ניגודיות גבוהה
רישום מקוון למידע נוסף

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים מציעה אתגר אינטלקטואלי וחשיפה לנושאים מתקדמים בפיזיקה ובמתמטיקה. התכנית משלבת ניסויים במעבדות עם מחקר תיאורטי שבו כלי המחקר העיקריים הם המתמטיקה והמחשב. בנוסף, התוכנית מכילה אשכול של קורסים בתכנות ואלגוריתמיקה ההכרחיים כיום לכל מדען וחוקר.

במהלך התואר נלמדים לפחות 120 נ"ז, כאשר 109.5 נ"ז הן נקודות חובה ושאר הקורסים הם קורסי בחירה  והעמקה במגוון נושאים, שייבחרו בהתאם להעדפות ולתחומי העניין של הסטודנטית.

התוכנית מותאמת ללימודי המשך לתואר שני בפיזיקה, במתמטיקה או בהנדסת אלקטרו-אופטיקה ובנוסף היא מותאמת לשילוב לימודי הוראה במתמטיקה או בפיזיקה בבתי הספר התיכוניים.