בוכניק

לפרטים על תואר ראשון ושני

למידע נוסף על לימודים אקדמיים בלבד השאירו פרטיכם ונחזור בהקדם

ראשי » בוכניק
ד"ר בוכניק דן,
 • בתיאום מראש במייל

Curriculum Vitae
קורות חיים

 

בעבר, מנהל פרוייקטים וראש צוות בפרוייקטי תכנה ביטחוניים.

כיהן בעבר כמנכ"ל מוסדות מדרשיית נעם (1999-2004). סמנכ"ל למדע וטכנולוגיה ברשת אמי"ת (1996-1999).

לימודי דוקטורט במדעי המחשב באוניברסיטת  Pacific Southern University, USA (1991).  מוסמך לתואר שני במדעי המחשב במחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת בר אילן (1988). תואר ראשון בבית ספר הגבוה לטכנולוגיה, ירושלים (1981).

תחומי מחקר ועניין: אבטחת מידע, מערכות עמומות, טכנולוגיות ומערכות מידע, סוגיות אתיות במדעי המחשב, טכנולוגיות אינטרנט, מובייל וסלולר.

 

 

Publications

 1. Bouhnik, D. Carmi, G. (2013).  Thinking Styles in Virtual Learning Courses. i-Society 2013 - International Conference on Information Society, p. 145-149  Toronto, Canada
 2. Bouhnik, D. Carmi, G. (2013). E-course: ICT Elements and Students' Thinking Dispositions, JIT- i-manager’s Journal on Information Technology. Sep-Nov 2012, Volume 1, Issue 4. p. 19-33.
 3. Bouhnik, D. Carmi, G. (2012). E-learning Environments in Academy: Technology, Pedagogy and Thinking Dispositions. JITE - Journal of Information Technology Education: Research, 11 p. 201-219.
 4. Bouhnik, D. Carmi, G. (2012). Experience, knowledge and previous study in E-learning courses as factors that affect development of intellectual thinking dispositions in online learning. IADIS International Conference e-Learning 2012, p. 29-36 Lisbon, Portugal​
 5. Bouhnik, D. (2012). "CSE - Controlled Category Search Engine". The 9th International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery 2012, Volume 6, p. 2649-2652 Chongqing, China.  
 6. Bouhnik, D. Deshen, M., "TheAffect of the Internet Environment on Adolescents Moral Profile". Magamot, in press. (in Hebrew)
 7. Bouhnik, D. and Giat, Y. (2012), “The ISO9001 Standard as a Basis of Knowledge Management", the conference book, The 17th National Industrial Engineering and Management Conference (IE&M 2012), Manipaz, E., Ben-gal, I., Dror, S., Yedidsion, L., Ben-Haim, R. (Editors), pp 78-93. (In Hebrew)
 8. Bouhnik, D. Carmi, G. (2012), "Influence of pedagogical and technological elements computerized teaching processes on thinking dispositions of students in academic courses". Dapim, 53, pp 120-143. (in Hebrew)
 9. Bouhnik, D. Deshen, M. (2012), "Immoral Behavior of Adolescents in a Virtual Environment", the conference book, Chais Conference. Eshet, Y., Kaspi, A., Eden, S., Geri, N., Yair, Y., Kalman, Y. (Editors), pp 8-16. Open University (in Hebrew)
 10. Eyal, L. and Bouhnik, D.  2011, "The Reciprocity between Learning-Content Management System (LCMS) and the Assessment of learners in E-learning Courses ". The conference book, Chais Conference. Eshet, Y., Kaspi, E., Eden, S., Gray, N., Yair, Y. (Editors), pp 22-30. Open University (in Hebrew)
 11. D. Bouhnik and Carmi, G. 2010, "Enhancement of Intellectual Thinking Dispositions on Virtual Learning Environment". The conference book, Chais Conference. Eshet, Y., Gray, N., Yair, Y. (Editors), pp 119-129. Open University (in Hebrew)
 12.  D. Bouhnik and Carmi, G. 2010, "Intellectual Thinking Dispositions of Students in the Academia - the potential of a Virtual Learning Environment". Yair, Y., Shmueli E. (Editors), pp 97-104. Open University (in Hebrew)
 13. D. Bouhnik and Giat, Y. 2009, “Teaching High School Students Applied Logical Reasoning: A Case Study”, The Journal of Information Technology Education, 8, pp. 161-176.
 14. D. Bouhnik, and Giat, Y. 2009, “Asynchronous Learning Sources in a High-Tech Organization”, Journal of Workplace Learning, 21(5), pp. 416-430.
 15. D. Bouhnik, “Youth Addiction to the Internet in Israel”, Meidat, Vol 4, (2008), 20-32
 16. D. Bouhnik, “A model design proposal of a supportive web site for women experiencing IPV: Catering for needs at different phases of the coping process”, Journal of Information, Communication and Ethics in Society (JICES), Vol 5, 2/3, (2007), 116-139
 17. D. Bouhnik and T.Hershkowitz-Dahari, “Hypertext in Electronic Books for children”, Meidat, Vol 3, (2007), 44-61
 18. D. Bouhnik and T. Marcus, “Interaction in Distance Learning Courses”, November 2005, Journal of the American Society for Information Science (JASIST), Vol 57, 3, (2005), 299-305

 

Other Publications 

 

 1. D. Bouhnik and G. Carmi, “Thinking Styles in a Virtual Learning Course”, Talpiot – college annual, Vol 13-14, (2006) 221-236
 2. G. Carmi and D. Bouhnik, " Conceptual changes at Students estimation process in virtual courses", Dagim (online magazine), Sep./ Oct.  2005
 3. D. Bouhnik and Y. Shpiegel, “The computer as an Instrument for Developing Creativity In Children”, Talpiot – college annual, Vol 10, (1998) 293-304
 4. D. Bouhnik, “Technology Instruction In a project environment”. AMIT – chain annual,(1998), 35-40
 5. D. Bouhnik, “The Midrashiya as a Pioneer of Integration”, Be’mshoch hayovel – jubilee to the Noam, (1996), 100-104,
 6. D. Bouhnik, “Estimation Software Cost - Application to a project”, ORT operation, (1994), 44-52

 

 

Presentations & Conferences

 

 1. The 6th IE&M Research Conference, March 2013. "The Link between Knowledge Management Infrastructure and Organizational Innovation: an empirical study".
 2. The 9th International Conference on Technology, Knowledge & Society. 2013, University of British Columbia, Vancouver, Canada. "a Profile of Adolescence who surf the Internet as Characteristic of Unethical Behavior in a Virtual Environment"
 3. IADIS Multi Conference on Computer Science and Information Systems, International Conference e-Learning 2012, Lisbon, Portugal. "Experience, knowledge and previous study in E-learning courses"
 4. The 9th International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery. 2012, Chongqing, China. "Controlled Category Search Engine" 
 5. The 17th National Industrial Engineering and Management Conference 2012, Tel Aviv, Israel. “The ISO9001 Standard as a Basis of Knowledge Management"
 6. Chais Conference – February 2012 – Open University, Ra'nana. "Immoral Behavior of Adolescents in a Virtual Environment"
 7. D. Bouhnik, "Halachic Information systems and their influence on Halachic decisions in the Information Era", Torah and Science Conference –(2011) – Jerusalem college of Technology.
 8. D. Bouhnik and L. Eyal, "The Reciprocity between Learning-Content Management System (LCMS) and the Assessment of learners in E-learning Courses” , Chase Conference, (2011).
 9. D. Bouhnik, “Terror and Internet”, Inter-University Researchers Conference, (2011).
 10. D. Bouhnik and G. Carmi, "The influence of Pedagogical and Technological Components of the Teaching Processes on The Thinking dispositions of Students in Academic Courses", Initiatives for Learning Advancement in Academic Environments – Braude College. (2010).
 11. D. Bouhnik and G. Carmi, “Intellectual Thinking Dispositions of Students in the Academia - the potential of a Virtual Learning Environment" , Meital’s 8th Annual Conference, (2010).
 12. D. Bouhnik and G. Carmi, “The influence of Pedagogical and Technological Components of the Teaching Processes on The Thinking dispositions of Students in Academic Courses", Initiatives for Learning Advancement in Academic Environments,   (2010).
 13. D. Bouhnik and G. Carmi, “Enhancement of Intellectual Thinking Dispositions on Virtual Learning", Chase Conference, (2010).
 14. D. Bouhnik, "Youth Addiction to the Internet in Israel", Info 2009 – The 24th Annual Conference, (2009).
 15. D. Bouhnik and G. Carmi,  "Thinking Styles in a Virtual Learning Course – Case Study", Inter-University Researchers Conference, (2008), Lecture
 16. G. Carmi and D. Bouhnik, “Thinking Styles in a Virtual Learning Course”, Chase Conference, (2008).
 17. D. Bouhnik,  and G. Carmi, “Concept Changes of Assessment Processes of students in Virtual Courses”, Chase Conference, (2007), Poster
 18. D. Bouhnik, and G. Carmi, “Thinking Styles in a Virtual Learning Course”, Multi Knowledge Conference – ICL, (2007).
 19. D. Bouhnik,. and G. Carmi, “Advanced Assessment in an Online Technology Reality”, Meital’s 4th Annual Conference, (2005), Lecture
 20. D. Bouhnik, and G. Carmi, “Thinking Styles in a Virtual Learning Course”, Meital’s 4th Annual Conference, (2005).
 21. D. Bouhnik, and T. Marcus, “Interaction in distance-learning courses”, Meital’s 3rd Annual Conference, (2005).
 22. D. Bouhnik, and T. Marcus, “Fully Online Courses In Bar Ilan University – Research, Experiences and Insights”, Annual Conference, (2004).
 23. D. Bouhnik, “Science Technology and Computers – and what’s between them”, Georgia State University - International Convention of Technology, (1998).
 24. D. Bouhnik, “Microcomputers and Technology”, Georgia State University - International Convention of Technology, (1997).
 25. D. Bouhnik  and B. Bahagon, “On-line assimilation – ‘Assimilation Coordinatr’”, The 2nd International Conference - Teacher education: Stability, Evolution and Revolution, (1996).
 26. D. Bouhnik and U. Hacohen-karazi, “’MISHALOT’ – Question Data Base and Test Generator”, The 2nd International Conference Teacher education: Stability, Evolution and Revolution, (1996).