מדריך לנרשם תואר ראשון ושני | תשפ"ג 2022-23

מדריך לנרשם קמפוס טל - | קמפוס לב תואר ראשון ושני 2022-23 ג״תשפ

קמפוס לב , גבעת מרדכי 21 רח' הוועד הלאומי 9116001 : ירושלים , מיקוד 16031 . ת.ד 02-6751203 * או 3239 טלפון: harshama@jct.ac.il דוא"ל: 09:30-15:00 ' ימים א'-ה קבלת קהל: מומלץ לתאם מראש קמפוס טל גבעת שאול, 7 רח' בית הדפוס 9548370 : ירושלים, מיקוד 02-6547208 * או 3239 טלפון: harshama-tal@jct.ac.il דוא"ל: 09:30-14:00 ' ימים א'-ה קבלת קהל: מומלץ לתאם מראש מכינה לאקדמיה קמפוס טל | קמפוס לב * 3239 טלפון: 02-6751260 או 02-6751227 קמפוס לב: 02-6547233 קמפוס טל: mechina@jct.ac.il דוא"ל: ימים א'-ה' בתיאום מראש קבלת קהל: המחלקה למידע, רישום וקבלת סטודנטים או בזום 054-3232080 בוואטסאפ * 3239 ניתן לקבוע פגישת ייעוץ אישית בטלפון:

קמפוס טל | קמפוס לב בס״ד 1

מועמד ומועמדת יקרים! של המרכז האקדמי לב- אנו מברכים אתכם על החלטתכם להצטרף למעגל הנרשמים אקדמיה תורנית להנדסה, מדעים וטכנולוגיה, המוסד האקדמי השני בגודלו בירושלים. זהו צעד חשוב בהגשמת שאיפותיכם, התורניות והאקדמיות. משלב חינוך לחיי תורה עם הכשרה אקדמית, מכשיר בוגרים ובוגרות המרכז האקדמי לב, בעלי השקפה תורנית חדורה ביראת שמיים ובעלי אמות מידה מוסריות וערכיות, ומוביל בזכות הרמה המדעית והיכולת הטכנולוגית הגבוהה, המשלבת רקע תיאורטי מתקדם עם ידע מעשי בפרויקטים יישומיים. בוגרינו תורמים לפיתוחה, להקמתה ולהרחבתה של התעשייה הטכנולוגית והעסקית במדינת ישראל. חוברת זו מציגה את אפשרויות הלימוד לתואר ראשון ולתואר שני העומדות בפניכם בקמפוסים השונים של המרכז האקדמי לב בשנת הלימודים הקרובה. אנו לרשותכם בתהליך ההרשמה ובתקופת לימודיכם, נשמח לראותכם בין תלמידנו ולהיות שותפים בהגשמת החזון ובניית העתיד שלכם. בהצלחה! 3

למה כדאי לי ללמוד במרכז האקדמי לב? לימודי קודש ברמה גבוהה במקביל לתואר מעונות לרווקים ונשואים לב-טק: מרכז יזמות המהווה חממה טכנולוגית ליזמי הייטק וסייבר מלגות הצטיינות ומימון לימודים מרכז ייעוץ ותמיכה לסטודנטים פעילות חברתית ומעורבות קהילתית מרכז ניהול קריירה: הצלחה 95% בהשמה מרכזי מחקר מובילים קמפוסים נפרדים מסלול מהיר לתואר שני למצטיינים 12,000 בוגרים ובוגרות שכר לימוד אוניברסיטאי האקתונים: יישום אתגרים טכנולוגיים מהתעשייה סביבת לימודים איכותית, מאגרי מידע וספריות עשירות 4

קמפוס לב אקדמיה תורנית לטכנולוגיה ומדעים בירושלים 7

בקמפוס לב לומדים צעירים מכל גווני הקשת של הציבור הדתי מהארץ ומחו"ל. בין תלמידינו נמנים בוגרי ישיבות הסדר וישיבות גבוהות, בוגרי צבא, בוגרי מכינות קדם צבאיות, בוגרי בתי ספר תיכוניים וישיבות תיכוניות במסלולי העתודה האקדמית והחרדית, תיירים ועולים חדשים. ע"י פרופ' 1969 חזונו של המרכז האקדמי לב, שהוקם בשנת זאבלב, הוא לעצבדמותמהנדסאו מנהלבעלערכים יהודיים, שישתלב עם תום לימודיו בחיי העשייה והיצירה המדעית והטכנולוגית בישראל. לשם כך נבנה בית המדרש לצד בניין האקדמיה והתלמידים זוכים לשלב לימודים תורניים במסגרת ישיבה גבוהה עם לימודים אקדמיים לתואר ראשון בהנדסה ומדעי המחשב, מדעי החיים והבריאות וניהול וכן תואר שני בהנדסה. בקמפוס לב ניתן ללמוד בתכנית המלאה המאפשרת לימודי קודש בבית המדרש בשעות הבוקר ולאחר מכן לימודים אקדמיים במגוון החוגים הקיימים בקמפוס. בנוסף, קיימת תכנית נווה המיועדת לבוגרי מסגרות תורניות. מסלול הלימודים מאפשר למעוניינים להשתלב בו, לנצל את היום ללימוד תורה או לחילופין לעבודה, ולרכז את הלימודים האקדמיים בשעות הצהריים. תכנית נוה בולטת בנוף המוסדות להשכלה גבוהה בשל יתרונותיה לאוכלוסייה שלשמה הוקמה. הלימודים מתקיימים בקמפוס לגברים בלבד, באווירה תורנית, בחברה תומכת ובסביבה ידידותית ומוכרת. קמפוס לב שוכן במבנים נאים, בקריה הממוקמת בין שכונות בית וגן וגבעת מרדכי בירושלים. סגל ההוראה האקדמי סגל איכותי של מרצים ומרצות בעלי רמה אקדמית גבוהה אך יחד עם זאת נגישים לסטודנטים. הסגל האקדמי מורכב מחוקרים בעלי שם עולמי בתחומם שמטפחים את המחקר היישומי תוך שיתופי פעולה עם התעשייה. תכנית הלימודים הלימודים האקדמיים מתקיימים על פי תכנית הלימודים הנקבעת לכל חוג. הלימודים כוללים גם שעות לימוד בבית מדרש. ימי הלימוד הם: ימים בשבוע, 5 בפקולטה להנדסה ומדעי המחשב ימים בשבוע 4 בפקולטה למדעי החיים והבריאות ימים בשבוע. 2-3 ובפקולטה לניהול לידיעתך - לימודי אנגלית, בהיותם קורסים משותפים לכל המחלקות, ייתכן ויתקיימו מעבר לשעות וימי הלימוד הסטנדרטיים. קמפוס לב הינו מרכז אקדמי תורני מוביל להנדסה, מדעים וניהול. שנה 50- מזה כ מתקיימים בו לימודים תורניים במסגרת ישיבה גבוהה עם לימודים אקדמיים לתואר ראשון ולתואר שני בהנדסה, טכנולוגיה או בניהול. 8

בית המדרש שואף לעצב דמות ייחודית של בן תורה השואב השראתו ממעיינות הנצח של עמנו ומגלם באישיותו עומק תורני ומצוינות אקדמית שיש בכוחם להשפיע על כל ענפי החיים של מדינת ישראל. בבית המדרש מתגדל תלמיד חכם בעל שיעור קומה שיש בו תחושת שליחות בבניין האומה, ופועל במציאות בכל רבדיה מכוחה של התורה ובהשראתה. התורה כתורת חיים מלווה את החיים, מדריכה אותם, מקרינה עליהם ומרוממת אותם. יתר על כן: התורה מבקשת מאתנו לפעול בעולם, להגשים את יכולותינו, לתת ביטוי לרחשי ליבנו, לשאיפותינו, ולהביא להגשמת האישיות החד פעמית שלנו. הלימוד בבית המדרש מכוון לבניית תודעה זו. התלמידים מבססים את אישיותם הרוחנית תוך הגשמת ייעודם, חיבור בין תורה ומדע במציאות הישראלית, מתוך הבנה כנה שאין סתירה בין תורה ומדע, אלא השלמה והפריה הדדית ביניהם. אנו רואים כי היעד המרכזי בלימודי בית המדרש הינו לקבל ולהקרין את השפעתה של התורה בכל תחומי החיים - בתעשייה, בכלכלה, בחקלאות או במחקר טכנולוגי. השפעה במישור האישי והלאומי אנו מאמינים שבוגר בית המדרש יקדש שם שמים ויקרין באישיותו על סביבת העבודה שלו במפעלים עתירי ידע ובצמתים חשובים בתעשייה ובכלכלה הישראלית. בהתנהלותו ישמש הבוגר מופת של התנהגות אנושית, רצינות ומוסר עבודה גבוה. היותו בן תורה תעשיר את סביבתו בתורה ובערכים, בתובנות חדשות ובראייה מקיפה בעלת משמעות על העולם המדעי-אקדמי. בית המדרש מחנך את תלמידיו לקחת אחריות ציבורית בעמדות ובמערכות ציבוריות במדינה, אנו מאמינים שהשפעה ברוכה זו הן במישור המקצועי והן במישור האנושי, תהווה תרומה משמעותית להרמת קרנה של התורה והגדלת השפעתו של הציבור הדתי בקרב החברה הישראלית. סגל ההוראה רשות התלמידים עומד סגל רבני מוכשר ומגוון המורכב מתלמידי חכמים ומחנכים הרואים את תפקידם בגידול תלמידים אוהבי ה' שיממשו באישיותם את הרעיונות הגדולים המנחים את המרכז האקדמי לב. הר"מ מהווה, בעיקר, דמות רוחנית המלווה את התלמידים על ידי יצירת קשר אישי וקבוצתי המהווה כתובת לכל פניה ובקשה. הניסיון מלמד שהקשר בין התלמידים לרבנים ממשיך להתקיים גם לאחר תקופת הלימוד בבית המדרש, עובדה המעידה על עומק הקשר עם הרב ונחיצותו. תכנית לבוגרי הסדר וישיבות גבוהות לימודי גמרא בעיון תכנית זו מכילה לימודי עיון בגמרא ברמה גבוהה, לימודי מחשבה ואמונה המעניקים לתלמידים היקף ועומק של תלמיד חכם הבקי בתלמוד ומחשבה. בתכנית משולבת למידה ועיסוק בסוגיות מחשבתיות ואמוניות הנוגעות למציאות החיים: מדע, חברה, כלכלה, חינוך ומשפחה. בית המדרש קמפוס לב ותלמוד תורה ״ ״כנגד כולם... ראש בתי המדרש של המרכז האקדמי לב: הרב יוסף צבי רימון ראש בית המדרש קמפוס לב: הרב אמנון חדרי 9

מסלול חושן משפט שנים א'-ב' לימוד עיקרי הסוגיות בש"ס הנוגעות לענייני ממונות ונזיקין: דיני עובד ומעביד (בבא מציעא פרק "השוכר את האומנין") דיני הלנת שכר (בב"מ פרק "המקבל") איסור ריבית (בב"מ פרק "איזהו נשך") )"דיני נזקי שכנים (בבא בתרא פרק "לא יחפור מסלול "אבן העזר ואורח חיים" שנים ג'- ד' לימוד עיקרי הסוגיות בש"ס הנוגעות לענייני משפחה חינוך וקהילה: דיני רשות הרבים (בבא קמא פרק "המניח") דיני גזילה (בבא קמא פרק "הגוזל ומאכיל") חובות הבעל והאישה (כתובות פרק רביעי וחמישי) חינוך (סנהדרין פרק "בן סורר") לימודי מחשבה ואמונה עיקרם של לימודי המחשבה הינו, לבנות קניין מסודר ומגובש של יסודות המחשבה הישראלית. לכן ישנה שאיפה כי בלימודי המחשבה נקיף מתחילה ועד הסוף ולעומק את ספרי המחשבה היהודית - מורה נבוכים, כוזרי, רמב"ן על התורה ומהר"ל וכתבי הראי"ה על פי נושאים. תכנית סמיכה לרבנות בבית המדרש קיימת תכנית ללימודי הלכה לקראת מבחני הסמיכה לרבנות. במסגרת זו ישנם שלושה מסלולי לימוד: הלכות שבת הלכות איסור והיתר אבן העזר - הלכות נידה חופה וקידושין התכנית הינה רב שנתית ומאפשרת לכל תלמיד להקיף את שבת/איסור והיתר תוך שלוש שנים במטרה לגשת למבחני ההסמכה של הרבנות הראשית. תכנית הלימוד בנויה על למידה בעיון מן המקורות עד לפוסקי זמננו. תכנית העתודה האקדמית תורני בבית המדרש העתודאי מעשיר ומגדל את בניין אישיותו התורנית והאמונית. תכנית בית המדרש לתלמידי העתודה מיועדת לבנות את אישיות התלמיד לקראת יציאתו לשירות משמעותי בצה"ל בפרט וכהכנה לחיים בכלל. תכנית הלימוד כוללת מגוון נושאים: עיון במסכתות הישיבתיות. העמקה בשיטות גמרא- הראשונים והאחרונים עד הסברות היסודיות בסוגיה. לימוד ספרי יסוד באופן שיטתי: רמב"ם, בניין האמונה- כוזרי, מהר"ל, כתבי הרב קוק. בניית עולם אמוני מסודר ביחס לדור הגאולה ושליחותינו המיוחדת בו. בנוסף, נעסוק בבניין הנפש ובתיקון המידות. לימוד נ"ך בבקיאות, במטרה להקיף את כל התנ"ך תנ"ך- במשך ארבע שנות הלימוד עפ"י תכנית הספקים רב שנתית ושיעור שבועי בעיון בפרקים נבחרים. בית המדרש קמפוס לב 10

שיעור הלכה בענייני אורח חיים כל יום לאחר הלכה- תפילת שחרית. במסגרת התכנית הרב שנתית נלמד את הלכות ציצית, תפילין, תפילה, שבת ומועדים. כמו כן, במהלך שנות הלימוד בבית המדרש נעסוק בסוגיות הקשורות לעולמו של העתודאי - הכנה לצבא, היחס ללימודי אקדמיה והכנה לחיי משפחה. במסגרת העיסוק בסוגיות אלו ניפגש עם דמויות מהשורה הראשונה בתחומים התורניים, החברתיים, הצבאיים והטכנולוגיים. ערכי - חברתי תהליך הלימוד והבניין כולו נעשה מתוך שמחה ובדיבוק חברים. חווית הלימוד איננה מסתכמת בין כתלי בית המדרש בלבד. במהלך השנה החבורה מתגבשת דרך פעילות חברתית רצופה בקמפוס ומחוצה לו - שבתות, סיורים לימודיים וטיולים. התורה שהעתודאי לומד בבית מדרשנו מכשירה אותו להיות אדם ערכי, מהנדס אחראי ומקדש שם שמיים, קצין מלא תחושת שליחות לעם ולמדינה ומעל הכול מלא באהבת תורה ויראת שמים. תכנית בוגרי צבא הלימוד בבית המדרש בונה את אישיותו התורנית והאמונית של התלמיד, מפתח את יכולת הלימוד בגמרא באופן עצמאי, ויקנה לו כלים להתמודדות עם אתגרי החיים. הנושאים הנלמדים: התכנית מקנה הרגלי למידה בגמרא בעיון, גם מרא- ג לתלמידים בתחילת דרכם. התכנית כוללת לימוד גמרא בבקיאות על מנת להקיף מסכתות בש"ס. לימוד יומי בהלכה, שיעור שבועי בענייני אורח הלכה- חיים (הלכות שבת, תפילה וברכות, וחגים בזמניהם). לימוד ספרי יסוד באמונה: רמב"ם, כוזרי, רמח"ל, אמונה- מהר"ל והרב קוק. כמו כן התכנית כוללת לימוד ענייני הדור והגאולה. לימוד תורה ונ"ך בראי תקופתנו.תנ"ך- יינתנו שיעורים לקראת הקמת בית הכנה לחיי משפחה- בישראל הן בצד העיוני והן בצד המעשי. כמו כן, הרב מעניק ליווי אישי לכל תלמיד בהתמודדויות אישיות ובהכנה לחיים בכלל. תכנית נווה מסלול הלימודים מאפשר למעוניינים להשתלב בו, לנצל את היום ללימוד תורה או לחילופין לעבודה, ולרכז את הלימודים החל משעות הצהריים. למועמדים בעלי אזרחות ישראלית שנות 3 ומעלה בעלי רקע של לפחות 23 וכן תיירים, בגיל ומעלה) העומדים בכל תנאי 18 לימוד בישיבה (החל מגיל הקבלה. הלימוד בבית המדרש יכשיר את התלמיד לקראת יציאתו לעבודה ולבניית משפחה בישראל, מתוך הרגשת שליחות של תורה וקידוש ה' בעם ישראל, בכל מערכות החיים. בית המדרש קמפוס לב 11

12

13

1 24 12 22 12 24 1 36 13 26 37 27 - קפיטריות, חדר אוכל בניין סוחצבסקי מפת קמפוס לב - הפקולטה לניהול, המכינה לאקדמיה בניין הוכשטיין - בניין בראוז בית המדרש בניין ביר - מנהל סטודנטים, חדר כושר, מכינה בניין ישראל ֿ - הפקולטה להנדסה בניין ויילר בניין מנה - מרכז יזמות אמפי פתוח 44 45 46 47 41 א׳ ב׳ 42 43 שער כניסה ראשי 14

36 37 27 26 13 - המכון לתורה ומדע, המחלקב לסיעוד רן הלה 12 24 1 44 41 41 13 26 45 42 22 27 46 47 43 - קפיטריות, חדר אוכל בניין סוחצבסקי - בניין בראוז בית המדרש מעונות גליקמן, מקווה, מנהלת המעונות מעונות אמארג׳י, מועדון סטודנטים מתחם מעונות - מנהל סטודנטים, חדר כושר, מכינה בניין ישראל מעונות רוטשטיין - פיסיקה שימושית בניין לעו מעונות בירן, מכבסה 44 45 א׳ ב׳ 12 22 12 24 1 44 41 41 13 26 45 42 22 27 46 47 43 - קפיטריות, חדר אוכל בניין סוחצבסקי מפת קמפוס לב - הפקולטה לניהול, המכינה לאקדמיה בניין הוכשטיין - בניין בראוז בית המדרש מעונות שרמן א׳ מעונות גליקמן, מקווה, מנהלת המעונות מעונות אמארג׳י, מועדון סטודנטים מתחם מעונות - מנהל סטודנטים, חדר כושר, מכינה בניין ישראל ֿ - הפקולטה להנדסה בניין ויילר מעונות שרמן ב׳ מעונות רוטשטיין - פיסיקה שימושית בניין לעו - מרכז יזמות אמפי פתוח מעונות נשואים מעונות טננבאום חדש מעונות בירן, מכבסה 44 45 46 47 41 א׳ ב׳ 42 43 א׳ ב׳ שער כניסה ראשי 24 12 22 12 24 1 36 44 41 41 13 26 37 45 42 22 27 46 47 43 - קפיטריות, חדר אוכל בניין סוחצבסקי מפת קמפוס לב - הפקולטה לניהול, המכינה לאקדמיה בניין הוכשטיין - בניין בראוז בית המדרש בניין מעונות שרמן א׳ מעונות גליקמן, מקווה, מנהלת המעונות מעונות אמארג׳י, מועדון סטודנטים מתחם מעונות - מנהל סטודנטים, חדר כושר, מכינה בניין ישראל ֿ - הפק לטה להנדסה בניין ויילר בניין מעונות שרמן ב׳ מעונות רוטשטיין - פיסיקה שימושית בניין לעו - מרכז יזמות אמפי פתוח מעונות נשואים מעונות טננבאום חדש מעונות בירן, מכבסה 44 45 46 47 41 א׳ ב׳ 42 43 א׳ ב׳ שער כניסה ראשי 36 1 37 27 26 24 13 12 22 12 24 1 36 44 41 41 13 26 37 45 42 22 27 46 47 43 - קפיטריות, חדר אוכל בניין סוחצבסקי מפת קמפוס לב - הפקולטה לניהול, המכינה לאקדמיה בניין ה כשטיין - בניין בראוז בית המדרש - המכון לתורה ומדע, המחלקב לסיעוד בניין בירן מעונות שרמן א׳ מעונות גליקמן, מקווה, מנהלת המעונות מעונות אמארג׳י, מועדון סטודנטים מתחם מעונות - מנהל סטודנטים, חדר כושר, מכינה בניין ישראל ֿ - הפקולטה להנדסה בניין יילר בניין מנהלה מעונות שרמן ב׳ מעונות רוטשטיין - פיסיקה שימושית בניין לעו - מרכז יזמות א פי פ וח מעונות נשואים מעונות טננבאום חדש מעונות בירן, מכבסה 44 45 46 47 41 א׳ ב׳ 42 43 א׳ ב׳ שער כניסה ראשי 36 1 37 27 26 24 13 12 22 24 36 44 26 37 45 27 מפת קמפוס לב - הפ ולטה לניהול, המכינה לאקדמיה בניין הוכשטיין - המכון לתורה ומדע, המחלקב לסיעוד בניין בי ן מעונות שרמן א׳ כינה ֿ - הפקולטה להנדסה בניין ויילר בניין מנהלה מעונות שרמן ב׳ - מרכז יזמות אמפי פת ח 44 41 א׳ שער כניסה ראשי מפת קמפוס לב 15

- בירושלים, לגברים, בשילוב לימודים תורניים במתכונת ישיבה גבוהה. קמפוס לב בקמפוס זה מתקיימת גם תכנית נוה - לימודים אקדמיים לגברים בעלי רקע ישיבתי. 9116001 : ירושלים, מיקוד 1603 . , גבעת מרדכי ת.ד 21 רח' הוועד הלאומי harshama@jct.ac.il דוא"ל: 02-6751203 או *3239 טלפון: - בירושלים, לבוגרות אולפנות ותיכונים קמפוס טל דתיים, בשילוב לימודים תורניים במדרשה תורנית. גבעת שאול, ירושלים, 7 רח' בית הדפוס 9548370 : מיקוד 02-6547208 או *3239 טלפון: harshama-tal@jct.ac.il דוא"ל: - מרכז אקדמי חרדי לבנות מח"ר טל - תבונה המשלב לימודי תואר ראשון ולימודי קודש בסמינר לבוגרות בתי ספר חרדיים. גבעת שאול, ירושלים. 9 רח' בית הדפוס 95464 : מיקוד 02-6547219 טלפון: tvuna@jct.ac.il דוא"ל: ברמת גן, לבוגרות בית יעקב, - קמפוס לוסטיג בשילוב סמינר. 953 . , ת.ד 187 רח' אלוף דוד 52109 : רמת גן, מיקוד 03-6307109 טלפון: harshama-lustig@jct.ac.il דוא"ל: - בשיתוף עם מכללת מבח"ר בבני ברק, מבח"ר מתקיים מסלול לימודים לתואר ראשון למדעי המחשב (לגברים) ולתואר ראשון בסיעוד (לנשים). בני ברק 2 רח' בן נון 03-5785030 טלפון: קמפוסים במרכז האקדמי לב קמפוס לב קמפוס תבונה קמפוס ר״מבח קמפוס טל קמפוס לוסטיג 22

פקולטות וחוגי לימוד * הענקת התואר מותנית באישור סופי של המל"ג ** בשיתוף האוניברסיטה העברית B.Sc. תואר ראשון פיזיקה יישומית / הנדסת אלקטרו-אופטיקה הנדסת חשמל ואלקטרוניקה הנדסת תעשיה וניהול הנדסת תוכנה מדעי המחשב M.Sc. תואר שני פיזיקה יישומית / הנדסת אלקטרו-אופטיקה כריית מידע* הפקולטה למדעי החיים והבריאות תואר ראשון B.Sc. ביואינפורמטיקה B.S.N. החוג לסיעוד תכנית ללימודי רוקחות **B.Sc. Pharm תואר שני מוסמך בסיעוד והכשרה M.S.N. + NP למומחיות (ללא מומחיות) M.S.N. סיעוד הפקולטה להנדסה ומדעי המחשב 25 עמוד 51 עמוד 71 עמוד 25 51 71 הפקולטה לניהול B.A. תואר ראשון חשבונאות ומערכות מידע מנהל עסקים 23

הפקולטה להנדסה ומדעי המחשב פרופ' יעקב הכהן-קרנר דיקן הפקולטה: B.Sc. תואר ראשון פיזיקה יישומית / הנדסת אלקטרו-אופטיקה הנדסת חשמל ואלקטרוניקה הנדסת תעשיה וניהול הנדסת תוכנה מדעי המחשב M.Sc. תואר שני פיזיקה יישומית / הנדסת אלקטרו-אופטיקה כריית מידע 25

החוג לפיזיקה יישומית/ הנדסת אלקטרו- אופטיקה B.Sc. בוגר במדעים הבוגר זכאי להירשם בפנקס המהנדסים והאדריכלים פרופ' יואל אריאליראש החוג: החוג לפיזיקה יישומית/הנדסת אלקטרו-אופטיקה הינו של המרכז האקדמי לב. בשנים האחרונות, ספינת הדגל ישנה התפתחות טכנולוגית מואצת בעולם וביקוש גובר לבוגרים בתחומי הפיזיקה היישומית בכלל ובתחום הנדסת האלקטרו-אופטיקה בפרט. הבוגרים נדרשים להיות בעלי רקע טכנולוגי ומדעי מעמיק שיאפשר להם להתמודד עם מחקר ופיתוח חדשניים בעולם הטכנולוגי המשתנה ולעסוק בפרויקטים מתקדמים בתעשיית ההיי-טק. יישומי הנדסת אלקטרו-אופטיקה נמצאים בכל שטחי החייםהן האזרחיים והן הצבאיים. יישומים אלו מוצאים ביטוי בתעשיית התקשורת, החלל, הרפואה, האנרגיה, תרבות הפנאי ועוד. מטרת הלימודים בחוג היא להכשיר מהנדסים מצטיינים ואנשי מחקר ופיתוח בעלי ידע רחב שישתלבו בהצלחה בתעשייה כאשר המעוניינים יוכלו להמשיך את לימודיהם לקראת תארים מתקדמים במרכז האקדמי לב ובאוניברסיטאות השונות. במסגרת הלימודים בחוג לפיזיקה יישומית/הנדסת אלקטרואופטיקה, רוכש הסטודנט במשך ארבע שנות לימודיו ידע עיוני ומעשי במקצועות היסוד בפיזיקה קלאסית ומודרנית, אופטיקה, מתמטיקה, מחשבים ואלקטרוניקה. לאור ההתפתחות בעולם הטכנולוגיה, החוג נערך לחידושים והוסיף .)Machine learning ובלמידת מכונה ( python קורסים בשפת החוג מיוחד באופיו ומאפשר פיתוח שתי תכונות חשובות . בנוסף, רוכשים אינטגרציה ואינטואיציה למהנדס: הסטודנטים השכלה נוספת והעמקה בקורסים ייחודיים באחד משני האשכולות: אופטרוניקה מחשבים במהלך הלימודים האקדמיים, נדרש מכל סטודנט בחוג ומעלה ע"מ שיוכל 75 לשמור על ממוצע אקדמי שנתי של לעבור לשנה מתקדמת. בסמסטר ב' של השנה השלישית ובמהלך השנה הרביעית מבצע הסטודנט פרויקט גמר, המקנה לו מיומנות מעשית במחקר ופיתוח. תוך כדי ביצוע הפרויקט לומד הסטודנט מקרוב את ההיבטים השונים של הקורסים אותם למד, והוא מתמודד עם מגוון האתגרים שעשוי לפגוש כל מהנדס בעבודתו השוטפת. עורך מחקר בתחומים שונים בפיזיקה הסגל האקדמי בחוג יישומית, כגון: מיקרו-אופטיקה, מכשור רפואי, עיבוד מידע אופטי ורפואי, תקשורת אופטית, גבישים פוטוניים ותאי שמש, לייזרים, ננו-טכנולוגיה, אופטיקת חלל וחישה מרחוק. כמו כן, מייעץ סגל המחלקה לתעשייה העילית בתחומים שונים וכן מקיים מחקרים משותפים עם מוסדות .UCSD ו - MIT, UNIVE אקדמיים יוקרתיים בחו"ל כגון ולרישום בפנקס (B.Sc.) בוגרי החוג זכאים לתואר ראשון המהנדסים. הלימודים האקדמיים בחוג מאפשרים לבוגרים להמשיך את לימודיהם לתואר שני ושלישי באוניברסיטאות השונות או להשתלב בלימודי התואר השני הקיימים במרכז האקדמי לב. מידע מפורט על תכנית הלימודים ודרישות הקבלה מופיעים בחוברת זו בפרק המתייחס לתואר השני. ניתן ליצור קשר עם מזכירות החוג: 02-6751131 טלפון: physics@jct.ac.il דוא"ל: תואר ראשון קמפוס לב 26

החוג לפיזיקה יישומית/ הנדסת אלקטרו- אופטיקה תכנית הלימודים התכנית בחוג לפיזיקה יישומית/הנדסת אלקטרו-אופטיקה בנויה מקורסי ליבה בהם חייבים כל תלמידי החוג. במהלך סמסטר ב' בשנה א', הסטודנט יבחר את אשכול הקורסים. פתיחת כל אשכול קורסים מותנית במספר מינימאלי של סטודנטים. קורסי הליבה המשותפים לשני האשכולות: מתמטיקה ומחשבים 2 ,1 חשבון אינפיניטסימאלי אלגברה ליניארית א' וב' משוואות דיפרנציאליות חלקיות מבוא למדעי המחשב הסתברות וסטטיסטיקה למהנדסים תיאוריית פורייה באופטיקה עיבוד תמונות ממוחשב מבוא ללמידת מכונה פיזיקה וכימיה פיזיקה כללית א' (מכניקה) פיזיקה כללית ב' (חשמל ומגנטיות) פיזיקה כללית ג' (פיזיקה מודרנית) מבוא לכימיה למהנדסים מכניקה אנליטית שדות אלקטרו-מגנטיים תרמודינמיקה מכניקה סטטיסטית תיאורית הקוונטים א' מצב מוצק א' מעבדה בפיזיקה אלקטרוניקה הנדסת חשמל ואלקטרוניקה אלקטרוניקה אנלוגית וספרתית מעבדה באלקטרוניקה כללית מגברי שרת ומדידות אלקטרוניות הנדסה כללית כלכלה למהנדסים מערכות לינאריות ניתוח ועיבוד אותות תואר ראשון קמפוס לב 27

החוג לפיזיקה יישומית/ הנדסת אלקטרו- אופטיקה אלקטרו-אופטיקה מבוא להנדסת אופטיקה אופטיקה גיאומטרית א' מכשור אופטי אופטיקה פיסיקלית יישומים באופטיקה פיסיקלית גלאי אור אופטיים מקורות אור ולייזרים מעבדה באופטיקה מעבדה באלקטרו-אופטיקה הדמיה תרמית סמינר באלקטרו-אופטיקה קורסים ייחודיים לאשכול אופטרוניקה פרופ' יואל אריאלירכז: בקורסים באופטרוניקה, רוכש הסטודנט ידע בתכנון מערכות אופטיות ואלקטרו-אופטיות, בתקשורת אלקטרונית ואופטית, בעיבוד אותות ובהתקנים לצילום ולדימות. לימודים אלה מוצאים את יישומם בתעשיית הטכנולוגיה העילית של מדינת ישראל בתחומי הביטחון, התקשורת והאנרגיה ומכינים את הבוגרים להמשך לימודים ומחקר בכל תחומי הפיזיקה השימושית. רשימת הקורסים תקשורת אלקטרונית ואופטית תכנון אופטי מתקדם אופטיקה של מצב מוצק גלים אלקטרו-מגנטיים מערכות הדמיה ברפואה תיאורית הקוונטים ב' מצב מוצק ב' סדנא באופטיקה קורסים ייחודיים לאשכול מחשבים פרופ' דן בוכניק רכז: התכנית כוללת ידע בנושאים התיאורטיים של מדעי המחשב ובצד המעשי של התכנות. ידע זה נדרש בחברות היי-טק המשלבות פיתוח הנדסי-אופטי עם פיתוח תוכנה ואלגוריתמים הדורשים ידע רחב בפיזיקה ובמתמטיקה. הבוגרים יוכלו להשתלב בחברות מחשבים, לבצע עבודות תכנות בשפה מתקדמת המהווה בסיס לכל שפות המחשב בשוק ולהמשיך בלימודים ובמחקר בכל תחומי הפיזיקה השימושית. תואר ראשון קמפוס לב 28

החוג לפיזיקה יישומית/ הנדסת אלקטרו- אופטיקה רשימת הקורסים מתמטיקה בדידה מבנה נתונים ותכניות א' מבנה נתונים ב' מבנה המחשב C++ סדנא ב- ניתוח אלגוריתמים מבנה החוג שנים 4 משך הלימודים: נקודות זכות הכוללות קורסי 155 על הסטודנט לצבור כחובה, קורסי בחירה, פרויקט גמר ולימודי יהדות (ללא נ"ז). היחידה ללימודי קדם והכנה כל סטודנט חדש חייב ללמוד ולקבל ציון עובר בקורס שמתקיים לפני "מתמטיקה להנדסה וטכנולוגיה" קדם ומעלה 95 תחילת הלימודים האקדמיים. סטודנט עם ציון יח"ל בגרות במתמטיקה יוכל לקבל פטור 5- (סופי) ב מהקורס. פרטים במשרדי מידע ורישום. יח"ל בגרות 5- ומעלה ב 70 סטודנט אשר אין לו ציון בפיזיקה חייב ללמוד קורס קדם בפיזיקה לפני תחילת הלימודים האקדמיים. יח"ל בגרות 3- ומעלה ב 60 סטודנט אשר אין לו ציון לפני "מבוא למחשבים" במחשבים חייב ללמוד קורס קדם תחילת הלימודים האקדמיים. תנאי קבלה ומעלה מחושב לפי הנתונים הבאים: 79 ציון התאמה זכאות לתעודת בגרות הכוללת: ומעלה 70 יח"ל בציון 5 מתמטיקה - ומעלה 80 יח"ל בציון 4 או יח"ל (מומלץ מאוד) 5 פיזיקה- ומעלה 65 יח"ל בציון 5 אנגלית - ומעלה 70 יח"ל בציון 4 או ומעלה 600 מבחן פסיכומטרי או תיל סיווג רמה באנגלית ראיון אישי 79-80 מועמדים בעלי ציון התאמה שבין יוכלו להתקבל בסטטוס על תנאי. תואר ראשון קמפוס לב 107-117 בעמודיםתנאי קבלה ותהליך רישום 29

החוג להנדסת חשמל ואלקטרוניקה B.Sc. בוגר במדעים הבוגר זכאי להירשם בפנקס המהנדסים והאדריכלים פרופ' שלמה אנגלברגראש החוג: החוג להנדסת חשמל ואלקטרוניקה מכשיר סטודנטים להשתלב בתעשייה עתירת הידע במדינת ישראל, במערכים הטכנולוגיים של מערכת הביטחון, וכן מאפשר לסטודנטים להמשיך לתארים מתקדמים - כל זאת במסגרת תורנית המאפשרת שילוב של לימודי קודש עם לימודי הנדסה ברמה גבוהה. להנדסת חשמל במשך ארבע שנות הלימוד, בחוג , רוכש הסטודנט ידע עיוני ומעשי ואלקטרוניקה במקצועות היסוד של הנדסת חשמל ואלקטרוניקה. כמו כן, ישנה התמקדות מיוחדת תיאורטית ומעשית בשטחי האלקטרוניקה האנלוגית, תורת התקשורת, גלי רדיו, הנדסת מערכות הספק, מתח גבוה, יסודות מחשבים וטכניקות ספרתיות. כל זאת מתבצע תוך שימוש מושכל בשיטות מתקדמות לתכנון בעזרת כלי תוכנה מתקדמים. לקראת סיום הלימודים, כל סטודנט מבצע פרויקט גמר בהנחיית חבר סגל מהחוג ולפעמים בשיתוף פעולה עם התעשייה. בשנה ג' ללימודים, יכולים הסטודנטים לבחור בין מסלול לבין מסלול התמחות הנדסת אלקטרוניקההתמחות ב .הנדסת מערכות הספקב מאפשר לבוגרים מסלול התמחות בהנדסת אלקטרוניקה להתעמק בתחומי אלקטרוניקה מגוונים הכוללים תכנות, גלי רדיו ואנטנות, מערכות עיבוד תמונה ותכן לוגי מתקדם. מאפשר לבוגרים מסלול התמחות בהנדסת מערכות הספק להתעמק בתחום זה המוכר גם בשם מסלול זרם חזק או מסלול מתח גבוה. מסלול הנדסת מערכות הספק כולל את הקורסים והמעבדות הנדרשים לצורך רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור חשמל. רישום במדור חשמל בפנקס המהנדסים מהווה תנאי מקדים ומחייב לזכאות לקבל רישיון מהנדס לעסוק בחשמל. עוסק במחקר מתקדם בתחומים הסגל האקדמי בחוג הבאים: הנדסת מערכת, עיבוד אותות, ניתוח תמונה, מערכת הראייה, מערכות ביו-רפואיות, התפשטות גלי רדיו, אנטנות מתקדמות, תורת הקודים ועוד. כמו כן, סגל החוג נמצא בקשרים ופרויקטים משותפים עם אוניברסיטאות ותעשיות ההיי-טק בארץ, חברת חשמל, והמערכים הטכנולוגיים בצבא ההגנה לישראל. ) ולרישום בפנקס B.Sc בוגרי החוג זכאים לתואר ראשון (. המהנדסים. הלימודים האקדמיים בחוג מאפשרים לסטודנטים מצטיינים ולבוגרים להמשיך את לימודיהם לתואר שני ושלישי באוניברסיטאות השונות וכן יוכלו להשתלב בלימודי התואר השני הקיימים במרכז האקדמי לב. מידע מפורט על תכנית הלימודים ודרישות הקבלה מופיעים בחוברת זו בפרק המתייחס לתואר השני. ניתן ליצור קשר עם מזכירות החוג: 02-6751257 טלפון: electronics@jct.ac.il דוא"ל: תכנית הלימודים מתמטיקה 2 ,1 חשבון אינפיניטסימאלי אלגברה ליניארית א' וב' תואר ראשון קמפוס לב 30

החוג להנדסת חשמל ואלקטרוניקה משוואות דיפרנציאליות פונקציות מרוכבות הסתברות סטטיסטיקה למהנדסים פיזיקה וכימיה פיזיקה א' פיזיקה ב' פיזיקה ג' מבוא לכימיה כללית מחשבים מבוא למדעי המחשב תכנות מתקדם למהנדסים מבוא למבנה המחשב סדנא במבנה המחשב מיקרו מחשבים, מבנה ותכנות בקרים מערכות אלקטרוניות משובצות מחשב אלקטרוניקה והנדסת חשמל תוכן מערכות ספרתיות 1 ,2 הנדסת חשמל שדות אלקטרו-מגנטיים אלקטרוניקה כללית אותות ומערכות התפשטות גלי רדיו ואנטנות אלקטרוניקה אנלוגית מתקדמת ננוטכנולוגיות תכנון ספרתי מתקדם סמינר באלקטרוניקה טכניקות שידור וקליטה מוליכים למחצה כלכלה למהנדסים אותות אקראיים ורעש אופטו-אלקטרוניקה מדידות אלקטרוניות עיבוד ספרתי של אותות המרת אנרגיה מערכות ליניאריות ובקרה יסודות התקשורת Verilog אלגוריתמים בקריפטוגרפיה ומימוש ב- )Machine Learning מבוא ללמידת מכונה ( תואר ראשון קמפוס לב 31

החוג להנדסת חשמל ואלקטרוניקה מסלול הנדסת מערכות הספק 2 ,1 מערכות הספק הנע חשמלי אלקטרוניקת הספק מערכות מתח גבוה ונמוך מעבדה בהמרת אנרגיה מעבדה באלקטרוניקת הספק חוק החשמל ותקנותיו תכן מערכות סולאריות תוכן מערכות אגירת אנרגיה מעבדות חובה מעבדה בתכנון ספרתי ממוחשב מעבדה באלקטרוניקה וחשמל מעבדה מתקדמת באלקטרוניקה (מסלול התמחות בהנדסה אלקטרוניקה) מעבדות בחירה במסגרת קורסי הבחירה, סטודנט במסלול התמחות הנדסת אלקטרוניקה (למעט הנדסאי המשלים לתואר מהנדס) חייב ללמוד לפחות שני קורסים מתוך הרשימה הבאה, וכן סטודנט במסלול התמחות הנדסת מערכות הספק (למעט הנדסאי המשלים לתואר מהנדס) חייב ללמוד לפחות קורס אחד מתוך הרשימה הבאה: מעבדה בעיבוד ספרתי של אותות מעבדה בתקשורת מעבדה בהתפשטות גלי רדיו ואנטנות Verilog אלגוריתמים בגריפטוגרפיה ומימוש ב- מבנה החוג שנים 4 משך הלימודים: נקודות זכות בקורסים אקדמיים 155 על הסטודנט לצבור הכוללים קורסי חובה, קורסי בחירה, פרויקט גמר ולימודי יהדות (ללא נ"ז). היחידה ללימודי קדם והכנה כל סטודנט חדש חייב ללמוד ולקבל ציון עובר בקורס קדם שמתקיים לפני תחילת "מתמטיקה להנדסה וטכנולוגיה" 5- ומעלה (סופי) ב 95 הלימודים האקדמיים. סטודנט עם ציון יח"ל בגרות במתמטיקה יוכל לקבל פטור מהקורס. פרטים במשרדי מידע ורישום. יח"ל בגרות בפיזיקה 5- ומעלה ב 70 סטודנט אשר אין לו ציון חייב ללמוד קורס קדם בפיזיקה לפני תחילת הלימודים האקדמיים. יח"ל בגרות 3- ומעלה ב 60 סטודנט אשר אין לו ציון לפני "מבוא למחשבים" במחשבים חייב ללמוד קורס קדם תחילת הלימודים האקדמיים. תנאי קבלה ומעלה מחושב לפי הנתונים הבאים: 79 ציון התאמה זכאות לתעודת בגרות הכוללת: ומעלה 70 יח"ל בציון 5 מתמטיקה - ומעלה 80 יח"ל בציון 4 או יח"ל (מומלץ מאוד) 5 פיזיקה - ומעלה 65 יח"ל בציון 5 אנגלית - ומעלה 70 יח"ל בציון 4 או ומעלה 600 מבחן פסיכומטרי או תיל סיווג רמה באנגלית ראיון אישי 79-80 מועמדים בעלי ציון התאמה שבין יוכלו להתקבל בסטטוס על תנאי. תואר ראשון קמפוס לב 107-117 בעמודיםתנאי קבלה ותהליך רישום 32

הנדסת מערכות הספק לימודי תעודה לבעלי תואר ראשון באלקטרוניקה ד"ר יוסי אליה רכז התכנית: , הנקרא לעיתים גם מסלול הנדסת מערכות הספק מסלול זרם חזק או מסלול מתח גבוה, עוסק בכל תחומי החשמל הקלאסיים והמודרניים: מערכות הספק בכל טווח המתחים וההספקים, מערכות הנעה ותחבורה חשמליות, אנרגיות מתחדשות ועוד. קיים מחסור גדול במהנדסי מערכות הספק, ובוגרי המסלול יוכלו להשתלב במגוון עבודות בסקטור הציבורי (חברת החשמל, משרדי ממשלה) והפרטי (משרדי תכנון, חברות יזמיות, מפעלי תעשייה) כמתכננים, מנהלי פרויקטים וכדומה. מסלול הנדסת מערכות הספק של המרכז האקדמי לב מוכר ע"י משרד הכלכלה. סיום הלימודים בהצלחה מזכה את הבוגר באפשרות להירשם במדור חשמל בפנקס המהנדסים. (לכן, בתום לימודיהם בוגרי המסלול יוכלו לקבל ממשרד הכלכלה רישיון חשמלאי ראשי ובהמשך דרכם המקצועית גם רישיונות גבוהים יותר: חשמלאי-מהנדס, חשמלאי בודק וכו'.) 3 מבנה התכנית ארבעה סמסטרים במשך שנתיים תכנית הלימודים קורסי קדם המרת אנרגיה אלקטרוניקה כללית מוליכים למחצה שדות אלקטרומגנטיים שנה ראשונה 2 ,1 מערכות הספק אלקטרוניקת הספק הנע חשמלי מערכות מתח גבוה ונמוך שנה שניה מעבדה בהמרת אנרגיה מערכות מתח גבוה ונמוך מעבדה באלקטרוניקת הספק פרויקט גמר בהנדסת מערכות הספק קורסי בחירה חוק החשמל ותקנותיו תוכן מערכות סולאריות תוכן מערכות אגירת אנרגיה תואר ראשון קמפוס לב תנאי קבלה בעל תואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה לפחות. נתוני מועמד בעל 70 בממוצע B.Sc. יידונו בוועדת קבלה 70- ממוצע תואר נמוך מ מיוחדת. מועמד שטרם סיים את התואר וצבר ומעלה. (קבלתו 70 מהתואר בממוצע 80% לפחות מותנית באישור ראש החוג או רכז התכנית.) לפי החלטת ראש החוג או קורסי קדם השלמת רכז התכנית. השלמת לימודי קודש בבית המדרש תקבע עפ"י החלטת בית המדרש בראיון האישי עם המועמד. 33

החוג להנדסת תעשיה וניהול B.Sc. בוגר במדעים ותעודת מנתח מערכות מידע (מתמחה) הבוגר זכאי להירשם בפנקס המהנדסים והאדריכלים ד"ר דוד קאופמן ראש החוג: הנדסת תעשיה וניהול עוסקת בקשת רחבה של נושאים שמטרתם שיפור ביצועי הארגון - משימה שנכללים בה כל מרכיבי הארגון, לרבות ניהול מלאי ורכש, משאבי אנוש, מערכות מידע ומערכות לוגיסטיות. מהנדס תעשיה וניהול עוסק בתכנון, שיפור, הפעלה ותחזוקה של מערכות ארגוניות מגוונות על היבטיהן השונים. המשק המודרני, המתפתח במהירות, דורש שיפור ביצועים תמידי על מנת לעמוד בהתפתחויות הטכנולוגיות, הדרישות המשתנות בשוק והתחרות על חוזים מול חברות אחרות בשוק. במרכז האתגר, עומד הצורך לייעל תהליכים, לחסוך בעלויות ולבנות אינטגרציה מיטבית בין עובדים, טכנולוגיות ותהליכים ממוחשבים. כמו כן, המהנדס אחראי על אפיון, ניתוח ופיתוח מערכות מידע בארגון. למהנדס תעשייה וניהול השפעה מכרעת על מצב הארגון. משום כך, הוא משתלב פעמים רבות בעמדות הניהול הבכירות של הארגון. הנדסת תעשייה וניהול היא תחום מבוקש הנחשב למגוון, תחום זה משלב בתוכו תחומי מאתגר, דינאמי ומתגמל. עניין רבים. מהנדסי תעשייה וניהול משלבים ידע רבתחומי הכולל, בנוסף למדעי ההנדסה, ידע במדעי הכלכלה, החברה, המדעים, ההתנהגות והניהול, כפי שמשתקף בתכנית הלימודים המגוונת. לרשות החוג, מעבדות מחשבים מתקדמות ומעבדות ,)CIM טכנולוגיות כולל רובוטיקה וייצור משולב מחשב ( ), תיכון ארגונומי ועוד. SAP תכנון משאבי המפעל ( מהנדס תעשייה וניהול בעולם התעסוקה כל ארגון, מגודל בינוני ומעלה, זקוק למהנדסי תעשייה וניהול. רבים מהמנהלים הבכירים בחברות במשק כיום התחילו את דרכם כמהנדסי תעשיה וניהול. )Hi-Tech בוגרי החוג שלנו משתלבים בחברות היי-טק ( מובילות כגון: אינטל, מוטורולה, אמדוקס, טבע וסיסקו, ובתחומי השירות במגזר הפרטי והציבורי כגון: משטרת ישראל, גופי מודיעין, בנקים, חברות ביטוח, משרדי ממשלה ועוד במגוון רחב של תפקידים כגון: מנהלי פרויקטים, מנהלי ייצור ולוגיסטיקה, מנתחי מערכות מידע, מנהלי כוח אדם, מהנדסי ארגון ושיטות עבודה, תמחירנים, כלכלנים תעשייתיים ועוד. תכנית הלימודים בחוג נמשכת ארבע שנים. לקראת השנה השלישיתשל הלימודים, יבחר הסטודנט באחת מההתמחויות הקיימות במחלקה: קמפוס טל תואר ראשון קמפוס לב 34

החוג להנדסת תעשיה וניהול התמחות או התמחות בניהול פרויקטים ושיפור ביצועים . בוגר בהתמחות "ניהול פרויקטים ושיפור במערכות מידע ביצועים" יקבל בסיום הלימודים תעודה של המרכז האקדמי לב המאפשרת לגשת למבחנים של הארגון הבין לאומי PMI - Project Management Institute לניהול פרויקטים (בדרך כלל, על מנת לגשת למבחנים אלו יש צורך בקורס מקדים. התעודה של המרכז האקדמי לב מקנה פטור מקורס זה). בנוסף לתואר, מוענקת לבוגר תעודת מנתח מערכות מידע שנותנת יתרון בקבלה לעבודה ולקידום הקריירה בקמפוס טל הלימודים מתקיימים שלושה המקצועית בתחום. ימים בשבוע בלבד. וכן להירשם בפנקס .B.Sc הבוגרים זכאים לתואר ראשון המהנדסים והאדריכלים ולתעודת הסמכה של לשכת מנתחי מערכות מידע. כמו-כן יוכלו הבוגרים להשתלב בלימודי תואר שני במרכז האקדמי לב. מידע מפורט על תוכניות הלימודים ודרישות הקבלה מופיעים בפרק המתייחס ללימודי תואר שני בחוברת זו. כמו כן יוכלו הבוגרים להמשיך את לימודיהם לתואר שני ושלישי באוניברסיטאות בתחומים שונים. ניתן ליצור קשר עם מזכירות החוג: 02-6751208 טלפון: tasia@jct.ac.il דוא"ל: תכנית הלימודים ההתמחויות: 2- קורסים המשותפים ל מתמטיקה 2 ,1 חשבון אינפי' להנדסה סטטיסטיקה להנדסת תעשיה וניהול משוואות דיפרנציאליות אלגברה לינארית א' הסתברות להנדסת תעשיה וניהול מבוא לשיטות נומריות הנדסת תעשיה וניהול מבוא להנדסת תעשיה וניהול חקר ביצועים א' וב' ניהול היצור א' וב' בקרת איכות מערך ומיקום מפעלים תכנות מתקדם בחקר ביצועים ניהול פרויקטים במערכות כלכליות הנדסת שיטות וחקר עבודה מערכות ייצור ממוחשבות 2- ו 1 אירועים בהנדסת תעשיה וניהול אנגלית להנדסת תעשיה וניהול פרויקט גמר קמפוס טל תואר ראשון קמפוס לב 35

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=