נוהל השתלמויות

לפרטים על תואר ראשון ושני

למידע נוסף על לימודים אקדמיים בלבד השאירו פרטיכם ונחזור בהקדם

נוהל השתלמויות

השתלמויות לעובד יכולות להתקיים ביוזמת אגף משאבי אנוש, ראשי האגפים או ביוזמת העובד.

במידה והעובד מעונין לצאת להשתלמות/כנס עליו למלא "טופס בקשת יציאה להשתלמות", להחתים את הממונה הישיר ואת ראש האגף שלו.

בנוסף יש לצרף לטופס ההשתלמות גם את טפסי הכנס מלאים: טופס הרשמה + לו"ז ותוכן ההשתלמות.

יש להעביר את כל הטפסים מלאים לרכזת אגף משאבי אנוש.

במידה ומדובר בספק חדש על העובד להעביר למזכירת משאבי אנוש את פרטי הספק: ח.פ, אישור ניכוי מס, אישור ניהול ספרים, שיק מבוטל. במייל: hr-secreatary@jct.ac.il

 

יש לציין על גבי טופס ההרשמה את תנאי התשלום, אם צריך להוציא שיק ליום הכנס, יש להיות בקשר עם מזכירת אגף משאבי אנוש לפחות שבוע לפני.

 

אם העובד מבקש שעות היעדרות מוכרות ע"י בג"ט יש לציין זאת בטופס, בנוסף ללו"ז ותוכן של ההשתלמות.

עובד היוצא להשתלמות שאורכה מעל 20 שעות, יחתום על התחייבות להמשך העסקה שלו שנה לאחר תום ההשתלמות.

 

אם יחליט העובד לסיים את העסקתו לפני תום השנה, יחויב בעלות ההשתלמות כפי שמומנה על ידי בג"ט.

 

השתלמות הנערכת לאחר שעות העבודה או בימי שישי, לא יכולה להיחשב כשעות עבודה ו/או שעות נוספות.

 

החזר הוצאות נסיעה יהיו על פי מחיר נסיעה באוטובוס. בשימוש ברכב פרטי החזר ההוצאות יהיה לפי דיווח ק"מ.

החזר הוצאות נסיעה במונית מאושר רק בתוך העיר בה מתקיימת ההשתלמות (ולא בעיר שבה הוא עובד ועליה מקבל החזר נסיעות בתלוש).

 

 

נוהל השתלמויות