הרשמה למעונות

 

הרשמה למעונות רווקים/נשואים

בפתיחת הרישום תשלח לכלל הסטודנטים והנרשמים למרכז האקדמי לב הודעה בדוא"ל.

כשבוע לפני תחילת הלימודים ישלח בדוא"ל לכל דייר שיבוץ חדר ופרטים נוספים.

מעונות לב - רווקים

סטודנט חדש

הרישום ייפתח בתאריך ג' אדר ב' תשע"ט (10 מרץ 2019 )

להרשמה לחץ כאן

 

סטודנטים בשנים א'-ג' בשנת תשע"ט

הרישום ייפתח בתאריך ג' אדר ב' תשע"ט (10 מרץ 2019 ) וייסגר בתאריך ה' אייר תשע"ט (10 במאי 2019)

להרשמה דרך מערכת הלב-נט לחץ כאן

 

מעונות טל

סטודנטית חדשה

הרישום ייפתח בתאריך ג' אדר ב' תשע"ט (10 מרץ 2019 ) וייסגר בתאריך י' באב תשע"ט (11 באוגוסט 2019)

להרשמה לחצי כאן

 

סטודנטיות בשנים א'-ג' בשנת תשע"ט

הרישום יתבצע על ידי טפסי רישום דירתיים אשר יישלחו לתלמידות לקראת סוף השנה.

 

מידע נוסף אודות פתיחת הרישום ודרך הרישום יתפרסם בלוחות המודעות.

 

מעונות נשואים

סטודנט/ית חדש/ה

הרישום ייפתח בתאריך ג' אדר ב' תשע"ט (10 מרץ 2019 ) וייסגר בתאריך ה' אייר תשע"ט (10 במאי 2019)

להרשמה לחץ כאן

 

סטודנט/ית בשנים א'-ב' בשנת תשע"ט

הרישום ייפתח בתאריך ג' אדר ב' תשע"ט (10 מרץ 2019 ) וייסגר בתאריך ה' אייר תשע"ט (10 במאי 2019)

להרשמה דרך מערכת הלב-נט לחץ כאן