עתודה אקדמית

לפרטים על תואר ראשון ושני

למידע נוסף על לימודים אקדמיים בלבד השאירו פרטיכם ונחזור בהקדם

עתודה אקדמית

תכניות לתלמידים לפני שירות צבאי

בקמפוס לב בלבד

העתודה האקדמית של צה”ל

למרכז האקדמי לב, מתקבלים תלמידים גם במסגרת העתודה של צה”ל.


עתודה אקדמית - שירות כקצין אקדמאי מוביל ביחידות המחקר והפיתוח של צה”ל. במסלול זה, צה”ל מעניק סיוע במימון שכר הלימוד בכל שנת לימודים, במשך השנים המאושרות להשלמת התואר. גובה המענק נקבע מחדש בכל שנה. המענק מועבר לחשבון הסטודנט העתודאי בתשלומים שווים וזאת על-מנת להקל על הוצאותיו במהלך הלימודים. בנוסף לסיוע בשכר הלימוד, צה”ל מעניק לזכאים מלגות נוספות: מלגת הצטיינות “מועדון – המאה”, מלגת קיום ומלגת פסיכומטרי. (ראה פרק “מלגות והלוואות לתואר ראשון” ובאתר “עולים על מדים”).

תחומי הלימוד לתואר BSc בוגר במדעים, בעתודה האקדמית של המרכז האקדמי לב:  הנדסת • הנדסת תעשייה וניהול • הנדסת אלקטרוניקה •הנדסת אלקטרו-אופטיקה  מדעי המחשב• הנדסת מערכות תקשורת •תוכנה


המועמדים לעתודה, לכל אחד משני המסלולים, נבחרים על ידי צה”ל ועל ידי המרכז האקדמי לב - קמפוס לב,  מבין תלמידי כיתות י”ב, לאחר שהגישו את מועמדותם, על פי צורכי הצבא ועל סמך קריטריונים שהוא קובע מעת לעת. תלמידים המתקבלים לעתודה מגויסים לצה”ל ושירותם נדחה עד לסיום לימודיהם.


תהליך הרישום

שלב הרישום לעתודה במסגרת הצבא:

על המועמד לעתודה האקדמית או הקרבית  להירשם לעתודה במדור קד”צ בצה”ל ולקבל מהם אישור להירשם ללימודים אקדמיים במרכז האקדמי לב. הרישום במדור מידע ורישום יתבצע רק לאחר קבלת האישור של מדור עתודות של צה”ל שהנך רשאי להירשם ללימודים אקדמיים בברכז האקדמי לב.
 

הרישום מתבצע דרך האתר “עולים על מדים” בכתובת https://www.aka.idf.il/main/giyus או ע”י מילוי טופס ההרשמה המופיע בחוברת העתודה האקדמית. 03-7388888 מספר הטלפון במרכז השירות של מיט”ב את טופס הרישום וכל המסמכים הדרושים לצה”ל יש לשלוח ישירות לכתובת: לידי מזכירות הוועדה לעתודה אקדמית, ד.צ 01215, מדור קד”צ, צה”ל.

שלב הרישום לעתודה במרכז האקדמי לב:

לאחר סיום תהליך הרישום ותשלום דמי הרישום, עליך לשלוח את האישורים הרלוונטיים למדור מידע ורישום בקמפוס לב או על ידי מילוי הטופס המופיע בסוף מדריך זה ושליחתו יחד עם האישורים הרלוונטיים:  תמונות פספורט, 2 צילום ת.ז, תעודות כיתה יא’ ויב’ ואישור יח”ל מהתיכון, ציוני בגרות שיש, הצהרת בריאות, ויתור סודיות (ותעודת בגרות למי שזכאי).
 
לאחר קבלת טופס הרישום והמסמכים הרלוונטיים במדור למידע ורישום תלמידים תוזמן לראיון אישי ונמשיך בתהליך קבלתך למרכז האקדמי. מכתב התשובה שיישלח ע”י מכון לב יהיה מותנה באישור הסופי של צה”ל.

שים לב! אי שליחת המסמכים המצוינים לעיל במלואם, יעכב את הטיפול ברישומך ללימודים. 

ציון פסיכומטרי מינימאלי הדרוש לעתודה אקדמית – 620


שלב קבלת התשובה

השלב הסופי והקביעה הסופית של הקבלה לעתודה מורכב מציוני מבחן אישיותי אליו מוזמן המועמד, בחינות הבגרות והנתונים שנצברו עד כה על המועמד. צה”ל מדרג את המועמדים מהגבוה לנמוך ומשבץ אותם למקצועות אקדמאיים לפי המכסות שנקבעו על-ידן. רק תלמידים שהתקבלו למוסד להשכלה גבוהה יאושרו ע”י הצבא וישובצו במקצועות וזאת לאחר קבלת תעודת הבגרות.


כשיגיעו תוצאות בחינות הבגרות, יישלח אישור סופי למועמד על-ידי שלטונות צה”ל במהלך חודש ספטמבר. סטודנט שיידחה על-ידי צה”ל, יפסיק את לימודיו במרכז ויקבל החזר של מקדמת שכר הלימוד ששילם. (סטודנט שיודע על עיכוב כלשהו בזכאות לתעודת בגרות, יפנה מיד למנהל ביה”ס התיכון שלו לטיפול דחוף בנושא).


למידע נוסף ניתן לפנות למרכז שירות מיט”ב:

03-7388880     פקס: 03-7388888*     טלפון: 3529 חיוג מקוצר


פרויקט “עתידים” לעתודה

בוגרי תיכון מצטיינים מיישובי פיתוח וערי הפריפריה שהתקבלו לעתודה האקדמית בצה”ל ואשר עומדים בקריטריונים שונים, יכולים להגיש מועמדות לפרויקט “עתידים”. עתודאי שיאושר להשתלב בפרויקט יזכה למלגת קיום, חונך אישי, מחשב אישי ופעילויות העשרה וגיבוש. במסגרת התכנית יידרש העתודאי להשתתף בפרויקט “מעורבות קהילה” החל מהשנה השנייה ללימודים ועד לסיום לימודי התואר.    פרטים נוספים באתר “עתידים” בכתובת: www.atidim.org


מועמד יקר,
אנו ממליצים לך לדחות גיוס גם במסגרת ישיבתית וזאת על מנת לשמור את האפשרות להשתלב במסגרת ישיבת הסדר או ישיבה גבוהה למקרה שתתקבל תשובה שלילית ממזכירות הועדה לעתודה בצה”ל.