לוחות זמנים במעונות נשואים

 

 

לוח זמנים במעונות נשואים

הרשמה למעונות לשנת תש"פ

תלמידים חדשיםהרישום ייפתח בתאריך ג' אדר ב' תשע"ט (10 מרץ 2019 ) וייסגר בתאריך ה' אייר תשע"ט (10 במאי 2019)

תלמידים מן המניין בשנים א' - ב' בשנת תשע"ט - הרישום ייפתח בתאריך ג' אדר ב' תשע"ט (10 מרץ 2019) וייסגר בתאריך ה' אייר תשע"ט (10 במאי 2019)
 
שימו לב: מספר מקומות מוגבל

 

זימון לועדת קבלה

 לאחר הרישום יישלח זימון על ידי דיקן הסטודנטים לועדת קבלה הכולל רשימת מסמכים הנדרשים.

חובה להגיע לועדה במועד שייקבע.

סטודנט/ית שלא יגיע לועדה, הועדה לא תדון בבקשתו.

 

קליטה במעונות נשואים לנכנסים בשנת תש"פ

לאחר חתימה על חוזה ותקנון, כניסה למעונות וקבלת מפתח בתאריך: כג' באב תשע"ט (24/08/2019).

 

עזיבת מעונות נשואים לנכנסים בשנת תש"פ

סטודנט/ית שאינם זכאים לשנה נוספת במעונות, תאריך החזרת הדירה: ה' באלול תש"פ (25/08/2020).