הרשמה למעונות

 

הרשמה למעונות

בפתיחת הרישום תשלח לכלל הסטודנטים והנרשמים למרכז האקדמי לב הודעה בדוא"ל.

כשבוע לפני תחילת הלימודים ישלח בדוא"ל לכל דייר שיבוץ חדר ופרטים נוספים.

מעונות לב

סטודנט חדש

הרישום יפתח בתאריך יז' אדר תשע"ח (4 מרץ 2018 )

להרשמה לחץ כאן

 

סטודנטים בשנים א'-ג' בשנת תשע"ח

הרישום יפתח בתאריך יז' אדר תשע"ח (4 מרץ 2018 ) ויסגר בתאריך טז' אייר תשע"ח (1 במאי 2018)

להרשמה דרך מערכת הלב-נט לחץ כאן

 

מעונות טל

סטודנטית חדשה

הרישום יפתח בתאריך יז' אדר תשע"ח (4 מרץ 2018 ) ויסגר בתאריך י' באב תשע"ח (22 ביולי 2018)

להרשמה לחצי כאן

 

סטודנטיות בשנים א'-ג' בשנת תשע"ח

הרישום יתבצע על ידי טפסי רישום דירתיים אשר יישלחו לתלמידות לקראת סוף השנה.

 

מידע נוסף אודות פתיחת הרישום ודרך הרישום יתפרסם בלוחות המודעות.

 

מעונות נשואים

סטודנט/ית חדש/ה

הרישום יפתח בתאריך יז' אדר תשע"ח (4 מרץ 2018 ) ויסגר בתאריך טז' אייר תשע"ח (1 במאי 2018)

להרשמה לחץ כאן

 

סטודנט/ית בשנים א'-ב' בשנת תשע"ח

הרישום יפתח בתאריך יז' אדר תשע"ח (4 מרץ 2018 ) ויסגר בתאריך טז' אייר תשע"ח (1 במאי 2018)

להרשמה דרך מערכת הלב-נט לחץ כאן