מידע ועדכונים

לפרטים על תואר ראשון ושני

למידע נוסף על לימודים אקדמיים בלבד השאירו פרטיכם ונחזור בהקדם

 

קול קורא

 

המוסד המממן: משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל

סוג הקול קורא: מחקרים בנושא פיתוח מדיניות לקידום נשים בישראל 2016

במסגרת התכנית למימון מחקרים לשנת 2016, מעוניין המשרד בקידום פעילות מחקר ופיתוח בישראל בתחום מדעי החברה, באמצעות מימון תכניות מחקרים תשתיתיים בשאלות מדעיות העומדות בחזית הידע העולמי ואשר הפוטנציאל היישומי והכלכלי שלהם יכול לשפר את יכולתה התחרותית של מדינת ישראל ולמצב אותה בחזית הידע.

 

לצורך כך מפרסם המשרד בזאת קול קורא למחקרים בנושא פיתוח מדיניות לקידום נשים בישראל.

לשם קידום תחומים אלו, מבקש המשרד לקבל הצעות מחקר, למימון מחקרים, הכוללות מגמות יישומיות, בנושאים המפורטים להלן:

  • מדיניות ציבורית לקידום נשים בישראל: זיהוי ופיתוח דרכי התערבות אפקטיביות להגברת השתלבותן של נשים בעמדות מפתח בשוק העבודה, או באקדמיה, או בפוליטיקה.
  • נשים בנות קבוצות מיעוט:  מדיניות מגדרית מותאמת לצורכי נשים בנות קבוצות מיעוט תרבותי או דתי בחברה הישראלית.
  • פיתוח מדיניות ציבורית להגברת השתלבות נשים בעלות תואר אקדמי בשוק העבודה
  • פיתוח תכניות התערבות שיעודדו ויסייעו לנשים לפתח קריירה אקדמית במקצועות

ה – STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics)

 

 

תקציב:


תקציב המחקר עבור מחקר מטעם קבוצת מחקר אחת יהיה עד 350 אלף ₪ לתקופה של 3 שנים.

תקציב הצעה שתוגש על-ידי שתי קבוצות מחקר או יותר יהיה עד 750 אלף ₪ לתקופה של 3 שנים (הקבוצות יכולות להיות משני מוסדות שונים ו/או ממוסד אחד ובתנאי שקבוצות המחקר באותו מוסד הינן משני תחומי מחקר שונים). 

 

אמות המידה להערכת ההצעות הינן:

 

1.        רמה מדעית וחדשנות: מצוינות מדעית או טכנולוגית, הבסיס המדעי והמתודולוגי של המחקר, מידת החדשנות והמקוריות של המחקר המוצע בהשוואה לידע שהצטבר בארץ ובעולם

2.        יישומיות

3.        יכולת הביצוע של המציעים

4.        איכות הצגת ההצעה

5.        רמת שיתוף הפעולה הבין-מוסדי ו/או הבין תחומי

6.         

 

מועד ההגשה האחרון לרשות המחקר

21/5/15

מידע נוסף

לקריאת הקול קורא, הנחיות להגשה מקוונת באמצעות כרטיס חכם ונהלים אנא לחצו כאן

טפסים

 הגשת ההצעות תעשה באופן מקוון באמצעות כרטיסים חכמים על גבי הטופס המקוון לפי הקישור   http://most.gov.il/ProgramTashtiot/CFP%20applications/Pages/default.aspx

אופן ההגשה

הצעות מחקר יש להכין ע"פ הנחיות של התקנון ועל-גבי הנספחים המצורפים אליו ולהעביר לרשות המחקר בדוא"ל: michalsh@ariel.ac.il

 

לפני ההגשה יש להעביר "טופס פתיחת תיק הצעת מחקר" חתום ע"י ראש המחלקה לרשות המחקר בפקס: 03-9066621

אתר

 http://most.gov.il/Pages/HomePage.aspx