ניימן

לפרטים על תואר ראשון ושני

למידע נוסף על לימודים אקדמיים בלבד השאירו פרטיכם ונחזור בהקדם

ראשי » ניימן
ד"ר ניימן אהרן,
מרצה
  • קמפוס לב
    02-6751-035
סוכצ'בסקי חדר 309
  • בתיאום מראש

Curriculum Vitae
קורות חיים

Home page: jct.ac.il/~naiman

Education

University of Maryland, College Park, MD
• Ph.D., Applied Mathematics, 1994
• Dissertation title: Computer Solutions of Finite Element Linear Systems
• Research: parallel numerical linear algebra and its applications:
– Iterative solvers: stopping criteria for conjugate gradient-type solvers
– Parallel finite element analysis: effects on direct methods, with re-spect to supercomputer platforms, method orders, domain topologies, problem sizes, ordering techniques, etc.
– Algorithm development and analysis: convergence rates of an innova-
tive hybrid direct/iterative method, for the complex symmetric Helm-
holtz equation

• Course work: numerical analysis, differential equations and operations
research 
• Advisors: Profs. Ivo Babuˇska and Howard Elman
• Research grant : $71,000 from Supercomputing Research Center
Columbia University, School of Engineering and Applied Science, New York, NY
• M.S., Applied Physics, 1985
• Course work in mathematical physics and computers Yeshiva University, New York, NY
• B.A., Mathematics, 1983
• Concentration in physics


Areas of Research

• algorithm development
• image processing
• parallel numerical analysis/linear algebra
• symbolic algebra
• automated plagiarism detection (machine learning/data mining)
• advanced software techniques and Internet technologies


Awards and Grants

• British Friends of JCT Special Merit Award for Excellence
• Soda Club Venture Fund $50,000 grant for developing PELSI: Parallel En-hanced Latent Semantic Indexing
• Motorola Communications Israel Ltd. $10,000 research grant


Professional History

2/95–10/06 and 9/09–present; Jerusalem College of Technology, Jerusalem,
Israel; Senior Lecturer
Department of Applied Mathematics
• Courses:
– numerical methods/analysis
– C++ — introductory and advanced
– linear algebra
– calculus
• Analysis and modeling:
– image processing work with Israel Police’s Center for Forensic Analysis
– STOP — System To Obliterate Plagiarism, using machine learning and data mining techniques
– ACCA — AirCraft Collision Avoidance algorithms and simulation
– beams of light — geometric propagation modeling
– conjugate gradient convergence analysis
– JPOP — JCT’s Pile of Processors, a mini/personal supercomputer,comprised of a cluster of Linux boxes
– parallel data mining for developing intelligent Internet searches
• Internet/distance learning educational tools:
– AUTOQ — a system for automating the submission and grading of
homework
– automating the structure and electronic publishing of course slide
packages
– activating slide presentation for the WWW
– Java and Perl Internet tools for computerizing courses, their man-
agment, home pages, syllabi, calendars, appointment books, etc.
– automated poll generation and analyzer
• Administrative responsibilites:
– coordinator of the Program for Excellence
– committee member for JCT’s website
– JCT’s representative to NGI/Internet2
– point-person for JCT’s distance learning initiatives
4/09–present; GuestWho Ltd., Jerusalem, Israel; CTO
In charge of all technical elements and development
• Develop data mining and machine learning techniques
– disambiguating and identifying guests
• Evaluate Internet technologies and design DB and web interfaces
• Manage all technology aspects, staff and partnership integrations
4/09–2/10; Efrat Brainstormers, Efrat, Israel; founder and manager
Eclectic group of technical and business consultants for new and not-so-
new startups
• Manage biweekly meetings and presentations in all areas of high-tech
• Organize all aspects of consulting services for startups and pre-startups
10/06–10/08; Orbotech Ltd., Yavne, Israel; Senior Algorithm Engineer

Lead algorithm engineer for PerFix—Automated Optical Repair; includes:
• Image processing: handling image acquisition and segmentation of
hundreds of GBs of data (pixels down to microns), in a matter of
seconds
• Computational geometry: geometric factorization and image under-
standing, for registration and defect detection; super-fast polygonal
operations for bounding repair areas
• Software architecture and development : designing in new features, to
a multi-tiered system with on the order of 1M lines of code
• Administrative: work with customers, both local and in the Far-East;
project/software development planning for algorithm team
6/04–6/06; Kayote Networks Ltd., Jerusalem, Israel; Consultant/Advisor
Consulting in the following proprietary areas of VoIP communication: algo-
rithm development, simulation, statistical modeling and database analysis
6/05; Zetapoint Ltd., Jerusalem, Israel; Consultant
Consulting in the following proprietary areas of database analysis and op-
timization: access frequencies, clustering and classification
1/05–3/05; First Derivative Inc., Efrat, Israel; Consultant
Consulting in the following proprietary areas of financial analysis: Black-
Scholes volatility modeling, nonlinear optimization, data exclusion and
constrained minimization
9/99–10/03; Grades101, Inc./Ltd., Efrat, Israel; Founder
Founded and operated startup of an online homework management system
• responsibilities included:
– raising funds
– business plans and presentations
– hiring
– technology development
– strategic alliances
5/94–6/95; Kaman Sciences Corporation, Alexandria, VA; Consultant

Working at NRL’s Connection Machine facility, assisting in the areas of:
• Parallel linear system solvers: for the CM-5 version of the Hibler
ice model code, including adaption and integration of a multifrontal
(sparse) direct solver
• Parallel numerical analysis: design, development and implementation
of CM codes, particularly in the area of numerical algorithms
• Teaching and technical support : for parallel programming users, pri-
marily data-parallel, C*
9/93–4/94; Supercomputing Research Center/IDA, Bowie, MD; Consultant
See areas of dissertation research above
9/91–9/93; MRJ, Inc., Oakton, VA; Supercomputing Applications Division
Research and development included:
• Image processing: wireframe extraction from stereographic images, in-
cluding line and corner detection using Hough transforms and other
methods; extensive Khoros programming
• Modeling and algorithm development : for conformal surfaces of a finite
difference, time domain electromagnetic scattering code on a Cray Y-
MP
• Parallel supercomputing: data-parallel and message-passing line-of-
sight algorithms, on a Meiko multiprocessor
• Compilers: implementation of a lex/yacc SQL compiler
4/88–9/91; W. J. Schafer Associates, Arlington, VA; Modeling and Analysis
Group
Areas of research/analysis included:
• Electromagnetic modeling: atmospheric propagation of high energy
lasers
• Mathematical modeling: validation of random phase screen generators
of atmospheric turbulence
• Mellin transform techniques: for the evaluation of multi-parameter
integrals
• Systems analysis: ASAT system-level parametric code

• Simulation and analysis: boost-phase missile engagement
• Supercomputing code optimization: techniques for the Cray Y-MP su-
percomputer
• Database design: relational database for a storage and retrieval system
• Other : marketing, viewgraph presentations and customer interaction
8/85–4/88; Litton Industries, Amecom Division, College Park, MD; Algorithms
Group
Job function was to develop predictive algorithms based on mathematical
models of probability and statistics; tasks and responsibilities included:
• Systems modeling: designing dwell schedulers and pulse de-interleavers
for an ECM system
• Kalman filtering: for mainbeam peak estimation of circular scanning
emitters
• Radar tracking and matching algorithms: analyzing RW systems and
PRI trackers for emitter, scenario and ECM system models
• Mathematical modeling: performing analysis of phase direction find-
ing algorithms, emitter detection probabilities, pulse multipath and
antenna patterns
• Other : proposal requirements generation, algorithm documentation
and interactive presentations to the customer
6/84–7/85; Riverside Research Institute, New York, NY
Member of the Research Staff on a full and part-time basis during graduate
program. Goal was to quantify and predict retina decay caused by diabetic
retinopathy. Method used was surface roughness analysis through Fourier
image processing of CCD speckle patterns.
 


Publications

• Ph.D. dissertation
– “Computer Solutions of Finite Element Linear Systems,” University of
Maryland, College Park, MD, December 1994
• Journal papers
1. “A Note on Conjugate Gradient Convergence,” Aaron E. Naiman, I. M.
Babuˇska and H. C. Elman, Numerische Mathematik, April 1997
2. “Data-Parallel Sparse LU Factorization,” John M. Conroy, Steven G.
Kratzer, Robert F. Lucas and Aaron E. Naiman, SIAM Journal on Scien-
tific Computing, March 1998
3. “A Note on Conjugate Gradient Convergence—II,” Aaron E. Naiman and
Shlomo Engelberg, Numerische Mathematik, June 2000
4. “A Note on Conjugate Gradient Convergence—III,” Shlomo Engelberg and
Aaron E. Naiman, Numerische Mathematik, June 2000
5. “Planar Cone Intersection for Robot Collision Avoidance,” Mordechai N.
Reif and Aaron E. Naiman, International Journal of Computer Research,
Vol. 11, No. 2, 2002
6. “Closed Paths of Light Trapped in a Closed Fermat Curve,” Thierry Dana-
Picard and Aaron E. Naiman, International Journal of Mathematical Ed-
ucation in Science and Technology, Vol. 33, No. 6, 2002
7. “A Double Knot: A Geometric Explanation,” Aaron E. Naiman, Bekhol
Derakhekha Daehu – Journal of Torah and Scholarship, No. 14, March
2004
8. “EdgeTrek—Interior and Boundary Pixels for Large Regions,” Aaron E.
Naiman, Eliav Farber and Yossi Stein, SIAM Journal on Scientific Com-
puting, submitted: August 2006
9. “Slope Characterization of Digitized Images,” Aaron E. Naiman, Eliav Far-
ber and Yossi Stein, SIAM Journal on Applied Mathematics, submission:
September 2006

10. “CLCS—Cyclic Longest Common Subsequence,” Aaron E. Naiman, Eliav
Farber and Yossi Stein, Algorithmica, submitted: September 2006
11. “Physical Match,” Aaron E. Naiman, Yossi Stein and Eliav Farber, SIAM
Review, submission: September 2006
• Proceedings
1. “System Analysis Studies for ASAT,” Have Reach Theory Workshop Pro-
ceedings, MIT/Lincoln Laboratory, January 1990
2. “Sensitivity of HEL Far Field Intensity Calculations to Choice of Turbu-
lence Models and Parameters,” with L. K. Harada, SPIE Proceedings, Vol.
1221, January 1990
3. “Validation Scheme for Models of Atmospheric Turbulence Phase Screens,”
with T. Goldring, SPIE Proceedings, Vol. 1311, April 1990
4. “Validation of Random Phase Screens,” with T. Goldring, Conference on
Atmospheric Transmission Models, June 1990
5. “Vector Fields for Collision Avoidance,” Mordechai N. Reif and Aaron E.
Naiman, Problems in Modern Applied Mathematics, 2000
• Online slide packages for teaching/distance learning
1. “Numerical Methods,” Aaron E. Naiman, first course for engineers, http://-
math.jct.ac.il/~naiman/nm, September 1995
2. “Object Oriented Programming and Design with C++,” Aaron E. Naiman,
second course for engineers, http://math.jct.ac.il/~naiman/c++-oop,
September 1996
3. “Introduction to Programming with C++,” Aaron E. Naiman, first course
for engineers, http://math.jct.ac.il/~naiman/c++-intro, January 1997
• Additional internal reports
1. “T
p Extraction Algorithm,” ADSA-AEN-03 (Amecom), June 1987
2. “Estimate Scan Synch Algorithm,” ADSA-AEN-05 (Amecom), September
1987
3. “Range Data Analysis,” ADSA-AEN-07 (Amecom), November 1987
4. “Ambiguity Resolution and Gross Error Detection,” ADSA-AEN-08 (Ame-
com), December 1987

5. “Ground to Space Propagation Model,” WJSA/MA/TN-88-07 (Schafer),
July 1988
6. “MFP—A System for Running MKPHASE and 
mega,” with E. Sigal,
WJSA/MA/TN-90-10 (Schafer), December 1990