לוחות זמנים במעונות נשואים

 

 

לוח זמנים במעונות נשואים

הרשמה למעונות 

תלמידים חדשים - הרישום יפתח בתאריך כד' באדר תשע"ח (11 במרץ 2018)  ויסגר בתאריך טז' באייר תשע"ח (1 במאי 2018).

תלמידים מן המניין שנים א' - ב' בשנת תשע"ח - רישום יפתח בתאריך כד' באדר תשע"ח (11 במרץ 2018) ויסגר בתאריך טז' באייר תשע"ח (1 במאי 2018).

שימו לב: מספר מקומות מוגבל

 

זימון לועדת קבלה

 לאחר הרישום יישלח זימון על ידי דיקן הסטודנטים לועדת קבלה הכולל רשימת מסמכים הנדרשים.

חובה להגיע לועדה במועד שייקבע.

סטודנט/ית שלא יגיע לועדה, הועדה לא תדון בבקשתו.

 

קליטה במעונות נשואים לנכנסים בשנת תשע"ט

לאחר חתימה על חוזה ותקנון, כניסה למעונות וקבלת מפתח בתאריך: יא' באלול תשע"ח (22/08/2018).

 

עזיבת מעונות נשואים לנכנסים בשנת תשע"ט

סטודנט/ית שאינם זכאים לשנה נוספת במעונות, תאריך החזרת הדירה: כב' באב תשע"ט (23/08/2019).