קורסי קדם אלול

Banner

Admission Menu

לפרטים על תואר ראשון ושני

למידע נוסף על לימודים אקדמיים בלבד השאירו פרטיכם ונחזור בהקדם

ראשי » סטודנטים » מידע לסטודנט החדש » קורסי קדם אלול

קורסי קדם אלול

סמסטר קדם/אלול

יום הערכות

בתחילת “סמסטר אלול” מתקיים בכל קמפוס יום הערכות, יום זה מיועד לקליטת התלמיד החדש. יינתנו בו הרצאות פתיחה בנושאים שונים וכן יפתח חשבון אישי לכל תלמיד חדש ברשת המחשבים, יחולק כרטיס סטודנט, יינתן שיבוץ במעונות ועוד.

ההשתתפות ביום זה הינה חובה לכל תלמיד חדש לצורך תהליך קליטה מוצלח בקמפוס.

קמפוס לב

 המערכות המוצגות כעת הן של השנה הקודמת

מערכת השעות  -לשנת תשע"ט תוצג  לקראת יום ההערכות ותחילת הלימודים 

מערכת שעות חשבונאות ומערכות מידע תשע"ח

מערכת שעות מנהל עסקים תשע"ח

מערכת שעות פיזיקה ואלקטרוניקה תשע"ח

מערכת שעות תעו"נ הנדסת תוכנה מדעי המחשב תשע"ח

קמפוס טל

מערכת שעות של קמפוס טל אלול תשע"ח  יתכנו שינויים

 

 

קורסי קדם וקורסי הכנה

בתקופת הקיץ מתקיימים קורסי קדם. מטרת קורסים אלו:

  • להכין את התלמיד כראוי ללימודים אקדמיים ולהביא את כל התלמידים לרמה לימודית אחידה ככל הניתן.
  • לאפשר הן לתלמיד והן למרכז לבחון את היכולת ו/ או את המוכנות של התלמיד בחוג שאליו נרשם.

קורסי קדם/אלול חובה

במכתב הקבלה של כל תלמיד חדש מפורטים קורסי הקדם שבהם הוא חייב להשתתף. הודעה מפורטת לגבי יום ההערכות ותאריך תחילת קורסי אלול תישלח לכל תלמיד, כמו כן התאריך יפורסם באתר.

סילבוס קורס קדם מתמטיקה

סילבוס קורס קדם בפיזיקה

סילבוס קורס קדם במחשבים 

סילבוס קורס קדם בכימיה

פטור מקורס קדם במתמטיקה על סמך מבחן כניסה  

במידה וסטודנט עומד בתנאי הקבלה לפטור מקורס קדם במתמטיקה (מסומן בצהוב בטבלה המופיעה בהמשך)  ומעוניין לגשת למבחן לקבלת הפטור, עליו לפנות למשרדי מידע ורישום ולהירשם לבחינה. הבחינות יתקיימו לפני מועד סיום ההרשמה הרשמי , במועד אחד בלבד ( אין מועד ב'). יש להירשם במשרדי מידע ורישום לבחינה. ניתן להירשם רק עד מועד סיום ההרשמה הרשמי ללימודים. פרטים במשרדי מידע ורישום בכל קמפוס. סטודנט חדש שיירשם ו/או יתקבל לאחר המועד האחרון לרישום לבחינה או לאחר קיומה, לא יהיה זכאי לגשת לבחינה ויהיה חייב ללמוד את הקורס הנדרש.

הציון הנדרש בבחינה  לקבלת הפטור מהקורס הינו 80 ומעלה. נושאי הבחינה מופיעים בהמשך.

סילבוס לבחינת פטור במתמטיקה לסיעוד    חוברת תרגילים   ופתרונות

 

הנדסה, מדעי המחשב וביואינפורמטיקה

הקורס

הערות

עלות הקורס

קורס קדם במתמטיקה למהנדסים 120000

חובה לכל הסטודנטים

 

900 ₪

65 שעות

 

קורס קדם במכניקה/פיסיקה (קמפוס לב)

 140001

חובה לסטודנטים בהנדסת אלקטרוניקה ובהנדסת אלקטרו-אופטיקה אשר אין להם ציון 60 ומעלה ב- 5 יח"ל בגרות בפיסיקה.

-          הקורס מומלץ לסטודנטים  עם ציון 60 ומעלה ב- 5 יח"ל בפיסיקה על מנת לרענן את ידיעותיהם.

 

600 ₪

52 שעות

 

 

 

קורס קדם בפיסיקה שלב א'

(קמפוס טל)

140002

 

חובה לסטודנטיות בביואינפורמטיקה  אשר אין להן ציון 60 ומעלה ב- 5 יח"ל בגרות בפיסיקה. הסטודנטיות בחוג ביואינפורמטיקה   ילמדו וישלמו על  הקורס בסמסטר אלול לקראת שנה ב'.

-          הקורס מומלץ לסטודנטית עם ציון 60 ומעלה  ב-5 יח"ל בפיסיקה על מנת לרענן את ידיעותיה.

350 ₪

30 שעות

 

 

קורס קדם בפיסיקה להנדסת תוכנה 

כל הקמפוסים 

140004

חובה לכל סטודנט חדש בהנדסת תוכנה/תקשורת שאין לו ציון 75 ומעלה ב- 5 יח"ל בגרות במחשבים.

סטודנט בחוג מדעי המחשב אשר מעוניין ללמוד גם את קורס פיסיקה להנדסת מחשבים 141001 ואין לו את הרקע הנדרש בבגרות, יוכל להירשם ולהשתתף בתשלום בקורס.

 

 

300 ש"ח

26 שעות 

קורס הכנה בכימיה

 

160001

חובה לסטודנטיות בביו-אינפורמטיקה אשר אין להן ציון 60 ומעלה ב- 5  יח"ל בגרות  בכימיה.

-          הקורס מומלץ לסטודנטית עם ציון 60 ומעלה  ב- 5 יח"ל בפיסיקה על מנת לרענן את ידיעותיה.

450 ₪ 

39 שעות

 

קורס מבוא למחשבים למהנדסים

150000

חובה לסטודנטים שאין להם ציון 60 ומעלה ב- 3 יח"ל בגרות במחשבים.

-          סטודנטים  בחוג הנדסת תעשיה וניהול פטורים מקורס זה

 

260 ₪

 

 

מכינת שילוב למחלקה למחשבים - קמפוס לוסטיג ומח"ר דעת ותבונה

הקורס

הערות

עלות הקורס

 

קורס מכינה במתמטיקה

100203

השלמה לרמה של  3 יח"ל בגרות במתמטיקה.

מיועד  לסטודנטיות עם ציוני 'חוצים'  או לפי שיקול דעת של מדור מידע ורישום.

הקורס מתקיים בסמסטר אלול

 

800 ₪

 

 

קורס מכינה במתמטיקה

100204 

 

השלמה לרמה של 4 יח"ל בגרות במתמטיקה מיועד לסטודנטיות עם ציוני 'חוצים' או לפי שיקול דעת של מדור מידע ורישום.

 

הקורס מתקיים בסמס' א'

800 ₪

מי שמחויבת בקורס 100203 ובקורס 100204 המחיר הינו1200₪

 

קורס קדם במתמטיקה למהנדסים120000

 

חובה לכל הסטודנטיות במכינת השילוב

הקורס מתקיים בסמס' א'

 

650 ₪

 

קורס מבוא למחשבים למהנדסים

150000

 

חובה לכל סטודנט שאין לו לפחות ציון 60 ומעלה ב- 3 יח"ל בגרות במחשבים

הקורס מתקיים בסמסטר אלול

 

260 ₪

 

 

 

הפקולטה לניהול- החוג לחשבונאות והחוג למנהל עסקים

הקורס

הערות

עלות הקורס

מתמטיקה קד"א למנע"ס

100200

חובה בקמפוס לוסטיג ובמח"ר דעת, תבונה לסטודנטיות בפקולטה לניהול  אשר אין להן ציון 85 ומעלה ב-3  יח"ל  או 75 ומעלה ב- 4 יח"ל בגרות במתמטיקה.

800 ₪

 

 

קורס מבוא לאשנב

120010

 

 

חובה לכל הסטודנטים  בפקולטה לניהול.

למעט סטודנטיות בקמפוס לוסטיג, ומח"ר דעת שמשובצות לקורס מתמטיקה קד"א למנע"ס ולמעט סטודנטיות למנהל עסקים בקמפוס טל

-          סטודנט עם ציון 85  ומעלה ב- 5 יח"ל בגרות במתמטיקה פטור מהקורס

-          רו"ח פטור/ה מהקורס

 

 

260 ₪

 

 

קורס אשנב למתמטיקה

120001

 

חובה לכל הסטודנטים  בפקולטה לניהול.  הקורס מתקיים בסמס' א' תשע"ד.

סטודנט עם ציון 85  ומעלה ב- 5 יח"ל בגרות במתמטיקה יוכל לקבל פטור מהקורס ע"ס שיחה עם רכז הקורס לפני תחילת סמסטר א'.

-          רואה חשבון  פטור/ה מהקורס

 

390 ₪

 

התשלום מתוסף לשכ"ל השנתי

 

קורס יסודות המערכת חשבונאית 200704

חובה לכל הסטודנטים  בחשבונאות.

למעט לבעל תעודת סוג 2 ומעלה בהנה"ח מטעם משרד העבודה, יועץ מס מטעם משרד העבודה או למי שיש ציון 60 ומעלה ב- 5 יח"ל בגרות בחשבונאות.

 

520 ₪

יישומי מחשב בניהול 200730

קורס חובה אקדמי בסמ' אלול

הקורס נלמד באופן מתוקשב

 

 

 

החיוב לפי נ"ז

ומשולם בשכר הלימוד השנתי

 

 

 

סמינריון מקצועי

200191

קורס חובה  אקדמי בסמ' אלול

יסודות המשפט

200605

קורס חובה אקדמי לסטודנטים בחוג לחשבונאות בקמפוס לב בלבד

מבוא לניהול

210001

קורס חובה אקדמי לסטודנטים בחוג למנהל עסקים בקמפוס לב  בלבד

 

 

סיעוד

הקורס

הערות

עלות הקורס

קורס מכינה במתמטיקה השלמה ל-4 יח"ל לסיעוד 100201

 

חובה לסטודנטיות שאין להן ציון 75  ומעלה ב- 4 יח"ל בבגרות במתמטיקה.

מתקיים לפני סמס' אלול

520 ₪

קורס קדם במתמטיקה לסיעוד

120002

חובה לכל הסטודנטיות

סטודנטית  עם ציון סופי  85  ומעלה ב- 5 יח"ל או ציון סופי  95 ומעלה ב- 4 יח"ל  בגרות במתמטיקה תוכל לקבל פטור מהקורס ע"ס ציון 80 ומעלה במבחן כניסה שיתקיים לפני סמסטר אלול.

260 ₪

קורס הכנה בכימיה לסיעוד

160000

חובה לכל סטודנטית  שאין לה ציון 60 ומעלה ב 3 יח"ל בגרות בכימיה.

140 ₪

קורס מבוא לביולוגיה של התא

קורס כימיה כללית

 

קורסי חובה אקדמיים לכל הסטודנטיות

החיוב לפי מספר נ"ז ומשולם בשכר הלימוד השנתי

 

 

השלמה לתואר ראשון  בסיעוד

הקורס

הערות

עלות הקורס

 

קורס קדם במתמטיקה להשלמה לסיעוד 120006

 

 

חובה לאחות מוסמכת  שאין לה ציון 75 ומעלה ב- 4 יח"ל בגרות במתמטיקה.

אחות מוסמכת שקיבלה ציון 65 ומעלה בקורס הסתברות וסטטיסטיקה שנלמד ב- 3 השנים פטורה מהקורס.

520 ₪

 
 

הבהרות לגבי תשלומי קורסי קדם/אלול:

•    על הסטודנט לשמור העתק קבלת תשלום עבור קורסי קדם/אלול. קבלה זו מהווה אישור כניסה לקורס ומאוחר יותר למבחן הסופי.

•    כל ביטול רישום לקורס קדם/ אלול ייעשה בכתב למדור מידע ורישום לפני תחילת "סמסטר אלול".

•    הודעה על ביטול או בקשה להחזר כספי שתגיע לאחר תחילת סמסטר אלול לא תטופל.

קורס הכנה בכימיה

160001

חובה לסטודנטיות בביו-אינפורמטיקה ובאלקטרו אופטיקה  אשר אין להן ציון 60 ומעלה ב- 5  יח"ל בגרות  בכימיה.

-          הקורס מומלץ לסטודנטית עם ציון 60 ומעלה  ב- 5 יח"ל בפיסיקה על מנת לרענן את ידיעותיה.

 

390 ₪ 

הנדסת אלקטרו אופט' פטורות מתשלום