שכר לימוד ותשלומים

Banner

שכר לימוד ותשלומים

Admission Menu

לפרטים על תואר ראשון ושני

למידע נוסף על לימודים אקדמיים בלבד השאירו פרטיכם ונחזור בהקדם

ראשי » סטודנטים » מידע לסטודנט החדש » שכר לימוד ותשלומים

שכר הלימוד

שכר הלימוד זהה בכל המוסדות להשכלה גבוהה בארץ, המוכרים ע”י המועצה להשכלה גבוהה, והוא נקבע על ידם. בשנת תשע”ו שכר הלימוד המופחת לשנת הלימודים הוא כ-10,200  ₪. שכר לימוד זה משולם לפי מספר נקודות זכות שנקבעו לתואר בחוג שבו הנך לומד. צבירת נקודות זכות מעבר לנקבע ישולמו בנפרד. ב”עלון מידע” אשר יישלח לך עם קבלתך ללימודים מופיע הסבר מפורט לגבי חישוב שכר הלימוד ואופן התשלום. שכר הלימוד אינו כולל תשלומים עבור לימודי הקודש וקורסי יסוד באנגלית לקראת קבלת פטור.


תשלומים נוספים

  • על כל סטודנט לשלם דמי ביטוח לאומי וביטוח נגד תאונות. תשלום זה נעשה באופן עצמאי ב”מוסד לביטוח לאומי”. כמו כן, על כל סטודנט תייר להיות מבוטח בביטוח בריאות תקף לפחות עד סוף השנה הראשונה.
  • סטודנט ישלם עבור לימודי קודש בבית המדרש, במדרשה או בסמינר בנוסף  לשכר הלימוד האקדמי בהתאם למכון בו הוא לומד.
  • קורסי יסוד באנגלית לקראת קבלת פטור, אינם כלולים בשכר הלימוד האקדמי בהתאם לתקנון ולנהלים.
  • סטודנט שיתגורר במעונות המרכז האקדמי לב ישלם בנוסף על שכר הלימוד, גם עבור המגורים במעונות. עלות המעונות מ- 5,500.עד כ-8,500 ₪ לשנה, תלוי בסוג החדר ובמספר התלמידים בחדר. הסבר מפורט על עלות המעונות יופיע ב”עלון מידע” אשר יישלח לכל סטודנט המתקבל ללימודים.
  • כל סטודנט משלם גם אגרת שמירה, אגרת רווחה ושכפולים.
  • קורסי הכנה או קורסי קדם המתקיימים בקיץ ובסמסטר אלול אינם כלולים בשכר הלימוד האקדמי.


הסבר מפורט יותר על שכר הלימוד ותשלומים נוספים, מופיע בחוברת “עלון מידע” אשר תשלח לכל מועמד המתקבל ללימודים.


ביטול הרשמה, הפסקת לימודים והחזרת תשלומים:

  1. עד תחילת הלימודים, סטודנט המבקש לבטל את הרשמתו או לדחות את תחילת לימודיו לשנה האקדמית הבאה, יודיע מיד בכתב למדור למידע ורישום תלמידים על גבי טופס ביטול הרשמה שניתן להוריד באתר ההרשמה בכתובת:   טפסים >מידע לתואר ראשון >  www.jct.ac.il מקדמת שכר לימוד תוחזר לפי התקנון של המרכז האקדמי לב. ראה פרטים לגבי החזרים ב”עלון מידע”, שיישלח אליך עם קבלתך ללימודים. דמי רישום אינם מוחזרים גם אם סטודנט ביטל הרשמתו או לא התקבל ללימודים.
  2. סטודנט המפסיק את לימודיו לאחר רישום לקורסים אקדמיים או לאחר תחילת הלימודים האקדמיים מסמסטר א’ ואילך, חייב להודיע לדיקן התלמידים, למלא טופס הפסקת לימודים ולהגישו למזכירות תלמידים. מועד קבלת הטופס במזכירות תלמידים הוא התאריך הקובע לצורך חיובי  תשלומי שכר הלימוד.
  3. סטודנט אשר ביטל את הרשמתו ורוצה להירשם מחדש, ישלם עבור חידוש  הרישום 200 ₪ ויפנה למדור למידע ורישום תלמידים בכתב כדי לחדש את הרישום. קבלתו ללימודים תישקל מחדש בוועדת קבלה.