מעבר חוג לאחר קבלה ללימודים

Banner

מעבר חוג לאחר קבלה ללימודים

Admission Menu

לפרטים על תואר ראשון ושני

למידע נוסף על לימודים אקדמיים בלבד השאירו פרטיכם ונחזור בהקדם

ראשי » לקראת לימודים » מעבר חוג לאחר קבלה ללימודים

מעבר חוג לאחר קבלה ללימודים

מעבר בין מסלולים

 

תלמיד העובר ממגמת לימוד אחת למגמת לימוד אחרת, לדוגמה: תלמיד העובר מהנדסת מחשבים למדעי המחשב, ייערך חישוב מחדש של שכ”ל בחשבונו השוטף, לפי מגמת הלימוד החדשה, החל מהשנה בה התבצע המעבר בפועל. ככלל, לא יתבצע חישוב למפרע אלא לצורך השלמת  300% או 400% לפי החוג. כלל זה חל גם לגבי מעבר מהוראת המדעים לחוגים אקדמיים.

 

הוספה וביטול של קורסים

 

לרשות התלמידים שלושה שבועות אקדמיים מתחילת הסמסטר להוספה ולביטול קורסים ללא תוספת תשלום. מעבר לזמן זה, קורס יבוטל רק באישור ועדת הוראה ויירשם כ”נשר”, והתלמיד יחויב בשכר לימוד עבור קורס זה ובדמי טיפול, גם אם לא השתתף בו.