ברוכים הבאים לאתר החדש של המרכז האקדמי לב! האתר בתקופת הרצה. הערות והארות ניתן לשלוח מעמוד זה.
רישום מקוון

מערכת השעות במדרשה שונה לכל סמסטר.

מערכות אלו מאפשרות בחירה רבה בין שיעורים ואפשרויות רבות לבניית מערכת מדרשה אישית בדרך שלך.

 

מערכת שעות לשנת תש"פ במדרשת טל

מערכת שעות לסמסטר א' תשע"ט במדרשת טל

מערכת שעות אלול תשע"ט במדרשת טל