הרשמה למעונות

 

הרשמה למעונות

בפתיחת הרישום תשלח לכלל הסטודנטים והנרשמים למרכז האקדמי לב הודעה בדוא"ל.

כשבוע לפני תחילת הלימודים ישלח בדוא"ל לכל דייר שיבוץ חדר ופרטים נוספים.

מעונות לב

סטודנט חדש

הרישום יפתח בתאריך כא' אדר תשע"ז (19 מרץ 2017 )

להרשמה לחץ כאן

 

סטודנטים בשנים א'-ג' בשנת תשע"ז

הרישום יפתח בתאריך כא' אדר תשע"ז (19 מרץ 2017 ) ויסגר בתאריך ז' אייר תשע"ז (3 במאי 2017)

להרשמה דרך מערכת הלב-נט לחץ כאן

 

מעונות טל

סטודנטית חדשה

הרישום יפתח בתאריך כ' אדר תשע"ו (19 מרץ 2016 ) 

להרשמה לחצי כאן

 

סטודנטיות בשנים א'-ג' בשנת תשע"ז

מידע אודות פתיחת הרישום ודרך הרישום יתפרסם בלוחות המודעות.

 

מעונות נשואים

סטודנט/ית חדש/ה

הרישום יפתח בתאריך כ' אדר תשע"ו (19 מרץ 2016 ) 

להרשמה לחץ כאן

 

סטודנט/ית בשנים א'-ב' בשנת תשע"ז

הרישום יפתח בתאריך כ' אדר תשע"ו (19 מרץ 2016 )  ויסגר בתאריך ז' אייר תשע"ו (3 במאי 2016)

להרשמה דרך מערכת הלב-נט לחץ כאן