ימי חופשה

לפרטים על תואר ראשון ושני

למידע נוסף על לימודים אקדמיים בלבד השאירו פרטיכם ונחזור בהקדם

ימי חופשה

עובד זכאי לפי החוק ועל פי נהלי בג"ט לחופשה. בג"ט רואה חשיבות רבה ביציאת סגל העובדים לחופשה מתוך תפישה שחופשה חיונית להתרעננות העובדים, לחיזוק התא המשפחתי, לטיפול בסדורים אישיים וכיו"ב.

נוהל זה חל על כלל עובדי סגל בג"ט המנהליים (בכפוף לסייגים), למעט עובדים שעתיים אשר פדיון ימי החופשה מגולם בשכרם.

עובד מנהלי בתקן עומד לרשותו 18 ימי חופשה  בשנה הראשונה, ולאחר מכן 22 ימים בשנים הבאות. עד לצבירה מקסימלית של 55 יום.

בכל יציאה לחופשה על העובד לקבל אישור מראש ובכתב מהמנהל הישיר שלו על לקיחת החופשה.

בחופשה העולה על 3 ימים תוגש בקשה בכתב למנהל הישיר. הבקשה תוגש לא יאוחר משבוע ימים לפני מועד היציאה לחופש.

עובד שניצל ימי חופשה, מדווח במערכת הנוכחות האינטרנטית של חילן את ימי החופשה, עובד שדיוח כנ"ל משכורתו החודשית לא תיפגע כל עוד עומדים לזכותו ימי חופשה בלתי מנוצלים.

בבג"ט קיימים מס' מועדים בשנה בהם לא מתקיימת עבודה: ערבי ימים טובים, ימים טובים, פורים ושושן פורים, יום העצמאות, תשעה באב וכן ימי חול המועד פסח וסוכות (בגין ימי חול המועד ינוכו לעובד מחצית מימי החופשה). לוח חופשות מעודכן נמצא בלשונית הבאה.  

נוהל היעדרות וחופשת מנוחה