ניגודיות גבוהה
רישום מקוון למידע נוסף

מערכת השעות במדרשה שונה לכל סמסטר.

מערכות אלו מאפשרות בחירה רבה בין שיעורים ואפשרויות רבות לבניית מערכת מדרשה אישית בדרך שלך.

 

מערכת שעות לסמסטר ב' תשפ"א במדרשת טל

מערכת שעות לסמסטר א' תשפ"א במדרשת טל

מערכת שעות לשנת תש"פ במדרשת טל

מערכת שעות לסמסטר א' תשע"ט במדרשת טל

מערכת שעות אלול תשע"ט במדרשת טל