ברוכים הבאים לאתר החדש של המרכז האקדמי לב! האתר בתקופת הרצה. הערות והארות ניתן לשלוח מעמוד זה.
רישום מקוון

הכנס השנתי לתורה ומדע הפך למסורת בנוף הישראלי התורני .

הכנס מתמקד במפגש תורני - מדעי בתחומים שונים של מדעי הטבע והטכנולוגיה ,מדעי החברה ומדעי הרוח ,והשלכות המפגש הזה בחיי היום-יום ויכלול הרצאות מוזמנות ,סימפוזיונים ,והצגת פוסטרים.

הכנס יתקיים ביום חמישי ו' ניסן תשע"ט (11 באפריל 2019) במרכז האקדמי לב, הועד הלאומי 21, ירושלים.

לרישום לכנס - לחץ כאן