נוהל שכ"ל בני משפחה

לפרטים על תואר ראשון ושני

למידע נוסף על לימודים אקדמיים בלבד השאירו פרטיכם ונחזור בהקדם

נוהל שכ"ל בני משפחה

 

נוהל שכ"ל

תהליך ותנאי בסיס להגשת בקשות להחזרי שכל - תשע"ז

בקשה לקבלת שעות היעדרות מוכרות לצורך לימודי תואר

 

בקשות להחזר שכר לימוד עבור בני משפחה ניתן להגיש עד ליום ח' כסליו תשע"ה, 30/11/2014 , לידי זוהר טייב, מרכזת אגף משאבי אנוש. 
ניתן להגיש במייל או בדואר פנימי.     

הבקשות שיוגשו עד למועד האמור יובאו לאישור ועדת שכר לימוד המתכנסת בתחילת חודש דצמבר. 

 

בנוסף, כל עובד המבקש החזר שכר לימוד מתבקש בנוסף למילוי הטופס  למלא את כל פרטי הבקשה באמצעות כניסה לטופס אינטרנטי מובנה בקישור הבא.