עזיבת המעונות

עזיבת המעונות

שכירות המעונות היא לשנה שלמה. תלמיד העוזב את המעונות (עקב עזיבת לימודים, חתונה, מעבר למגורים במקום אחר וכדו’), יחויב על המעונות לפי הטבלה הבאה.

 

 

 

סיבה ומועד עזיבת המעונותחיוב
לא אושר לסטודנט מגורים במעונותהמקדמה מוחזרת
ביטול הרשמה ע"י הסטודנטהמקדמה לא מוחזרת
עתודאי שנקלט במעונות ולא אושר ע"י צה"ליחויב בתשלום עד ליום שבו יזדכה על החדר
עוזב במהלך סמסטר א'יחויב עד לסוף החודש הלועזי בו הזדכה על החדר
עוזב במהלך סמסטר ב'יחויב עד לסוף הסמסטר
נקלט במהלך השנהיחויב מתחילת החודש הלועזי בו נקלט במעונות