קורסי קדם אלול

Banner

Admission Menu

לפרטים על תואר ראשון ושני

למידע נוסף על לימודים אקדמיים בלבד השאירו פרטיכם ונחזור בהקדם

ראשי » סטודנטים » מידע לסטודנט החדש » קורסי קדם אלול

 

קורסי קדם אלול

הקורסים מתקיימים  בד"כ ב"סמסטר אלול" לפני תחילת הלימודים האקדמיים.

להלן פירוט תכנית הקורסים לפי קמפוסים. ~~מערכת השעות  -לשנת תשע"ט תוצג  לקראת יום ההערכות ותחילת הלימודים של כל קמפוס. 

 

קורס קדם/הכנה ללימודים האקדמיים תשע"ט לפי חוגים וקמפוסים

 

קמפוס לב

מערכת שעות סמסטר אלול הנדסות ומדעי המחשב  בלי פיסיקה -תשע"ט

מערכת שעות סמסטר אלול הנדסות ומדעי המחשב  עם פיסיקה-תשע"ט

מערכת שעות חשבונאות-תשע"ט

מערכת שעות מנהל עסקים-תשע"ט

קמפוס טל

מערכת שעות סמסטר אלול-תשע"ט

 

 תכנית הלימודים בקורסי הקדם:

סילבוס קורס קדם מתמטיקה

סילבוס קורס קדם בפיזיקה

סילבוס קורס קדם במחשבים 

סילבוס קורס קדם בכימיה

קמפוס מבחר

מערכת שעות סמסטר אלול-תשע"ט

 

פטור מקורס קדם במתמטיקה על סמך מבחן כניסה  

במידה וסטודנט עומד בתנאי הקבלה לפטור מקורס קדם במתמטיקה (מסומן בצהוב בטבלה המופיעה בהמשך)  ומעוניין לגשת למבחן לקבלת הפטור, עליו לפנות למשרדי מידע ורישום

הציון הנדרש בבחינה  לקבלת הפטור מהקורס הינו 80 ומעלה. נושאי הבחינה מופיעים בהמשך.

יש להירשם במשרדי מידע ורישום לבחינה. ניתן להירשם רק עד מועד סיום ההרשמה הרשמי ללימודים. פרטים במשרדי מידע ורישום בכל קמפוס

סטודנט חדש שיירשם ו/או יתקבל לאחר המועד האחרון לרישום לבחינה או לאחר קיומה, לא יהיה זכאי לגשת לבחינה ויהיה חייב ללמוד את הקורס הנדרש.

סילבוס לבחינת פטור במתמטיקה למהנדסים 

סילבוס לבחינת פטור במתמטיקה לסיעוד    חוברת תרגילים   ופתרונות

 

 

הבהרות לגבי תשלומי קורסי קדם/אלול:

•    על הסטודנט לשמור העתק קבלת תשלום עבור קורסי קדם/אלול. קבלה זו מהווה אישור כניסה לקורס ומאוחר יותר למבחן הסופי.

•    כל ביטול רישום לקורס קדם/ אלול ייעשה בכתב למדור מידע ורישום לפני תחילת "סמסטר אלול".

•    הודעה על ביטול או בקשה להחזר כספי שתגיע לאחר תחילת סמסטר אלול לא תטופל.