מנדלבאום

לפרטים על תואר ראשון ושני

למידע נוסף על לימודים אקדמיים בלבד השאירו פרטיכם ונחזור בהקדם

ראשי » מנדלבאום
פרופ' מנדלבאום פנחס ,
מרצה
  • 02-6588-000
  • יום ה' 14:00 – 14:30

Curriculum Vitae
קורות חיים

Education

השכלה

Ph.D פיזיקה ניסויית, האוניברסיטה העברית, ירושלים, 1987.

M.Sc תואר שני פיזיקה ניסויית, האוניברסיטה העברית, ירושלים, 1973.

B.Sc תואר ראשון מתמטיקה-פיזיקה , האוניברסיטה העברית, ירושלים, 1971.

 

 

Work Experience

ניסיון עבודה

 

 

 

1971 – 1973  Teaching  Assistant, Faculty of Sciences, The Hebrew University, Jerusalem.

1973 – 1978  Intelligence Officer, IDF.

1979 – 1999 Lecturer /Coordinator of Electronic Engineering, ORT School of Engineering, Givat Ram,                                                              Jerusalem
1981 – 1986  Teaching  Assistant, Faculty of Sciences, The Hebrew University, Jerusalem.

1986 – 2008  Research Associate, Racah Institute of Physics, The Hebrew University, Jerusalem.

1990 – 1991  Physicist, Space Science Division, Naval Research Laboratory, Washington DC,USA.

1999 - Professor, Department of Electronic Engineering , Jerusalem College of Engineering, Israel

2006- Consultant, The Israel Atomic Energy Agency, Soreq Nuclear Research Center, Israel.

2007- Professor, Department of Electronic Engineering , Jerusalem College of Technology, Israel

 

Membership in Professional Societies

חברות בארגונים מקצועיים

 

 

 

· The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

·  Association of Engineers and Architects in Israel (AEAI)

 

Publications

פרסומים

 

 

Klapisch, A. Bar-Shalom, P. Mandelbaum, J.L. Schwob, A. Zigler, H. Zmora and S. Jackel (1980) , Nickel-like  spectra of Tm XLII and Yb XLIII from laser-produced plasma , Physics Letters A79,p.67

 

Schweitzer, N.,  Klapisch,  M., Schwob .J.L., Finkenthal, M.,  Bar-Shalom,  A., Mandelbaum,  P.    and Fraenkel,  B.Z.,(1981)  Nickel-like spectra of element Y XII to Ag XX  from a vacuum spark, J. Opt. Soc. Am. 71,p. 219.

 

Klapisch, M.,  Mandelbaum, P.,  Bar-Shalom, A., Schwob, J.L.,  Zigler, A. and Jackel,

S. (1981), Identification of 3d-4p transitions in CoI-like W XLVIII and Tm XLIII and in CuI-like  W XLVI and Tm XLI from Laser-produced plasma, J. Opt.  Soc. Am., 71, p. 1276

 

Klapisch, M., Mandelbaum, P., J.L. Schwob, .Bar-Shalom, A., and Schweitzer N.,(1981), 3d -4p  transitions in the soft X-rays spectra of  Mo XIV and of isoelectronic Y to Ag ions from a  low-inductance vacuum-spark,  Phys. Lett. A84, p.177

 

Klapisch, M.,  Meroz, E., Mandelbaum, P., Zigler, A., Bauche-Arnoult, C.,and  Bauche, J (1982), Unresolved Transition Arrays in the spectrum of laser-produced Palladium Plasma,  Phys. Rev. A25, p. 2391.

 

Wyart, J.F.,  Klapisch, M.,  Schwob, J.L.,  Schweitzer N. and Mandelbaum, P.,  (1983) Spectra of  Iron-like ions from Y XIV to Ag XXII., Phys. Scripta, 27, p. 275.

 

Wyart, J.F.,  Klapisch, M.,  Schwob, J.L.,  and Mandelbaum, P.,(1983) Spectra of the Manganese -like ions from Y XV to Ag XXIII, Phys. Scripta 28, p. 381.

 

Mandelbaum, P., Klapisch, M., Bar-Shalom, A.,  Schwob, J.L., and Zigler, A.,(1983) Classification of X-ray spectra from laser-produced plasmas of atoms from Tm to Pt in the 6-9Å range, Phys. Scripta 27,p. 39.

 

Mandelbaum, P., Klapisch, M., Bar-Shalom, A., Schwob, J.L. and Zigler, A., (1983) Classification of CuI-like 3p-4s and 3p-4d transitions in the X-ray spectra  from laser-produced  plasma  from Tm to Re in the range 4-8Å , Phys. Lett.  A99, p.84.

 

Spector, N.,  Gazit, Y., Finkenthal, M.,  Mandelbaum, P., Klapisch, M., and  Schwob, J.L.,(1984) CuI-, NiI- and CoI-like spectra of Cadmium and Indium in a laser-produced plasma (1984) J. of  Phys.  B: At. and  Mol. Phys. 17, p. L275.

 

Finkenthal, M.,  Mandelbaum, P., Bar-Shalom,  A., Klapisch, M.,  Schwob, J.L., Breton, C., De Michelis C. and Mattioli M. (1985) 2s22p53s-2s2p63s transitions in the NeI-like ions of  chromium, iron and nickel from TFR tokamak-produced plasma,  J. Phys.B: At. Mol. Phys. 18, p.L331(1985).

 

Klapisch, M.,, Mandelbaum, P., Zigler, A., Bauche-Arnoult, C., and  Bauche, J., (1986) The Unresolved  3d-4f transitions in the X-ray spectra of highly ionized Tm to Re from laser produced plasma", Phys. Scripta 34, p. 51.

 

 

 

Finkenthal, M.,  Stratton, B.C., Moos, H.W., Hodge, W.L., Suckewer, S., Cohen, S.,

Mandelbaum, P. and Klapisch, M., (1985) Spectra of highly ionized Zirconium and

Molybdenum in the 60-150Å range from PLT tokamak plasmas, J. Phys. B: At. Mol. Phys,18, p.4393.

 

Finkenthal, M.,  Lipman, S., Huang, L.K., Yu, T.L., Stratton, B.C., Moos, H.W.,  Klapisch, M.,  Mandelbaum, P., Bar-Shalom, A. , Hodge, W.L., Phillips, P.E., Price, T.R., Porter, J.C.,  Richards, B. and Rowan, W.L., (1986) The spectrum of highly ionized  Praseodymium and Dysprosium from the TEXT Tokamak Plasma in the 50-250Å  range , J. Appl. Phys. 59, p.3644.

 

Mandelbaum, P., Finkenthal, M., Schwob, J.L., and Klapisch, M.(1987) Interpretation of  the quasi-continuum band emitted by highly ionized rare earth elements in the 70-100 Å range, Phys. Rev. A35, p.5051.

 

Zigler, A.,Klapisch M.and Mandelbaum, P.,(1986) Interpretation of laser-produced Au

and W  X-ray spectra in the 3keV range, Phys. Letters  A117,p.31.

 

Bauche,J., Bauche-Arnoult, C., Klapisch, M.,, Mandelbaum, P., and Schwob, J.L., (1987) Quenching of transition arrays through configuration mixing, J. of Phys. B:

 At. and Mol. Phys. 20, p.1443.

 

Wyart, J.F., Mandelbaum, P., Klapisch, M., Schwob, J.L., and Schweitzer, N.,

(1987) Identification of n=5 to n=4 transitions in Zn-like ions from Yttrium to

 Tin  (Y X-Sn XXI), Phys. Scripta 36,p.224.

 

Finkenthal, M.,  Huang, L.K.,  Lippman, S.,  Moos, H.W.,  Mandelbaum, P., Schwob, J.L.,  Klapisch, M., and TEXT group,(1988) Soft X-ray bands of highly ionized tungsten, gold and lead emitted  by  the TEXT tokamak plasma, Phys. Lett.,A127, p. 255.

 

Mandelbaum, P., Schwob, J.L., Finkenthal, M., and Klapisch, M.(1988), Analysis of quasicontinuum  bands and line spectra of W and Au in the 40-100Å range, J. de

 Physique  C1,49, p.217

 

Mandelbaum, P., (1987) Analysis of x-ray spectra emitted from highly ionized atoms in the vacuum spark and laser-produced high power plasma sources,Ph.D. Thesis, The Hebrew University, Jerusalem, Israel


Finkenthal, M.,  Litman, A.,  Mandelbaum, P., Stutman,D.,  and Schwob, J.L.,(1988) High -resolution autoionizing line spectra of MgII and Al III in the 160-200Å  range emitted  from a Penning ionization discharge plasma, J. Opt. Soc. Am. B5, p. 1640

Finkenthal, M., Lippman, S., Moos,W.H.,  Mandelbaum, P., and TEXT group,(1989) Highly  ionized uranium emission in the soft X-ray region 50-100Å, Phys. Rev. A39, p.3717.

 

Finkenthal, M., Stutman,  D.,Mandelbaum, P.,  Osterheld, A.L., Goldstein W.H., and

Chen,M.H., (1989) Electron density measurement of a pre-pinched vacuum spark plasma  using soft X-ray titanium and vanadium emission, J. Phys. B: At. and Mol.

Phys. 22,p. 1133.

 

 Finkenthal, M.,  Litman, A., Stutman, D.,  Kovnovitch,S.,  Mandelbaum, P.,

 Schwob, J.L.,  and Bhatia, A.K.,(1990) Can a Penning ionization discharge simulate the Tokamak scrape-off plasma conditions, Phys. Scripta  41,p.502.

Mandelbaum, P.,  Finkenthal, M.,  Meroz, E., Schwob, J.L., Oreg, J., Goldstein, W.H.,

Klapisch, M., Osterheld, A.L., Bar-Shalom, A., Lippman, S.,  Huang, L.K., and    Moos, H.W., (1990), Effect of excitation-autoionization processes on the line emission of  Zn-like and Ga-like rare earth-ions in hot coronal plasmas, Phys. Rev.

A42, p.4412.

 

Oreg, J., Goldstein, W.H., Mandelbaum, P.,  Mitnik, D.,  Meroz, E., Schwob, J.L., and

Bar‑Shalom, A., (1991) Distorted-wave calculations of the electron-impact excitation

 -autoionization processes from the ground state of highly ionized GaI-like  ions through  Δn=1 inner shell excitations, Phys. Rev. A44,p.1741.

 

Mandelbaum, P., Seely, J.F., Brown, C.M., Kania, D.R., and Kaufman,  R.L.,(1991) Extended  Analysis of the X-ray spectrum emitted by highly ionized uranium from a laser-produced plasma in the 1.9-3.9 Å wavelength range, Phys. Rev. A44, p.5752.

 

Mandelbaum, P., Seely, J.F., Bar-Shalom, A., and Klapisch, M.,(1991) The effect of

configuration mixing on 3d-4f transitions in highly ionized Ga-,Zn- and Cu-like ions, Phys. Rev. A44,5744.

 

Mandelbaum, P., Seely, J.F.,  Feldman, U., Brown, C.M., Kania, D.R., Goldstein, W.H.,  Kaufman, R.L., and Langer, S., (1992)  Density diagnostic of an uranium laser-produced plasma from line ratio of Δn=1 transitions in Ni-Like Uranium, Phys. Rev. A45, p. 7480.

 

Mandelbaum, P., Seely, J.F., Kania D.R., and Kaufman, R.L. (1992) The 3d-4p X-ray

spectrum emitted by highly ionized uranium from a laser produced plasma in  the 3.8-4.4Å wavelength range, Phys. Rev. A45, p.7484.

 

Feldman, U., Laming , J.M., Mandelbaum, P., Goldstein, W.H.,  and Osterheld, A., (1992)  A  Burst model for line emission in the solar atmosphere II.Coronal XUV lines,  Astr. J. 398,p.692.

 

Feldman,U.,  Mandelbaum, P., Seely, J.F. , Doschek, G.A.  and Gursky, H. ,(1992) The  potential for plasma diagnostics from stellar extreme Ultraviolet observations, The  Astr. J. Supp. 81,p. 387.

 

Murai, K., Nishio, M,  Shiraga, H., Kato, H., Nishikawa,  T.,  Takabe, H. , Finkenthal, M.,.  and Mandelbaum, P.,  N-shell emission of W, Au, Pb and Bi ions in the 10-60 Å range recorded from GEKKO MII laser produced plasmas, Research Report 9103p, Institute of Laser Engineering, Osaka University,  Osaka, Japan (1991).

 

Mandelbaum, P., Behar, E., Seely, J.F., Feldman,  U., Brown, C.M.,  Hammel,  B.A., Back, C., Lee, R. W., Kania, D.R. and Bar-Shalom, A.(1994) Space-resolved density

diagnostic of a highly ionized holmium (Z=67) laser-produced plasma from  3d104l-3d104l' CuI-like lines, Phys. Rev. E49, p. 5652.

 

Zigler, A., Mandelbaum, P., Schwob, J.L., and D. Mitnik,(1994) Analysis of the X-Ray

Spectra Emitted by Laser-Produced Plasma of Highly Ionized Lanthanum and

 Praseodymium in the 8.4 to 12.0 Å Wavelength Range”, Phys. Scripta 50,p. 61.

 

Mitnik, D., Mandelbaum, P., Schwob, J.L., Bar-Shalom, A., Oreg, J., Goldstein, W.H.,(1994) Excitation-Autoionization through 3d-4l inner-shell excitations in Cu- to Kr-like ions and  the effect on fractional-ion-abundance balance in coronal  plasmas,  Phys. Rev. A50, p.4911.

 

Mandelbaum, P., Mitnik, D., Behar,  E., Doron,R., and Schwob, J.L.,(1995) Excitation- Autoionization, Dielectronic Recombination and Line Intensities in highly ionized CuI-like Ions, J. Quant. Spectrosc. and  Radiat.  Transfer  54, p. 261.

 

Behar, E., Mandelbaum, P.,  Schwob, J.L., Bar-Shalom, A., Oreg,J.,and  Goldstein, W.H.(1995) Dielectronic recombination of Ni-like ions through the 3d94ln'l' (n'=4,5) Cu-like  configurations, Phys. Rev. A52, p.3770.

 

Mitnik, D., Mandelbaum, P., Schwob, J. L., Bar-Shalom, A., Oreg, J.,and  Goldstein, W.H.(1996) Excitation-Autoionization cross-sections and rate coefficients of Cu-like ions, Phys. Rev. A53, p.3178.

 

Behar,E.,  Mandelbaum, P., Schwob, J. L, Bar-Shalom, A., Oreg, J and  Goldstein, W.H.,(1996) Dielectronic recombination rate coefficients for highly ionized Ni-like atoms, Phys. Rev.  A54, p.3070.

 

Mitnik, D.,  Mandelbaum, P., Schwob, J.L., Bar-Shalom, A., and Oreg, J.,(1997) Excitation- Autoionization cross-sections and rate coefficients of Zn-like ions", Phys. Rev. A55,p. 307.

 

Peleg, A., Behar,E.,  Mandelbaum, P., and Schwob, J.L., (1998) Total dielectronic recombination rate coefficient for Ar-like tungsten, Phys. Rev. A57, p.3493.

 

Behar, E., Peleg, A., Doron, R., Mandelbaum, P., and Schwob, J.L.,(1997) Dielectronic  recombination of Ni-,Cu-,and Ar-like Tungsten and Barium through the low inner-shell excited configurations including collision processes, J. Quant. Spectrosc. and Radiat. Transfer,58,p.449.

 

Doron, R,  Fraenkel, M., Mandelbaum, P., Zigler, A., and Schwob, J.L., (1998) X-Ray spectrum  emitted by Laser-produced Barium plasma in the 8 to 13.5Å wavelength range, Physica Scripta 58,p.19.

 

Doron, R,  Behar, E., Fraenkel, M.,  Mandelbaum, P., Zigler, A., Schwob, J.L. , Faenov,Y., and  Pikuz, T.A.,(1998) High-resolution X-ray spectrum of a laser-produced barium plasma in the 9.10-9.36Å wavelength range, Phys. Rev. A58, p.1859.

 

Behar,E.,  Doron, R., Mandelbaum, P., and Schwob, J.L.,(1998) General analytic formula  for total dielectronic rate coefficient of Ni-like ions, Phys. Rev. A58, p.2115.

 

Skobelev, I.Y., Dyakin, V.M. ,Faenov, A.Y. , Bartnik, A., Fiedorowicz,H., Jarocki, R.,

Kostecki, J., Szczurek, M.,  Biemont, E., Quinet, P.,Nilsen, J., Behar, E., Doron, R.,

Mandelbaum, P., and J. L. Schwob, (1999) The X-ray emission of  multicharged xenon ions in a gas puff laser-produced plasma, J. Phys. B, At. Mol. Opt. Phys. 32, p.113.

 

Skobelev, .I.Y., Bartnik, A., Behar, E., Doron,  R, Dyakin, V.M., Kostecki,  J,

Mandelbaum, P., Faenov, A.Y. , Fiedorowicz, H., Schwob, J. L., Szczurek, M.  and  Jarocki, R (1998) Dielectronic satellites of the Heα line of the Si XIII ion in a  dense laser  plasma, Quantum Electronics, 28(8) p.677.

 

Behar,E., Mandelbaum, P., and  J. L. Schwob,(1999) Dielectronic recombination of Ne- like tungsten, Phys. Rev. A59, p. 2787.

 

 

Doron, R.,  Behar, E., Mandelbaum, P., Schwob, J.L., Fiedorowicz, H., Bartnik, A., Jarocki, R., Szczurek, M., and Wilhein, T., (1999) Spectroscopic signature of strong      dielectronic recombination in highly ionized xenon produced by irradiating a

gas puff with laser", Phys. Rev A59, p. 188.

 

Behar, E., Mandelbaum, P., and Schwob, J.L., (1999) Dielectronic recombination rate

coefficients of Ni-like barium and tungsten, Eur. Phys. J. D7,p.157.

 

http://dx.doi.org/

Behar, E., Doron, R., Mandelbaum, P., Schwob, J.L., and Jacobs, V.L.,(2000) Electron density dependence of dielectronic recombination in highly ionized atoms", J.  Quant. Spectrosc. and Radiat. Transfer,65, p.83.

 

Doron, R., Behar, E., Mandelbaum, P., and Schwob, J.L.,(2000)  A two step collisional- radiative model for interpreting spectra originating from autoionizing

levels,  J. Quant. Spectrosc. and Radiat. Transfer, 65, p.161.

 

Behar, E., Doron, R., Mandelbaum, P., and  Schwob, J.L.,(2000) Effects of postcapture  electron-ion collisions on dielectronic recombination demonstrated on Ne-like  ions, Phys. Rev. A61, p. 062708.

 

Doron, R., Behar, E., Fraenkel, M., Mandelbaum, P., Zigler, A., Schwob, J.L.,      Faenov,  A.Ya.,  and Pikuz, T.A.,(2001) Analysis of the X-ray spectrum emitted by a laser -produced cerium plasma in the 7.5 to 12Å wavelength range", Phys. Scripta

 63,p. 22.

 

Doron, R., Behar, E., Fraenkel, M., Mandelbaum, P., Schwob, J.L., Zigler, A., Faenov,  A.Ya.,  and Pikuz, T.A.,(2000) Investigation of a laser-produced cerium plasma by analysis of the high-resolution X-ray spectrum, Phys. Rev. A62,p. 052508.

 

Radtke, R., Biederman, C., Schwob, J.L., Mandelbaum, P., and Doron, R. (2001) Line and  band emission from tungsten ions with  charge 21+ to 45+ in the 45-70Å

 Range, Phys. Rev. A64, p.012720 .

 

Biederman, C., Radtke, R., Schwob, J.L., Mandelbaum, P., Doron, R., Fuchs, T., and

 Fussman, G.,(2001) EUV spectroscopy of highly charged ions relevant to hot plasmas, Phys. Scripta T92,p. 85.

 

Doron, R., Behar, E., Mandelbaum, P., and Schwob, J.L.,(2001) Dielectronic recombination  from Ni-like Mo in singly  excited levels through the doubly excited Cu-like  3d94ln'l' (n'<10) complexes in dense plasmas, J. Quant. Spectrosc. and

Radiat. Transfer,71,p.305.

 

Mandelbaum, P., Cohen, M., Schwob, J.L., and Bar-Shalom, A.,(2005) Excitation-

autoionization cross-sections and rate coefficients for Ge-like ions, Eur. Phys. J.D33, p.213

 

Biederman, C., Radtke, R., Fussman, G., Schwob, J.L. and Mandelbaum, P.,(2005) EUV spectroscopy of highly-charged xenon ions", NIMB 235,p.126.

 

Janulewicz, K.A., Schnurer, M., Tummler, P., Priebe, G., Risse, E., Nickles, P.V.

Greenberg, P.V., Levin, M., Pukhov, A., Mandelbaum, P., and Zigler (2005)  Enhancement of a  24.77-nm line emitted by the plasma of a boron nitride capillary discharge irradiated by a high-intensity ultrashort laser pulse", Optics Letters, 30, p.1572.

 

Radtke, R., Biedermann, C., Fussmann, G., Schwob, J.L., Mandelbaum, P.,  and Doron,R.,(2007)  Measured line spectra and calculated atomic physics data for highly charged tungsten ions, Atomic and Plasma-Material Interaction Data for Fusion, IAEA,Vienna, p.45

 

Marcus, G.,  Louzon, E.,  Henis, Z.,  Maman, S., and Mandelbaum, P.,(2007) Analysis of the x-ray spectrum emitted by laser-produced plasma of dysprosium, J. Opt. Soc. Am. B 24,p. 1187

 

Radtke, R., Biedermann, C., Mandelbaum, P., Schwob  J.L.,(2007)  X ray and EUV spectroscopic measurements of highly charged tungsten ions relevant to fusion plasmas,  Journal of Physics Conference Series 58 p.113

 

Mandelbaum, P.,  and  Schwob, J.L., (2008) Excitation-autoionization cross-sections and rate coefficients for Ga-like ions, Eur. Phys. J.D49, p.173

 

Louzon, E.,  Feigel, A., Frank, Y., Raicher, E., Klapisch, M., Mandelbaum, M., Levy, I., Hurvitz, G., Ehrlich, Y., Frankel, M., Maman and S., Henis ,Z.,(2011) X-ray spectral measurements and collisional radiative modeling of laser produced iron plasma, High Energy Density Physics 7,p.124

Louzon, E., Frank, Y., Raicher, E.,  Mandelbaum,P.,  Feigel, A., M., Levy, I., Hurvitz, G., Ehrlich, Y., Frankel, M., Maman and S., Henis ,Z.,(2012) Diagnostics of dielectronic processes in laser produced samarium plasma, High Energy Density Physics 8,p.81