שכר ונלוות

לפרטים על תואר ראשון ושני

למידע נוסף על לימודים אקדמיים בלבד השאירו פרטיכם ונחזור בהקדם

שכר ונלוות

שכר

מידי חודש מחשבת מחלקת שכר את שכרם של יותר מ- 800 עובדים, המועסקים עפ"י הסכמי העסקה מגוונים: סגל אקדמי בכיר וזוטר בהתאם לטבלאות המועצה להשכלה גבוהה, עובדי מנהלה בחוזים אישיים עפ"י דירוגי המח"ר האחיד והמהנדסים, מורים מן החוץ, סטודנטים , עובדים שעתיים עובדים ארעים, חישוב השכר של כל סקטור מבוסס על הסכמים של כל דרוג בנפרד .

מחלקת שכר מטפלת בחישוב התשלומים/ תוספות וכן בניכויים מהשכר (ניכוי חובה, מס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות, הבראה) וניכוי רשות (קופת גמל, דמי וועד, ביטוח בריאות, הלוואות , ארוחות וניכויים אישיים שונים בהתאם לנדרש).

בנוסף, מטפלת מחלקת שכר בתשלומי חובה: ביצוע תשלומי שכר מכוח חוזים, תוך בקרת תקינות החוזים, הסכמים קיבוציים או מכוח כל דין, תנאי שכר חדשים לעובדים קיימים לרבות מתן דרגות ומעבר בין הדירוגים. נלוות לשכר ועוד

בגמר החישוב מופקים תלושי השכר לעובדים ומתבצעת העברה בנקאית מרוכזת (ב 1 לחודש העוקב) לחשבונם של כלל העובדים ותוך שבוע מתבצעת העברת הניכויים והפרשות המעביד לגורמים הרלוונטים (הגופים הפנסיונים, חברות הביטוח , רשויות המס וביטוח לאומי ועוד) ובמקביל מועברים דוחות מותאמים לגורמים פנימיים וחיצוניים (רשויות המס וביטוח לאומי, קרנות הפנסיה, חברות הביטוח, משרד האוצר, מל"ג ות"ת ואגפי המרכז השונים וכו').

 

נלוות לשכר

תשלומים בגין שעות נוספות, רכב, החזרי שכ"ל , הטבות סוציאליות לעובדים חדשים, שינוי קופות וכו

בעת סיום העסקה במרכז האקדמי לב מלווה מחלקת שכר את העובד ומבצעת הליך של גמר חשבון וחישוב זכאות לפיצויים, הנחיית העובד בטיפול בהסדרת פטורים ממס ודווח לרשות המס.

אגף משאבי אנוש מטפל, בין היתר, במימוש תנאי העבודה של הסגל המנהלי במרכז האקדמי לב. האגף מטפל בנושאים אלו: הכנת חוזים והחתמתם, קביעת תנאי שכר ונלוות, קידומים, הערכת עובדים, יחסי עבודה ונוכחות, חופשה, חופשת מחלה, וותק שכר, ביגוד, נסיעות, הפקת חוזים ותנאי העסקה של סגל האקדמי נמצא תחת טיפולה של נאוה מלשכת הרקטור.

 

שכר ותוספות שכר

לפי מה נקבע תשלום השכר לעובדי המרכז האקדמי לב?

שכר העובד נקבע לפי הדירוג, הדרגה והוותק של העובד או לפי חוזה אישי שנחתם עמו. השכר משולם על פי הסכמים אלו: הסכמי השכר הארציים של אותו דירוג; הסכמים קיבוציים; הסכמים מקומיים או על פי החוזה האישי שנחתם עם העובד.

תשלום בעבור עבודה נוספת והחזר הוצאות כולל: העסקה בשעות נוספות, כוננויות, נסיעות, החזר הוצאות רכב, טלפון, ועוד. על פי נהלי בג"ט ובהתאם לחוק

נתונים אישיים עיקרם מצב משפחתי, מין, ילדים, מקום מגורים וכד'.

ניכויים מהשכר נעשים על פי פקודת מס הכנסה, חוק הביטוח הלאומי, תקנות קופ"ג, הסכמת העובד כמו בניכויי הלוואות/חסכונות, ביטוח רפואי הראל , הודעות על עיקולים וכו'

עוד משמשים לחישוב שכרו של העובד: דו"ח הנוכחות שלו, תשלומים נוספים, נתוניו האישיים וניכויים כחוק. כל אלו מחושבים על פי נהלי המרכז ובהתאם לחוק.

 

דו"ח הנוכחות הממוחשב

הדו"ח המופיע גם באתר חילנט (כניסה אפשרית באמצעות סיסמה וקוד אישי המופקים ע"י רכז מש"א) כולל שעות עבודה, ושעות נוספות, כפי שנקלטו בשעוני הנוכחות באמצעות כרטיס נוכחות אותו העביר העובד בכניסתו וביציאתו מהעבודה ובהתאם לדיווחי ההיעדרות אותם השלים עד ה-5 לחודש העוקב באתר חילנט כגון: ימי חופשה מחלה ושירות מילואים. שעות אלו וההתחשבנות בגינם מתבצעת תמיד בחודש הבא. למשל, עובד שביצע שעות נוספות/ימי חופשה בחודש אוגוסט ימלא את העדכונים באתר עד ה-5 לחודש ספטמבר ומנהלו אמור לאשר שעות אלו עד ה-10 לספטמבר (כאשר המשכורת עבור אוגוסט שולמה כבר ב01 לספטמבר לכן כדי לא ליצור עיכובים בשכר השעות הנוספות וכל ההפחתות בגין הנוכחות ישולמו במשכרות ספטמבר המשולמת ב01 לאוקטובר.

 

תוספת ותק

בגין כל שנת ותק ניתנת תוספת שכר בשיעור של עד כ- 1% מהשכר המשולב בדירוגים אחיד מח"ר מהנדסים, סגל אקדמי בכיר וזוטר , החל מתום השנה הראשונה ולפי העדכונים, טבלאות המל"ג והסכם קיבוצי.

 

תוספת ביגוד

לתוספת ביגוד זכאים עובדים בדירוגים אחיד מח"ר מהנדסים אשר משולם מדי חודש, אחת לשנה בחודש יולי מתעדכן התעריף.

 

קצובת נסיעה

עובד מנהלי המשתמש בתחבורה ציבורית בדרכו אל מקום עבודתו ובחזרתו ממנו זכאי להחזר הוצאות הנסיעה בשיעור שנקבע ומתעדכן לפי הנחיות החשב הכללי.

לפני תחילת עבודתך או במקרה של שינוי מקום מגורים על העובד למלא "טופס דיווח נסיעות" ולהחזירו למחלקת שכר.

סגל אקדמי הגר בירושלים ומלמד בקמפוס מרוחק או שגר באזור המרכז ומלמד בירושלים או שמלמד באותו היום בשני הקמפוסים בירושלים וגוש דן, עליו למלא בכל תחילת סמסטר "טופס נסיעות". ולהחזירו למזכירת המחלקה. המזכירה מעבירה באופן מרוכז את כל טפסי הנסיעות למחלקת שכר.

במקרה של שינוי מען, נדרש העובד למלא טופס נסיעות חדש ולהעבירו דרך מזכירת המחלקה.

 

עובד שעתי

עובד שעתי מקבל שכר לפי שעות עבודה בפועל + החזרי נסיעות בגין כל יום עבודה.