ספריות המרכז האקדמי לב

​​

ספריות המרכז האקדמי לב

עזרה ותמיכהכלי חיפושמידע על הספריה אנשי רוח - בעקבות ספרים
דפי הדרכהקטלוג הספריהשעות פתיחה

הרב אקרמן - סוד העברי

גישה מהביתמאגרי מידעתשובות לשאלות נפוצות
כללי ציטוטקטלוגים של ספריות אחרותצוות הספריה
כתיבת פרויקט גמרמאגרי מידע תורנייםחדשות הספריה
הזמן הדרכה אישית  ספרים אלקטרונייםתקנון הספריה
למרצההשאלה בין ספרייתיתתרשימי הספריות
Françaisשאל את הספרן

                                                                                       הזמנת חדר חברותא  אפשר להזמין רק בתקופת הבחינות