מאגר טפסי קליטה - עובד אקדמי

לפרטים על תואר ראשון ושני

למידע נוסף על לימודים אקדמיים בלבד השאירו פרטיכם ונחזור בהקדם

מאגר טפסי קליטה - עובד אקדמי

מרצה יקר,

 

לאחר מפגשך עם ראש המחלקה במידה וסוכם כי תלמד במוסדנו

יש להיכנס ללינק הבא ולמלא את כל הטפסים באמצעות האתר המקוון:

https://lecturers.jct.ac.il/

יש להעביר לנאוה סנהדראי - רכזת סגל אקדמי, במייל navas@jct.ac.il

את הטפסים הבאים שיועברו אח"כ להמשך טיפול מול מדור שכר ומדור פנסיה:

טופס 101

טופס פרטי בנק

כיסוי ביטוח זמני

שאלון פנסיוני

ייפוי כוח וכיסוי זמני לביטוח מנהלים- אגם

ייפוי כח למעסיק- טופס לגברים בלבד

 

הסדר פנסיוני

עליך למלא טופס כיסוי זמני לטובת הפעלת הסדר פנסיוני עבורך שתופעל החל מיום תחילת עבודתך (חשוב מאוד על כל צרה שלא תבוא*)

לפניך עומדות 2 אפשרויות להצטרפות לביטוח פנסיוני ראשוני

1. פנסיה (ברירת מחדל –הראל)-לשנות מס'

2. ביטוח מנהלים (באמצעות מנהל ההסדרים חברת אגם-לידרים)-לשנות מס' (אשלח אותו במייל נפרד)

נא מלא את הטופס המועדף עליך: פנסיה/ביטוח מנהלים.

יש לצרף לטופס צילום ת.ז. לטופס אותו החלטת למלא

 

טופס נוסף- לגברים בלבד-  ייפוי כוח להעסקה

מחובתינו לישום חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס״א-2001.

המרכז האקדמי לב הינו מוסד אקדמי שבו לומדים ושוהים מאות קטינים מתחת לגיל  18 ועל כן מחויב ליישם את הוראות החוק.

המרכז האקדמי לב מחויב לפעול על פי הוראות החוק ולוודא כי אין מניעה להעסיק כל עובד שיש לו קשר או זיקה כלשהי לקטינים.

ומאחר והנך עובד במוסד אקדמי בו שוהים קטינים/ות מתחת לגיל 18 הוראות החוק חלות עליך ועל מנת להקל עליך את תהליך הנפקת האישור המתאים ממשטרת ישראל, אנו פונים אליך בבקשה לחתום על ייפוי הכוח בקישור.

הנציבה למניעת הטרדה מינית הח"מ עומדת לרשותך בכל שאלה או בקשה להבהרה בעניין זה. אילה 02-6751192

במידה ולא כל הפרטים יצורפו באופן מלא לא נוכל לשבץ את המרצה במערכת.