מבחן אמירם

 

מבחני אמיר"ם

מבחן אמיר"ם, הינו מבחן סיווג רמה באנגלית שנועד לקבוע את רמת האנגלית של סטודנט. מבחן אמיר"ם מועבר באמצעות מחשב ומשמש כלי מיון במוסדות לימוד אקדמיים, לקביעת רמת האנגלית של הסטודנט.

פרטים נוספים על בחינת אמיר"ם וכן תרגול שאלות הדומות לשאלות במבחן אמיר"ם ניתן למצוא באתר של המרכז הארצי לבחינות והערכה, בכתובת: www.nite.org.il.

המרכז האקדמי לב, יקיים את מבחן אמיר"ם בקמפוסים הבאים: קמפוס לב, קמפוס טל וקמפוס לוסטיג בלבד.

תאריכי הבחינה ופרטים על ההרשמה יפורסמו בהמשך וישלחו למתקבלים ללימודי תואר במרכז האקדמי לב.

 

הבחינה מיועדת:

לסטודנטים חדשים ולסטודנטים קיימים במרכז האקדמי לב, על מנת לקבוע להם סיווג רמה באנגלית כנדרש מכל סטודנט הלומד לתואר אקדמי ובהתאם  להוראות המל"ג וכללי סיווג הרמה, של המרכז האקדמי לב. לפרטים נוספים בחוברת מדריך לנרשם.

 

לידיעתך!

מועמד חדש שיירשם ו/או יתקבל ללימודי התואר   לאחר סיום מבחני אמיר"ם בקמפוס בו ילמד, יחויב  להגיש סיווג רמה כנדרש כחלק מספי הקבלה ולא יתקבל  ללימודים  ללא סיווג רמה באנגלית,  לפי כללי המרכז האקדמי לב. 

 

דירוג הרמות באנגלית: 

ציון פרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית או אמיר"ם

ציון בחינת אמי"ר

שיבוץ לרמה התחלתית

במרכז האקדמי לב

 

היקף שעות לימוד שבועיות*

 

מתחת ל-70

מתחת ל- 170

*טרום בסיסי א'

8 ש"ש

4 סמסטרים עד לרמת פטור

70 - 84

170 - 184

*טרום בסיסי ב'

6 ש"ש

4 סמסטרים עד לרמת פטור

85 - 99

185 - 199

בסיסי

6 ש"ש

3 סמסטרים עד לרמת פטור

 

100 - 119

200 - 219

מתקדמים א'

4 ש"ש

2 סמסטרים עד לרמת פטור

120 - 133

220 - 233

מתקדמים ב'

4 ש"ש

1 סמסטר עד לרמת פטור

134- 150

234- 250

פטור מלימודי אנגלית

 

-----

 

*סטודנט שמסיים בהצלחה קורס טרום בסיסי א' או טרום בסיסי ב' עובר ישירות לקורס בסיסי.

*על כל סטודנט להגיע לרמת פטור באנגלית עד לסוף השנה השנייה  ללימודיו (במחלקה לסיעוד עד לסוף סמסטר א' שנה ב').

*עפ"י הוראות המל"ג, סטודנט שמתקבל ברמה טרום בסיסי א' או ב', מתקבל ללימודים על תנאי עד לסיום רמה בסיסי, עד סוף שנה א' ללימודיו. 

*סטודנטית במסלול שילוב שאין לה ציון קבלה נדרש לבגרות 4 יח"ל באנגלית, תסווג אוטומטית לרמה טרום בסיסי א', ותתקדם ברמות הסיווג במהלך לימודיה.

 

לתשומת לבכם:

  1. תאריכי הבחינות ומספר הנבחנים בכל מועד מוגבל, ועל כן מומלץ לבצע רישום בהקדם האפשרי.
  2. משך הבחינה הוא כשעה, ומתקיימת בסבבים בין השעות 09:00-16:00. שעת הבחינה האחרונה תקבע בהתאם למספר הנרשמים,(ייתכנו שינויים).
  3. ניתן להיבחן במבחן אמיר"ם יותר מפעם אחת בתנאי שעבר חודש ימים בין בחינה לבחינה. סטודנט שיבחן בכל זאת – בחינתו תיפסל על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה וכספו לא יוחזר! היבחנות חוזרת תאושר עפ"י תקנון המרכז האקדמי לב, בנושא האנגלית.
  4. חובה על הסטודנט לבדוק, האם עפ"י התקנון של המרכז האקדמי לב, הוא רשאי להגיש סיווג רמה חדש (התקנון נמצא באתר "לב-נט"). 
  5. מועמד/סטודנט הזכאי להתאמות בבחינה (תוספת זמן, חדר שקט,הקראת שאלון וכו') נדרש להירשם ישירות לבחינת אמי"ר, במרכז הארצי לבחינות והערכה.
  6. תוצאות הבחינות נקלטות במערכות המרכז האקדמי לב באופן אוטומטי תוך שבועיים ממועד הבחינה. לא ניתן לעדכן ציון על סמך ספח שניתן בסיום הבחינה.

 

נהלי רישום לבחינה
 מועדי בחינות ותשלום 
שאלות  ותשובות נפוצות