תכנית למצטיינים בתואר ראשון

לפרטים על תואר ראשון ושני

למידע נוסף על לימודים אקדמיים בלבד השאירו פרטיכם ונחזור בהקדם

תכנית למצטיינים בתואר ראשון (תשע"ז)

 

לתלמידי כל החוגים וכל המחלקות בכל מכוני המרכז האקדמי לב

 

המרכז האקדמי לב רואה חשיבות גדולה בעידוד מצויינות אקדמית בכלל ומצויינות מחקרית בפרט. לשם כך, נוסדה תכנית מיוחדת המיועדת לעודד תלמידים מצטיינים למצות את כשרונותיהם במחקר מתקדם בהנחיית חבר-סגל מהמרכז האקדמי לב לאורך שנתיים לפחות. התכנית מתאימה לתלמידים הרשומים למסגרת לימודים מלאה ורגילה במרכז האקדמי לב, אשר ממוצע לימודיהם האקדמיים הינו 90 ומעלה. תלמידים מהמניין יוכלו להגיש מועמדות לתכנית, החל מתחילת הסמסטר הראשון בשנה השנייה ללימודיהם.

 

משתתפי התכנית:

 

·         יקבלו מלגת לימודים מיוחדת בסך של כ- 6,000 ש"ח לכל שנה בה ישתתפו בתכנית

·         בוגרים שישתתפו בתכנית במשך ארבעה סמסטרים לפחות, יקבלו בסיום לימודיהם תעודה המציינת שהם השתתפו בתכנית למצטיינים

·         בל"נ מענק הצטיינות מיוחד נוסף יוענק למצטיינים מקרב המשתתפים בתכנית שהתקבל עבורם לפחות מאמר אחד המבוסס על תוצאות המחקר, לכנס או לכתב-עת שפיטים, כעבור שנת מחקר אחת לפחות בתכנית

 

הקריטריונים לפיהם ייבחרו תלמידים לתכנית הם (לאו דווקא לפי סדר חשיבות):

 

·          ממוצע ציונים אקדמי

·          ממוצע ציונים תורני (אם יש)

·          בקשה של התלמיד לחקור בנושא מסוים תחת הנחייתו של חוקר מסוים

·          בקשה של מנחה חוקר שהינו חבר סגל במרכז האקדמי לב להנחות את התלמיד

·          הערכה של סיכויי המחקר להצליח עם העדפה ברורה למחקר המתעתד להנפיק מאמר(ים) שיפוטי(ים)

·          המכון והמחלקה אלי-הם משתייכים התלמיד והחוקר


 

כל תלמיד המשתתף בתכנית, תועצב עבורו תכנית אישית בהדרכה של איש סגל חוקר ובאישור רכז התכנית, בנוסף לתכנית הלימודים הרגילה. התכנית, בהיקף של כ - 8 שעות בשבוע לאורך כל שנת הלימודים (סה"כ 224 שעות), תכלול פעילות מחקרית ולימוד עצמי של חומר שלא נכלל במסגרת הקורסים הרגילים במכון, שיתרום להרחבת אופקים של התלמיד בתחום לימודיו.

 

התלמיד יגיש בכל שנת מחקר 3 דו”חות: דו”ח הצעת מחקר בתחילת המחקר, דו”ח ביניים ודו”ח בסוף שנת המחקר. הדו"ח ילווה באישורו של מנחה המחקר ויעמוד בסטנדרטים אקדמיים מקובלים.

 

כדי להישאר בתכנית, על התלמיד לשמור על ממוצע של לפחות 88 בלימודיו האקדמיים בכל שנה, להירשם כל שנה מחדש לתכנית ולהתקבל מחדש.

 

המחקר לא יהיה בחברה חיצונית או למענה. המחקר לא יהיה במקום פרוייקט הגמר של התלמיד.

 

לתשומת לבם של המתקבלים לתכנית:

המרכז האקדמי לב שומר לעצמו את הזכות לשנות את פרטי התכנית בכל זמן שיראה לנכון.

  • אי-הגשת דו"ח התקדמות במועדו ו/או אי-שביעות רצון של המנחה ו/או אי-שביעות-רצון של רכז תכנית המצטיינים עשוי-ה לגרור אי-הענקת המלגה או החזר כספי המלגה במלואם או בחלקם.
  • תלמיד שהתחייב לשנתיים בתכנית ויפרוש לפני תומן יצטרך להחזיר את כל כספי המלגות שקיבל לאורך שהותו בתכנית.

טפסים להורדה:

 

 

למידע נוסף ניתן לפנות לרכז התכנית:

פרופ' אבי רוזנפלד 

דוא"ל: rosenfa@jct.ac.il

 

 

נוסח זה נערך בלשון זכר לנוחיות בלבד, אך מתייחס לתלמידות ולתלמידים כאחד.