jcrme6

 

   

  

      

          

   

____________________

כנס ירושלים השישי למחקר בחינוך מתמטי JCRME6

The Sixth Jerusalem Conference on Research in Math Education

 

 

יתקיים במרכז האקדמי לב בירושלים, בימים ראשון ושני,

י"ט-כ' בשבט תשע״ח,5-4 בפברואר 2018

 

מטרות הכנס

קהילת המחקר בחינוך מתמטי בישראל תתכנס זו הפעם השישית לשתף ולדון במחקרים העוסקים בלמידה ובהוראה של מתמטיקה. מטרות הכנס הן להתוודע למחקרים עדכניים הנערכים בתחום החינוך המתמטי בישראל, לשמש במה לרב-שיח בין אנשי מחקר, פיתוח והוראה, לספק הזדמנויות לשיח עמיתים ולתרום לגיבוש הקהילה המקצועית.

הרצאות מליאה
קבוצות דיון
     
שלד תכנית הכנס
תכנית הכנס
ספר תקצירים


יו"ר הכנס

פרופ' עטרה שריקי, אורנים - המכללה האקדמית לחינוך

 

ועדת התכנית (לפי סדר ה-א"ב)

ד"ר עינת הד-מצויינים, הטכניון- מכון טכנולוגי לישראל

פרופ' שרה הרשקוביץ, מט"ח- המרכז לטכנולוגיה חינוכית, שאנן- המכללה האקדמית הדתית לחינוך

ד"ר אלון פינטו, מכון ויצמן למדע

פרופ' בוריס קויצ'ו, מכון ויצמן למדע

 

הוועדה המארגנת (לפי סדר ה-א"ב)

פרופ' נח דנא-פיקארד, המרכז האקדמי לב

נעמה עדין, משרד החינוך

יעקב קולטקר, המרכז האקדמי לב

 

מצגות מהכנס:

הרצאות מליאה

דיווח על מחקר

עיצוב משימות בגיאומטריה משלבות טכנולוגיה לסביבת למידה של מורים                                                                                        רותי סגל, מכללת אורנים,מכללת שאנן, תקוה עובדיה, מכללת אורנים,מכללת בית וגן

       
רותי סגל, מוסד נאמן למחקרי מדיניות, הטכניון, ורדה זיגרסון,מוסד נאמן למחקרי מדיניות,הטכניון
 
 
ענת קלמר,עינב קיסר, מכללת אורנים
 
 
רז הראל, אוניברסיטת תל אביב, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין​
 
 
מיכל נרקיס, מיכל טבח, אוניברסיטת תל אביב​
 
 
 
 
נח מוריס, אוניברסיטת חיפה
 
 
בועז זילברמן, רוחמה אבן, מכון ויצמן למדע​
 
 
רותי סגל, תקוה עובדיה, מכללת אורנים,מכללת בית וגן
 
 
רנה הרשקוביץ, מכון ויצמן למדע מיכל טבח, טומי דרייפוס ,אוניברסיטת תל אביב
 
 

 

קבוצות דיון

חיי שגרה: רוטינות בשיח של למידת מתמטיקה ושל הוראתה                                                                                                            אנה ספרד, עירית לביא, איה שטיינר אוניברסיטת חיפה.

 

מודלים של שיתופי פעולה בין מורים לחוקרים בחינוך מתמטי: איפה אנחנו נמצאים ולאין אפשר ללכת מכאן?                                    בוריס קויצ'ו, אלון פינטו, מכון ויצמן למדע             חלק א         חלק ב

 

שולחנות עגולים

סביבה גאומטרית דינמית לאיתור ממוחשב של תפיסות ותפיסות מוטעות לגבי הקשר בין שטח והיקף                                                  חסן איוב, אוניברסיטת חיפה

 
אביטל אלבוים-כהן, מיכל טבח, אוניברסיטת תל אביב​
 

מיצגים

פרויקט "כדאי לדעת"                                                                                                                                                                  אילון סולן, אוניברסיטת תל אביב​

 
הקשר בין תפקודים ניהוליים להישגי בגרות במתמטיקה בקרב תלמידי כיתה י"ב                                                                      יחיאל תנעמי, אריאלה עילם, ​מכללת חמדת הדרום
 

התשלום עבור הכנס הינו :

תשלום רגיל – 150 ₪

אזרח ותיק – 100 ₪

סטודנט – 80 ₪

התשלום הוא עבור 

  • ספר תקצירים
  • כיבוד וארוחות צהרים בכל אחד מימי הכנס
  • ארוחת ערב ביום הראשון של הכנס

       התשלום הינו אחיד ללא תלות במספר ימי ההשתתפות בכנס ואינו כולל לינה.

 להרשמה
 

 

תאריכים חשובים

מועד אחרון להגשת הצעות: כ״ד באלול תשע״ז, 15 בספטמבר, 2017.

קבלת חוות דעת משופטי ההצעות: י"ב בכסלו תשע״ח, 30 בנובמבר, 2017.

 

קול קורא לגשת הצעות

הנחיות להגשת הצעות – לינק למסמך

 

 

לפרטים נוספים: נעמה עדין - jcrme@jct.ac.il

-----

 

חומרים מהכנס JCRME5

 

 

כנסים מומלצים בארץ ובעולם

כנס PME

European Mathematical Society

 

כנסים קודמים

 

כנס ירושלים השני למחקר בחינוך מתמטי

כנס ירושלים השלישי למחקר בחינוך מתמטי

כנס ירושלים הרביעי למחקר בחינוך מתמטי