גולנדר

לפרטים על תואר ראשון ושני

למידע נוסף על לימודים אקדמיים בלבד השאירו פרטיכם ונחזור בהקדם

ראשי » גולנדר
ד''ר גולנדר לארה,
מרצה
  • בתיאום מראש

Curriculum Vitae
קורות חיים

Education

השכלה

PhD  Physical Chemistry, Institute of Organic Synthesis, Riga, Latvia & Institute of Chemical Physics, Moscow USSR  1975

MSc  Chemistry, Latvian State University, Riga, Latvia 1969

 

Work Experience

ניסיון עבודה

2010 – present   JCT,  Molecular Modeling and Computer Aided Drug  Design, lecturer                                     

2011 -  2012       Project Researcher, Tel Aviv University, Israel

2005 – 2009        Accelrys (San Diego, USA)  research consultant at TEVA Pharmaceuticals Israel

2002 - 2005        Head of computational medicinal chemistry group, Quark Biotech Inc., Israel

2000 - 2002        Senior Scientist , Pharmos Ltd., Israel

1999 – 2000       Senior Scientist, Biomedicom, Israel

1997 – 1999        Senior Scientist, Peptor Ltd., Israel

1991 – 1996        Research Fellow at Tel Aviv University, School of Chemistry, Israel

1975  - 1990       Research Scientist at Institute of Organic Synthesis, Riga, Latvia

 

Membership in Professional Societies

חברות בארגונים מקצועיים

Israel Association  for  Medicinal Chemistry (IAMC)

Publications

פרסומים

 

S. Abramson, D. Berkovich-Berger, Sh.Dagan, I.Goldberg, L.Golender, M.Grabarnik,          N. G. Lemcoff, S.Weinman, B. Fuchs. Polythiacrown Macro- and Gigantocycles with Chiral Diacetal Cores,  European Journal of Organic chemistry, No. 12, 2007, 1957-1975.

 

S. Abramson, E. Ashkenazi, K. Frische, I. Goldberg, L. Golender, M. Greenwald, N. G. Lemcoff, R. Madar, S. Weinman and B. Fuchs. Novel Podands and Macrocycles with Diacetal (Tetraoxadecalin) Cores., Chem. Eur. J., 9, 2003, 6071-6082.

 

L. Golender, D. E. Dar, E. Oni, G. Fink, SAR Analysis of Dexanabinol Derivatives at the NMDA Receptor, The 66th Annual Meeting of the Israel Chemical Society, 2001. Meeting Prize.  http://www.weizmann.ac.il/ICS/chemistry66/100NudelmanA.html

 

L. Golender, A.Garzon, A.Nudelman, O. Greenberg, B.Avidor, D. E. Dar, E.Oni, Pharmacophore Identification for NMDA Receptor Non-Competitive Antagonists in the Dexanabinol Series, The 66th Annual Meeting of the Israel Chemical Society, 2001. http://www.weizmann.ac.il/ICS/chemistry66/102Golender.html

 

L. Golender, R. Rosenfeld, Erich R. Vorpagel, Small Cyclic Peptide SAR Study Using APEX-3D System: Somatostatin Receptor Type 2 (SSTR2) Specific Pharmacophores ,In :  Molecular Modeling and Prediction of Bioactivity, Ed.: K.Gundertofte, Jorgensen, Flemming Steen, Springer - Verlag , 2000.

 

O. Reany, I.Goldberg, S. Abramson, L.Golender, B.Ganguly, B.Fuchs, The 1,3,5,7-Tetraazadecalins:  Structure, Conformation, and Stereoelectronics. Theory vs Experiment,     J. Org. Chem., 63 (24),1998, 8850–8859.

 

 Jatzke H., Frische K., Greenwald M., Golender L., Fuchs B., New supramolecular host systems. 5. Diacetals and macro-m-cyclophanes of aldaric esters: Synthesis, stereochemistry and conformational analysis, Tetrahedron,  53 (13) ,1997, 4821-4834.

 

B. Vesterman, V. Golender, L. Golender, B.Fuchs , Conformer Clustering Algorithm and its Application for Crown-type Macrocycles, Journal of Molecular Structure: THEOCHEM  Vol. 368, Proceedings of the 2nd  Electronic Computational Chemistry Conference, 1996, 145-151.

 

L.Golender, H. Senderowitz, B.Fuchs, Relative Stabilities and Conformational Ring Inversion Potentials in Heterocyclic Decalin Systems and Stereochemical Implications, (THEOCHEM) Journal of Molecular Structure, 1996, 370, 221-236.

 

K.Frische, M. Greenwald, E. Ashkenasi, N.Gabriel Lemcoff, S.Abramson, L.Golender, B.Fuchs, New supramolecular host systems. 4. novel diacetal podands, diazacrowns and cryptands, Tetrahedron Letters 36(50), 1995 , 9193-9196.

 

Senderowitz H., Linden A., Golender L., Abramson S., Fuchs B., New supramolecular host systems. 1. A structural and conformational study of the 1,3,5,7-tetraoxadecalin core system., Tetrahedron, 1994, 9691-9706.

 

Senderowitz H., Golender L., Fuchs B., New supramolecular host systems. 2. 1,3,5,7-tetraoxadecalin, 1,2-dimethoxyethane and the Gauche effect reappraised. Theory vs. experiment, Tetrahedron ,1994, 9707-9728.

 

Fleisher M.B., Golender L.O., Shimanskaya M.V., Electronic Charge Distribution and Lewis Acidity of Surface Aluminium Atoms in g-AI203 : A Quantum Chemical Model, Journal of the Chem. Soc., Faraday Trans., 1991,87(5),745-748 (Engl)

 

Fleisher M.B., Golender L.O., Shimanskaya M.V., On the Mechanism of Water Molecule Dissociation on the Surface of  Al203. Quantum Chemical Calculations. React. Kinet.Catal.Lett. 1991,46(1), 173-178 (Engl.).

 

Shimanska  M., Leitis L., Skolmeistere R., Iovel I., Golender L., Vanadium  Catalysts for the Oxidation of Heterocyclic Compounds, Ed.Shimanska, Riga"Zinatne" Publishers, 1990.

 

and 20 more.