jcrme6

 

   

  

      

          

   

____________________

כנס ירושלים השישי למחקר בחינוך מתמטי JCRME6

The Sixth Jerusalem Conference on Research in Math Education

 

 

יתקיים במרכז האקדמי לב בירושלים, בימים ראשון ושני,

י"ט-כ' בשבט תשע״ח,5-4 בפברואר 2018

 

מטרות הכנס

קהילת המחקר בחינוך מתמטי בישראל תתכנס זו הפעם השישית לשתף ולדון במחקרים העוסקים בלמידה ובהוראה של מתמטיקה. מטרות הכנס הן להתוודע למחקרים עדכניים הנערכים בתחום החינוך המתמטי בישראל, לשמש במה לרב-שיח בין אנשי מחקר, פיתוח והוראה, לספק הזדמנויות לשיח עמיתים ולתרום לגיבוש הקהילה המקצועית.

הרצאות מליאה
קבוצות דיון
     
שלד תכנית הכנס
תכנית הכנס
ספר תקצירים


יו"ר הכנס

פרופ' עטרה שריקי, אורנים - המכללה האקדמית לחינוך

 

ועדת התכנית (לפי סדר ה-א"ב)

ד"ר עינת הד-מצויינים, הטכניון- מכון טכנולוגי לישראל

פרופ' שרה הרשקוביץ, מט"ח- המרכז לטכנולוגיה חינוכית, שאנן- המכללה האקדמית הדתית לחינוך

ד"ר אלון פינטו, מכון ויצמן למדע

פרופ' בוריס קויצ'ו, מכון ויצמן למדע

 

הוועדה המארגנת (לפי סדר ה-א"ב)

פרופ' נח דנא-פיקארד, המרכז האקדמי לב

נעמה עדין, משרד החינוך

יעקב קולטקר, המרכז האקדמי לב

 

סרטים ומצגות מהכנס:

הרצאות מליאה

חקר מונחה: אהבה התלויה בדבר

פרופ' מיכל ירושלמי, אוניברסיטת חיפה

https://youtu.be/6M-3-Fxjo8Y

 

הרהורים וערעורים על מחקר בחינוך מתמטי בישראל החוגגת 70

פרופ' נצה מובשוביץ-הדר, הטכניון 

https://youtu.be/s52nzdX0FVg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

מה חדש בהוראת מתמטיקה? ממטה-קוגניציה למטה–יצירתיות
 
פרופ' זמירה מברך, מכללת דוד ילין
 

https://youtu.be/mW28FX1EfmM

 

דיווח על מחקר

עיצוב משימות בגיאומטריה משלבות טכנולוגיה לסביבת למידה של מורים                                                                                        רותי סגל, מכללת אורנים,מכללת שאנן, תקוה עובדיה, מכללת אורנים,מכללת בית וגן

       
רותי סגל, מוסד נאמן למחקרי מדיניות, הטכניון, ורדה זיגרסון,מוסד נאמן למחקרי מדיניות,הטכניון
 
 
ענת קלמר,עינב קיסר, מכללת אורנים
 
 
רז הראל, אוניברסיטת תל אביב, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין​
 
 
מיכל נרקיס, מיכל טבח, אוניברסיטת תל אביב​
 
 
 
 
נח מוריס, אוניברסיטת חיפה
 
 
בועז זילברמן, רוחמה אבן, מכון ויצמן למדע​
 
 
רותי סגל, תקוה עובדיה, מכללת אורנים,מכללת בית וגן
 
 
רנה הרשקוביץ, מכון ויצמן למדע מיכל טבח, טומי דרייפוס ,אוניברסיטת תל אביב
 
 
דורית כהן, המרכז לטכנולוגיה חינוכית
 
גלית שבתאי, הטכניון- מכון טכנולוגי לישראל, מכללת סמינר הקיבוצים 
עינת הד-מצוייניםהטכניון- מכון טכנולוגי לישראל
 
רנה הרשקוביץמכון ויצמן למדע
מיכל טבח, טומי דרייפוסאוניברסיטת תל אביב
 

תרומת לימודי מתמטיקה מתקדמים לידע של מורים על המתמטיקה ולהוראה בפועל– חקר מקרה

אנה הופמן, מכון ויצמן למדע  רוחמה אבן, מכון ויצמן למדע

 

בחירה מושכלת של מורים במשאבי למידה- התמקדות במאפיינים דידקטיים

ג'ייסון קופרשי אולשר, אוניברסיטת חיפה 

 

תיאוריית המיזוג: המקרה של שטח והיקף של משולש סירפינסקי

מיכל טבח, אוניברסיטת תל אביב טומי דרייפוס, אוניברסיטת תל אביב

נאנה אפקאריאן, San Diego State Universityכריס רסמוסןSan Diego State University ​

 

חקר מונחה: אהבה התלויה בדבר

פרופ' מיכל ירושלמי, אוניברסיטת חיפה

https://youtu.be/6M-3-Fxjo8Y

 

הרהורים וערעורים על מחקר בחינוך מתמטי בישראל החוגגת 70

פרופ' נצה מובשוביץ-הדר, הטכניון

https://youtu.be/s52nzdX0FVg

 

 

מה חדש בהוראת מתמטיקה? ממטה-קוגניציה למטה–יצירתיות

פרופ' זמירה מברך, מכללת דוד ילין

https://youtu.be/mW28FX1EfmM

 
 

קבוצות דיון

חיי שגרה: רוטינות בשיח של למידת מתמטיקה ושל הוראתה                                                                                                            אנה ספרד, עירית לביא, איה שטיינר אוניברסיטת חיפה.

 

מודלים של שיתופי פעולה בין מורים לחוקרים בחינוך מתמטי: איפה אנחנו נמצאים ולאין אפשר ללכת מכאן?                                    בוריס קויצ'ו, אלון פינטו, מכון ויצמן למדע             חלק א         חלק ב

 

שולחנות עגולים

סביבה גאומטרית דינמית לאיתור ממוחשב של תפיסות ותפיסות מוטעות לגבי הקשר בין שטח והיקף                                                  חסן איוב, אוניברסיטת חיפה

 
אביטל אלבוים-כהן, מיכל טבח, אוניברסיטת תל אביב​
 

מיצגים

פרויקט "כדאי לדעת"                                         

אילון סולן, אוניברסיטת תל אביב

 

עינת הד-מצויינים, הטכניון טלי נחליאלי, מכללת לוינסקי לחינוך גלית שבתאי, הטכניון מרב וינגרדן, הטכניון רינת באור, הטכניון
 

התשלום עבור הכנס הינו :

תשלום רגיל – 150 ₪

אזרח ותיק – 100 ₪

סטודנט – 80 ₪

התשלום הוא עבור 

  • ספר תקצירים
  • כיבוד וארוחות צהרים בכל אחד מימי הכנס
  • ארוחת ערב ביום הראשון של הכנס

       התשלום הינו אחיד ללא תלות במספר ימי ההשתתפות בכנס ואינו כולל לינה.

 להרשמה
 

 

תאריכים חשובים

מועד אחרון להגשת הצעות: כ״ד באלול תשע״ז, 15 בספטמבר, 2017.

קבלת חוות דעת משופטי ההצעות: י"ב בכסלו תשע״ח, 30 בנובמבר, 2017.

 

קול קורא לגשת הצעות

הנחיות להגשת הצעות – לינק למסמך

 

 

לפרטים נוספים: נעמה עדין - jcrme@jct.ac.il

-----

 

חומרים מהכנס JCRME5

 

 

כנסים מומלצים בארץ ובעולם

כנס PME

European Mathematical Society

 

כנסים קודמים

 

כנס ירושלים השני למחקר בחינוך מתמטי

כנס ירושלים השלישי למחקר בחינוך מתמטי

כנס ירושלים הרביעי למחקר בחינוך מתמטי