכון ממדינות דוברות אנגלית 1 בוגרי תיכון אחרים שרמת האנגלית שלהם הינה מתקדמים .2 ב' בהתאם למבחן סיווג רמה. תלמידים המעוניינים ללמוד במוסדות אקדמיים בארץ, אך .3 השפה העברית אינה שגורה בפיהם ורמת האנגלית שלהם הינה מתקדמים ב' לפחות. מועמד לתכנית דוברי אנגלית יוכל להתקבל ללימודי תואר אקדמי במרכז האקדמי לב, בתנאי שהוא עומד בכל דרישות הקבלה ושבתקופת הרישום יירשם ללימודים האקדמיים בנוסף לרישום בתכנית. על המועמד להעביר את כל המסמכים והאישורים הנדרשים למזכירות התכנית בהתאם למופיע בחוברת זו. הטיפול ברישומו ובקבלתו ללימודים במרכז האקדמי לב ייעשה ע"י משרד מידע ורישום אשר יודיע למועמד ולמזכירות התכנית מהו סטאטוס קבלתו כסטודנט. * פתיחת הכיתה וקיום הלימודים מותנית במספר סטודנטים מינימאלי בכל אחת מהתוכניות. * תלמידי תכנית לדוברי אנגלית המעוניינים ללמוד לתואר אקדמי בעברית, חייבים לגשת למבחן הכניסה בעברית ולקבל את הציון הנדרש יטופלו במסגרת התכנית האקדמית המשולבת לתלמידי חו"ל. למידע נוסף בקמפוס לב: 02-6751011 טלפון: 972-2-6751011 למועמדים מחו"ל: esp@jct.ac.il דוא"ל: תנאי קבלה תעודת בגרות או תעודה שוות ערך 70 יח"ל בגרות בציון 5 מתמטיקה ברמה של ומעלה 80 יח"ל בגרות בציון של 4 ומעלה או ראיון אישי המלצות מרבנים או מאנשי חינוך בקהילה ומעלה 550 או מבחן מקביל ציון SAT מבחן ומעלה 79 ציון התאמה יתקבלו 79-80 מועמדים בעלי ציון התאמה שבין על תנאי For more information please see pages 136-140 101

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=