Table of Contents Table of Contents
Next Page  VII / 70 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page VII / 70 Previous Page
Page Background

בקמפוס זה לומדים צעירים מכל גווני הקשת של הציבור הדתי מהארץ

ומחו"ל. בין תלמידינו נמנים בוגרי ישיבות הסדר וישיבות גבוהות, בוגרי צבא,

בוגרי מכינות קדם צבאיות, בוגרי בית ספר תיכוניים וישיבות תיכוניות במסלולי

העתודה האקדמית והחרדית, תיירים ועולים חדשים.

חוגי הלימוד לתואר ראשון ותואר שני הינם ברמה אקדמית

בקמפוס לב

גבוהה ביותר, וחוגי הלימוד מכוונים לפרקטיקה של המקצוע הנרכש, דבר

שמעניק יתרון לבוגרינו בעולם ההיי-טק והתעשייה.

ומעלה, המיועדת

23

לסטודנטים בגיל

תכנית נוה

מתקיימת

בקמפוס לב

לבוגרי מסגרות תורניות המבקשים לרכוש השכלה אקדמית לצורכי פרנסה

המבוקשת בעולם המעשה.

מסלול הלימודים מאפשר למעוניינים להשתלב בו, לרכז את הלימודים

האקדמיים לשעות הצהריים ואחה"צ.

תכניות בקמפוס לב

(פירוט נושאי הלימוד בבית המדרש מופיע בעמוד הבא)

- בתוכנית משולבת

תכנית חדשה לבוגרי הסדר וישיבות גבוהות

למידה ועיסוק בסוגיות מחשבתיות ואמוניות הנוגעות למציאות החיים:

מדע, חברה, כלכלה, חינוך ומשפחה.

- בתכנית זו ילמדו בוגרי

תכנית לבוגרי מכינות קד"צ או בוגרי צבא

ותינתן להם האפשרות לבחור

במשך שנה בבית המדרש

מכינות קד"צ

האם להמשיך בשנים הנותרות. תלמידים בוגרי צבא ללא רקע תורני,

ותינתן להם האפשרות לבחור

במשך שנתיים בבית המדרש

ילמדו

האם להמשיך בבית המדרש בשנים הנותרות.

- מיועדת לבנות את אישיות התלמיד

תכנית העתודה האקדמית

לקראת יציאתו לשירות משמעותי בצה"ל בפרט וכהכנה לחיים בכלל.

- מסלול הלימודים מאפשר למעוניינים להשתלב בו, לנצל את

תכנית נוה

היום ללימוד תורה או לחילופין לעבודה, ולרכז את הלימודים החל משעות

שנות לימוד

3

ומעלה בעלי רקע של לפחות

23

הצהריים. למועמדים בגיל

ומעלה העומדים בכל

23

ומעלה) וכן תיירים מגיל

18

בישיבה (החל מגיל

תנאי הקבלה.

לימודים אקדמיים

:

(יתכנו שינויים)

ימים ושעות לימודים אקדמיים בקמפוס לב

הלימודים האקדמיים מתקיימים

להנדסה ולמדעי המחשב

בפקולטה

יתכן ויתקיימו קורסים

13:30-19:30

בימים א' - ה' בדרך כלל בין השעות

.22:00

עד השעה

לימודים בימים מרוכזים מתקיימים בחוגים הבאים:

- משעות הצהריים,

שלישי

,

ראשון

-

חשבונאות ומערכות מידע

- מהבוקר עד הצהריים.

שישי

- מהבוקר עד

שישי

- משעות הצהריים, ו

שלישי

-

מנהל עסקים

.

- תרגול וקורס מתוקשב)

ראשון

(

הצהריים

תואר שני

,

M.Sc.

תואר שני בפיסיקה/הנדסת אלקטרו-אופטיקה

- מהבוקר ועד הצהריים.

שישי

משעות אחה"צ ו

חמישי

-

M.B.A.

קורסי יסוד באנגליתמתקיימים גם בימיםשאינם ימי הלימוד הרגילים

של התוכניות שנלמדות בימים מרוכזים.

בכלהחוגיםהאקדמייםלתוארראשון ולתוארשני הבחינותמתקיימות

בכל ימות השבוע ולא רק בימי הלימוד הרגילים.

פתיחת התמחות בתואר שני מותנית במספר סטודנטים מינימאלי

בכל מסלול.

קמפוס לב

שנה מתקיימים בו לימודים תורניים

50-

הינו מרכז אקדמי תורני מוביל להנדסה, מדעים וניהול. מזה כ

במסגרת ישיבה גבוהה עם לימודים אקדמיים לתואר ראשון ולתואר שני בהנדסה, טכנולוגיה או בניהול.

ד