מכרזים

מכרזים

ברוכים הבאים,

באתר זה, תוכלו לצפות בפרסומים ועדכונים מתוקף תקנות חוק חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה),התש"ע- 2010.

הודעות על התקשרויות ומכרזים מתפרסמות מעת לעת בעיתונות הארצית וכן באתר זה.

בכל מקרה של סתירה בין נוסח הפרסום בעיתון לבין נוסח מסמכי המכרז, יהא נוסח מסמכי המכרז הנוסח הקובע.

לפרטים נוספים, ניתן לפנות אלינו בימים א'-ה' בין השעות 9:00-13:00.

 

מחלקת רכש

טלפון 02-6751096

פקס 02-6751043

כתובת מייל michrazim@jct.ac.il

מס' מכרז כותרת נושא תאריך פרסוםמיין בסדר עולה תאריך סיום קבצים סטטוס
01/2019 מכרז רשיונות פקולטה רכש כללי 7.2.2019 13.03.2019 - 12:00 PDF icon מכרז רשיונות פקולטה 06.02.19.pdf קובץ נספח א מפרט טכני מעודכן 28.02.19.xlsx קובץ עדכון מכרז אתר מכרזים.docx סגור
06/18 מכרז תוספת 2 קומות לבנין קיים (בנין בירן). בינוי 16.10.2018 19.11.2018 - 12:00 PDF icon נוסח_הסכם_ומפרטים_11.10.pdf PDF icon בניין_ברן2018_מכרז_ללא_מחירים.pdf קובץ פרסום בגלובס.docx קובץ פרסום מכרז באתר.docx קובץ פרסום מכרז באתר לאחר עדכון תנאי סף.docx קובץ פרסום בגלובס תאריכי מכרז מעודכנים.docx קובץ פרסום בשפה הערבית.docx PDF icon BB9 - בנין ברן תוספת שתי קומות - פרוטוקול מסיור קבלנים מיום 22.10 ו-29.10.2018.pdf קובץ מודעה מעודכנת בשפה הערבית 2.docx סגור
03/18 מכרז למתן שירותי רכש מדיה דוברות ויחסי ציבור 30.5.2018 20.06.2018 - 12:00 PDF icon מכרז רכש מדיה 03.18.pdf קובץ עותק של קובץ תמחור מכרז רכש מדיה דתי לאומי.xlsx קובץ עותק של קובץ תמחור מכרז רכש מדיה חרדי.xlsx PDF icon פרוטוקול תשובות הבהרה רכש מדיה 03.18.pdf סגור
02/2018 מכרז לאספקת שירותי ניקיון ושירותי סבלות קלה בקמפוסי המרכז האקדמי לב תשתיות ולוגיסטיקה 11.3.2018 23.04.2018 - 12:00 PDF icon מכרז ניקיון סופי 02.18.pdf קובץ פרסום מכרז באתר.docx קובץ מודעת עיתון.docx PDF icon השטחים בהם יינתנו השירותים- מעודכן - נספח ג.pdf PDF icon פרוטוקול סיור מציעים מכרז ניקיון 02.18 מיום 19.03.18.pdf PDF icon פרוטוקול הבהרות.pdf קובץ מודעה בערבית.docx סגור
11-17 מכרז למתן שרותי אבטחה קמפוס טל תשתיות ולוגיסטיקה 14.12.2017 10.01.2018 - 12:00 קובץ מודעת עיתון אבטחה 11.17.docx קובץ פרסום מכרז באתר.docx PDF icon מכרז אבטחה 11.2017 סופי.pdf PDF icon פרוטוקול סיור קבלנים 31.12.17.pdf PDF icon פרוטוקול תשובות הבהרה 03.01.18.pdf סגור
07-17 מכרז מעונות סטודנטים בינוי 22.10.2017 26.11.2017 - 12:00 PDF icon פרסום מכרז באתר.pdf PDF icon חוברת -חוזה,מפרטים.pdf PDF icon MSYT14 - מעונות סטודנטים - פרוטוקול מסיור קבלנים מיום 5.11.2017.pdf קובץ מודעה בשפה הערבית.docx סגור
08-17 מכרז ביטוח לעבודות קבלניות בינוי 15.10.2017 09.11.2017 - 13:00 PDF icon מכרז ביטוח לעבודות קבלניות מעונות סטודנטים 08.17.pdf PDF icon מסמכים מקצועיים למכרז ביטוח לעבודות קבלניות 08.17.pdf סגור
06-17 מכרז טאבלטים רכש כללי 4.7.2017 07.08.2017 - 13:00 PDF icon מכרז טאבלטים סופי.pdf PDF icon פרוטוקול הבהרות טאבלטים 27.07.17.pdf סגור
03-17 פניה לקבלת הצעות למתן שירותי לובינג דוברות ויחסי ציבור 4.6.2017 03.07.2017 - 13:00 PDF icon פניה לקבלת הצעות למתן שירותי לובינג 03.17.pdf סגור
02-17 פניה לקבלת הצעות למתן שירותי יחסי ציבור דוברות ויחסי ציבור 4.6.2017 03.07.2017 - 13:00 PDF icon פניה לקבלת הצעות למתן שירותי יחסי ציבור 02.17.pdf סגור
06-16 מכרז להפעלת מערך משגיחי בחינות רכש כללי 6.11.2016 20.11.2016 - 12:00 PDF icon מכרז משגיחי בחינה 06-2016 סופי.pdf קובץ מודעה בעברית משגיחי בחינות 06-16.docx קובץ מודעה בערבית משגיחי בחינות 06-16.docx PDF icon פרוטוקול תשובות הבהרה משגיחי בחינות 06-16.pdf סגור
05-16 מכרז למתן שירותי פרסום דוברות ויחסי ציבור 27.10.2016 15.11.2016 - 12:00 PDF icon מכרז פרסום 05-16.pdf קובץ הצעת מחיר נספח ד - מכרז פרסום 05-16.xlsx PDF icon מודעת פרסום.pdf PDF icon איאם אל ערב.pdf PDF icon פרוטוקול תשובות הבהרה פרסום 05-16.pdf סגור
03/16 מכרז ביטוח רכש כללי 1.8.2016 05.09.2016 - 12:00 PDF icon מסמכי מכרז ביטוח חלק 1 04-16.pdf PDF icon מסמכי מכרז ביטוח חלק 2 04-16.pdf סגור
03-16 מכרז לאספקת ציוד חדר כושר רכש כללי 18.7.2016 07.08.2016 - 12:00 PDF icon מכרז חדר כושר פומבי 03-16.pdf PDF icon מכרז ציוד חדר כושר מעודכן 14.07.16.pdf PDF icon פרוט ציוד משומש למכירה.pdf PDF icon פרסום בעיתון בעברית.pdf PDF icon פרסום בעיתון ערבית.pdf PDF icon פרוטוקול כנס מציעים מכרז חדר כושר.pdf PDF icon פרוטוקול תשובות הבהרה.pdf PDF icon הארכת מועד הגשת מכרז.pdf סגור
01-2016 מכרז פומבי - אספקת שירותי חכירת רכב בשיטת ליסינג תפעולי רכש כללי 18.1.2016 23.02.2016 - 16:00 PDF icon מכרז ליסינג רכבים 01-2016.pdf סגור
02-16 מכרז רשיונות פקולטה רכש כללי 1.1.2016 13.03.2016 - 16:00 PDF icon מכרז סגור 02-2016 רישיונות פקולטה.pdf סגור
08/15 מכרז לאספקת נקודות תקשורת רכש כללי 2.9.2015 17.09.2015 - 12:00 PDF icon 08.15 מכרז לביצוע נקודות תקשורת וציוד נלווה.pdf סגור
07/15 מכרז מסגרת לאספקת סולר להסקה תשתיות ולוגיסטיקה 30.8.2015 20.10.2015 - 12:00 PDF icon מודעת האתר מכרז סולר 07.15.pdf PDF icon מכרז מסגרת פומבי - סולר 07.15.pdf PDF icon מודעה בשפה הערבית סולר.pdf PDF icon פרוטוקול תשובות הבהרה סולר 08.10.15.pdf PDF icon הבהרה מכרז סולר- סוכן מורשה ו.או קבלן משנה.pdf PDF icon מודעת דחיית מועד הגשת מכרז סולר 07.15.pdf סגור
04/15 א' מכרז חדר כושר (פומבי) בינוי 14.6.2015 25.06.2015 - 12:00 PDF icon מכרז חדר כושר 04.15.pdf PDF icon מכרז חדר כושר כתב כמויות.pdf PDF icon מרכז אקדמי ''לב''-חדר כושר-מפרט.pdf PDF icon תוספות למכרז חדר כושר 04.15א.pdf קובץ מודעת האתר מכרז חדר כושר 04-15א.docx סגור
04/15 מכרז חדר כושר (פומבי) בינוי 17.5.2015 09.06.2015 - 12:00 קובץ פרסום בעיתון מודעה בעברית 04-2015 חדר כושר.docx קובץ מודעת האתר מכרז חדר כושר 04-15.docx PDF icon הזמנה להצעותחוזהמפרט טכני-חוברת מכרז חדר כושר 04.pdf PDF icon 1-31001 כתב כמויות.pdf קובץ הודעה בדבר מסמכי המכרז.docx PDF icon חדר כושר מודעה שפה ערבית.pdf PDF icon HKY6 - חדר כושר - פרוטוקול מסיור קבלנים מיום 26.5.2015.pdf סגור

עמודים