הרשמה למעונות

 

הרשמה למעונות

בפתיחת הרישום תשלח לכלל הסטודנטים והנרשמים למרכז האקדמי לב הודעה בדוא"ל.

כשבוע לפני תחילת הלימודים ישלח בדוא"ל לכל דייר שיבוץ חדר ופרטים נוספים.

מעונות לב

סטודנט חדש

הרישום יפתח בתאריך כ"ד באדר תשע"ו (3 באפריל 2016)

להרשמה לחץ כאן

 

סטודנטים בשנים א'-ג' בשנת תשע"ו

הרישום יפתח בתאריך כ"ד באדר תשע"ו (3 באפריל 2016) ויסגר בתאריך ל' בניסן תשע"ו (8 במאי 2016)

להרשמה דרך מערכת הלב-נט לחץ כאן

 

מעונות טל

סטודנטית חדשה

הרישום יפתח בתאריך כ"ד באדר תשע"ו (3 באפריל 2016)

להרשמה לחצי כאן

 

סטודנטיות בשנים א'-ג' בשנת תשע"ו

מידע אודות פתיחת הרישום ודרך הרישום יתפרסם בלוחות המודעות.

 

מעונות נשואים

סטודנט/ית חדש/ה

הרישום יפתח בתאריך כ"ד באדר תשע"ו (3 באפריל 2016)

להרשמה לחץ כאן

 

סטודנט/ית שנים א'-ג'

הרישום יפתח בתאריך כ"ד באדר תשע"ו (3 באפריל 2016) ויסגר בתאריך ל' בניסן תשע"ו (8 במאי 2016)

להרשמה דרך מערכת הלב-נט לחץ כאן