שעות הפתיחה של ספריות המרכז האקדמי לב

שעות פתיחה של ספריות המרכז האקדמי לב

ספריה טכנולוגית קמפוס לב

 

שעות פתיחה:
ימי ראשון-חמישי 22:00 - 8:15
יום ששי 11:45 - 9:45

שעות השאלת ספרים:
ימי ראשון עד חמישי 21:30 - 13:30
יום שישי 11:45 - 9:45

  

ספריה תורנית קמפוס לב

שעות פתיחה:
ימי ראשון עד חמישי 9:00 - 15:00
ימי ראשון עד רביעי 20:00 -23:00
בקיץ הספריה התורנית תיפתח רק בבוקר

 

ספריית קמפוס טל
שעות פתיחה:
ימי ראשון עד רביעי 8:30-19:45

יום חמישי 8:30-19:15

 

ספריית קמפוס לוסטיג

שעות פתיחה:
יום ראשון 12:00-15:00
ימי שני עד חמישי 12:00-19:00
יום שישי 9:00-12:30

 

ספריית תוכנית דעת

שעות השאלת ספרים:

יום א' 13:00-15:00

יום ב' 13:30-15:30

יום ג' 17:30-19:30

יום ד' 12:30-14:30

יום ה' 11:00-13:00

 

 

עברית