הלוואות

לפרטים על תואר ראשון ושני

למידע נוסף על לימודים אקדמיים בלבד השאירו פרטיכם ונחזור בהקדם

הלוואות

כחלק מהפעילות הנעשית למען רווחת העובדים, מאפשר המרכז האקדמי לב מתן הלוואה לעובדים.

הסכום המקסימלי להלוואה הוא עד 7,680 ₪ נכון לשנת 2016, הסכום מתעדכן מידי שנה בכפוף לתקנות מס הכנסה.

נוהל זה תקף לעובדי הסגל האקדמי (שאינו מורה מן החוץ) והסגל המנהלי.

 

תנאי הזכאות לקבלת ההלוואה

עובד בעל וותק של שנה אשר עובד בהיקף של חצי משרה לפחות, ומקבל משכורת חודשית קבועה, יהיה זכאי לקבלת ההלוואה בהתאם לתנאים המפורטים בהמשך.

 

תנאי ההלוואה:

הלוואה בגובה של עד 5,000 ₪- תינתן לכל מטרה בהתאם לבקשת העובד.

עובד יהיה רשאי לבקש הלוואה מוגדלת הלוואה מוגדלת (בגובה שבין 5,001 – 7,680 ₪) לאחת מהמטרות הבאות: רכישת/ שיפוץ דירה; רכישת רכב; טיפול שיניים; אירוע משפחתי לקרוב מדרגה ראשונה של העובד; מחלה קשה ח"ו של קרוב מדרגה ראשונה של העובד; אובדן הכנסה בעקבות אבטלה ח"ו של בן/בת הזוג.

ההלוואה לא תישא ריבית ו/או הצמדה.

החזר ההלוואה יתפרש על פני 18-2 חודשים לכל היותר, עפ"י החלטת העובד.

ההלוואה תוחזר ע"י ניכוי חודשי שוטף וקבוע ממשכורתו של העובד (בהתאם למשך ההלוואה). התשלום הראשון של החזר ההלוואה ינוכה ממשכורתו של העובד המתייחסת לחודש שלאחר קבלת ההלוואה.

 

עובד הנזקק להלוואה יפנה לרכז משאבי אנוש להגשת טופס בקשה. מנהל אגף משאבי אנוש מוסמך לאשר את ההלוואה.

רכז משאבי אנוש יישלח למחלקת שכר אישור לביצוע ההלוואה.

במקרה של פרישת עובד ויציאה לחל"ת, תנוכה יתרת ההלוואה ממשכורתו האחרונה.