אפשרויות קבלה

Banner

Admission Menu

לפרטים על תואר ראשון ושני

למידע נוסף על לימודים אקדמיים בלבד השאירו פרטיכם ונחזור בהקדם

ראשי » מועמדים » תנאי קבלה » אפשרויות קבלה

סיכויי הקבלה ללימודים לתואר ראשון

ועדת הקבלה בודקת את ההתאמה של כל מועמד ללימודים אקדמיים לפי הנתונים האישיים שלו. קיימות מספר אפשרויות לקבלה למרכז האקדמי לב:

 

 

קבלה ישירה על פי מבחן פסיכומטרי

מועמד בעל תעודת בגרות אשר הציון שלו במבחן הפסיכומטרי 720 ומעלה יתקבל ללימודים ישירות ובלבד שהוא עומד בכל תנאי הקבלה לחוג בו הוא רוצה ללמוד, כולל ראיון אישי.


קבלה ישירה על פי תעודת בגרות

מועמד בעל תעודת בגרות שהממוצע המשוקלל שלו 106 ומעלה יתקבל ללימודים ישירות בלי מבחן פסיכומטרי או תיל בתנאי שהוא עומד בכל תנאי הקבלה לחוג בו הוא רוצה ללמוד, כולל ראיון אישי. (לא כולל בחוג לסיעוד ומועמד לעתודה אקדמית).


*מועמד המתקבל במסלול קבלה ישירה, חייב להגיש סיווג רמה באנגלית עד ליום הראשון של סמסטר אלול.


קבלה על פי תעודת בגרות ומבחן פסיכומטרי או תיל - ציון התאמה

מועמד אשר אינו יכול להתקבל על סמך מבחן פסיכומטרי בלבד או על סמך תעודת בגרות בלבד מתקבל על סמך ציון התאמה. ציון ההתאמה מחושב על פי הנוסחה הבאה:
(x 0.02  פסיכומטרי/0.019 x תיל) + (x 0.35 ממוצע בגרות משוקלל מיטבי) + 35.7 = ציון התאמה
 

ציון ההתאמה הקובע לקבלה למרכז האקדמי לב הינו 79 ומעלה.

למחשבון ציון התאמה - לחץ כאן


 

מועמד שטרם קיבל זכאות לתעודת בגרות

מועמד שעבר את המבחנים ברוב מקצועות הבגרות, וחסר לו ציון ב 2 מקצועות בלבד לקבלת זכאות לבגרות, יוכל להירשם ללימודים ובלבד שישלח אישור רשמי בכתב שנרשם למבחני בגרות במועד א’ קיץ הקרוב.

מועמד זה יידון בוועדת קבלה על- פי הישגיו בבחינה הפסיכומטרית או תיל. בציוני הבגרות שיש עד כה ובציוני תעודות י"א וי"ב. בנוסף המועמד יגיש אישור יח"ל המאושר ע"י בית ספרו המציין את המקצועות ויח”ל בהם הוא אמור להבחן. מועמד כזה יתקבל במעמד "התקבל על תנאי" עד לקבלת הזכאות לתעודת  בגרות. 

סטודנט במעמד "התקבל על תנאי" אינו זכאי למלגות.

קבלה על פי תעודת מכינה קדם אקדמית ומבחן פסיכומטרי או מבחן תיל 

מועמד בעל תעודת מכינה קדם אקדמית יתקבל על סמך ציון התאמה דומה לזה שמתואר למעלה.


מועמד שטרם קיבל זכאות לתעודת מכינה קדם אקדמית:

מועמד כזה יידון בוועדת קבלה על-פי הישגיו בבחינה הפסיכומטרית או תיל, בציוני הבגרות (אם יש כאלה), ובציוני הערכת ביניים של המכינה הקדם אקדמית. אם אין מספיק נתונים להחלטה, הדיון יידחה עד לקבלת זכאות לתעודת מכינה ולא יאוחר מתחילת סמסטר אלול.

מועמד אשר יתקבל ללימודים בטרם קיבל זכאות לתעודת מכינה, יתקבל במעמד "התקבל על תנאי" עד לקבלת הזכאות לתעודת מכינה.

סטודנט במעמד "התקבל על תנאי" אינו זכאי למלגות.


קבלה על פי תעודת סיום תיכון בית יעקב

מועמדת לתואר BSc , בוגרת סמינר בית יעקב, מחויבת לעמוד בכל דרישות הקבלה. בקמפוס לוסטיג ובמח"ר המועמדת תשתלב בתכנית לימודים ייחודית במידה ואינה זכאית לתעודת בגרות, ותתקבל במעמד "ניסיון", לא מהמניין. החל מסמסטר אלול תשתתף בתכנית לימודים ייחודית להשלמת תנאי הקבלה במתמטיקה ובאנגלית ובקורסים אקדמיים שונים. בסוף סמ’ א’ תיבדק עמידתה בתנאי הקבלה ככל מועמד ללימודי תואר ראשון במחשבים ויוחלט על המשך לימודיה בהתאם.

מועמדת לתואר BSc בקמפוס לוסטיג ובמח"ר, בוגרת תיכון בית יעקב אשר אין לה תעודת בגרות רגילה, תגיש תעודות כיתות י”א וי”ב וגיליון ציונים של מבחני סולד ("חוצים"). להנדסת תוכנה נדרש ציון 600 ומעלה במבחן הפסיכומטרי או תיל. ולמדעי המחשב 550 ומעלה.

סטודנט במעמד "ניסיון" אינו זכאי למלגות.

בוגרת סמינר בית יעקב יכולה להתקבל לחוג חשבונאות או מנהל עסקים על פי מבחן פסיכומטרי או מבחן תיל וחישוב ציון התאמה. על המועמדת להגיש זכאות לתעודת בגרות או תעודת חוצים ולעמוד בכל דרישות הקבלה לחוגים הנ"ל. מועמדת אשר טרם קיבלה את הזכאות לאחת מהתעודות הנ"ל, תגיש תעודות כיתה יא' ויב', גיליון ציונים של מבחני סולד ("חוצים") ו/או גיליון ציונים זמני של ציוני הבגרות. לבעלות ציוני "חוצים", יתקיים במהלך סמסטר אלול 
קורס הכנה במתמטיקה לרמה של 4 יח"ל בגרות וכן מבחן תואם 4 יח"ל בגרות באנגלית.

לחוג חשבונאות ולחוג מנהל עסקים דרוש ציון 550 ומעלה במבחן הפסיכומטרי או תיל. 


קבלה על פי לימודים אקדמיים קודמים או דיפלומה הנדסאי

מועמד בעל השכלה אקדמית מלאה או מועמד בעל השכלה אקדמית שצבר שנת לימודים אקדמית מלאה 30 נ”ז ומעלה בממוצע 85 לפחות יכול לבדוק אפשרות להתקבל ללימודים. בקשתו תבחן על סמך ציון פסיכומטרי או תיל, היקף הלימודים האקדמיים שלמד, ממוצע ציוניו האקדמיים וכן על סמך מידת הזיקה בין לימודיו הקודמים לחוג המבוקש. (לפקולטה למנהל עסקים נדרש ממוצע 75 ומעלה בלימודים האקדמיים הקודמים).

 עם קבלתו ללימודים, יוכל הסטודנט החדש לפנות לראש החוג בו התקבל ללימודים, כדי לקבל פטור ו/או זיכוי מקורסים, ובתנאי שלמד בעבר קורסים אקדמיים מקבילים במוסד אקדמי בעלי תוכן והיקף דומים לנלמד במרכז האקדמי לב ושקיבל בקורסים ציון 75 ומעלה. כדי לקבל את הפטור ו/או הזיכוי יש להגיש בקשה בכתב ע”ג טופס בקשה לקבלת פטור/זיכוי מקורסים אקדמיים קודמים וכן לצרף גיליון ציונים רשמי ופירוט תוכן הקורסים (סילבוס). יש להגיש את הבקשה עד לתחילת הסמסטר הראשון ללימודים ולא יאוחר מתקופת השינויים במערכת השעות.

בוגר בית ספר להנדסאים בעל תואר הנדסאי (דיפלומה) או שברשותו אישור זכאות לדיפלומה, ואשר ממוצע ציוניו בבחינות מה”ט, כולל ציון הפרויקט,  הוא 75 ומעלה (במחלקה למחשבים 85 ומעלה) יוכל להשלים לתואר אקדמי. כמו כן, על המועמד להציג ציון ב-4 יח”ל בגרות במתמטיקה על פי דרישות  הקבלה. באם המועמד אינו עומד בדרישה זו עליו יהיה לגשת למבחן פנימי תואם 4 יח”ל במתמטיקה ולהשיג את הציון הנדרש לחוג המבוקש. המבחן  יתקיים בתקופת הרישום על פי הודעה ממדור מידע ורישום תלמידים. כמו כן, על כל “הנדסאי” להבחן במבחן סיווג רמה באנגלית.

הנדסאי בעל דיפלומה שנרשם לחוג הנדסת אלקטרוניקה או לחוג הנדסת אלקטרו-אופטיקה (בקמפוס לב) יתקבל על פי ציוני בגרות וחישוב ציון התאמה, ויהיה חייב להבחן במבחן פסיכומטרי או מבחן תיל.

הנדסאי אשר ממוצע ציוניו נמוך מ- 75 (במחלקה למחשבים  85), יוכל להתקבל ללימודי תואר ראשון רק על פי חישוב ציון התאמה ועליו לעמוד בכל תנאי הקבלה למחלקה המבוקשת.

בוגר בית ספר להנדסאים אשר יצהיר, כי יוכל להציג אישור זכאות לדיפלומה עד סוף סמסטר א’, יוכל להתקבל “על תנאי”, או להתקבל ככל מועמד על- סמך ציון התאמה. אם לא יציג את האישור עד סוף סמסטר א’, יבוטלו הזיכויים שקיבל והמשך לימודיו יישקל מחדש. סטודנט זה יוכל לקבל זיכויים/פטורים מקורסים רק על-פי אישור אישי מראש החוג. על הסטודנט להגיש לראש החוג גיליון ציונים וסילבוס הקורסים עבורם הוא מבקש זיכוי/פטור.


את כל הבקשות לקבלת פטורים ו/או זיכויים יש להגיש בטופס מיוחד לראש החוג עד תחילת סמסטר א’, בשנה הראשונה ללימודים, ולא יאוחר מתקופת השינויים בהכנת המערכת. בקשות שתגענה לאחר מועד זה לא יטופלו. על ראש החוג לעדכן במזכירות תלמידים את האישור של הזיכויים או הפטורים שהוא מאשר.