מספרי טלפון בקמפוס טל ומח"ר

לפרטים על תואר ראשון ושני

למידע נוסף על לימודים אקדמיים בלבד השאירו פרטיכם ונחזור בהקדם

מספרי טלפון בקמפוס טל

 

שם העובד/תהתפקידטלפון ישיר: 02-6547....דוא"לשעות קבלת קהלמס' חדר
א'ב'ג'ד'ה'
שטרן אתיראש הקמפוס214etist@jct.ac.ilבתיאום עם יעל זדה7309
הר' קווין יחיאלדיקן הסטודנטיות213quinn@jct.ac.il15:00-13:00אין15:00-13:0015:00-13:00אין7311
הר' יהונתן אורןמדרשה - ראש המדרשה218      7611
    
ד"ר שרה גנוטראש אקדמי258hbsarag@horev.org.ilאין15:30-14:30איןאיןאין7212
הלוי שושנהמח"ר דעת - מנהלת ודיקנית205daat@jct.ac.il15:00-12:0015:00-12:0015:00-12:0015:00-12:00אין9108א
אגודת הסטודנטיותאגודת הסטודנטיות217agas.jct@gmail.com14:00-13:3014:00-13:3014:00-13:3014:00-13:30אין7313
אהרון מיכלסיעוד- מזכירות המחלקה224matiya@jct.ac.il12:00-10:0012:00-10:0012:00-10:0012:00-10:0012:00-10:001118א
אחרפי משהאחזקה215aharfi@jct.ac.il15:00-8:3015:00-8:3015:00-8:3015:00-8:3015:00-8:307215
גנדמן יעליועצת השמה gandman@jct.ac.ilבתיאום מראש במייל7615ב
גאון מזלמידע ורישום208gaon@jct.ac.il14:00-12:3014:00-12:3014:00-12:3014:00-12:3014:00-12:307603
גרביאן נאוהדעת - מזכירות  219navag@jct.ac.il14:00-12:3014:00-12:3014:00-12:3014:00-12:3011:45-10:159108ב
פרופ' גרינברגר חיהסיעוד -ראש המחלקה204greenber@jct.ac.ilבתיאום מראש1116
דניאל אפרתמדרשה - מזכירות210sina@jct.ac.il14:00-12:3014:00-12:3014:00-12:3014:00-12:30אין7612
דרי איריסבחינות223derhy@jct.ac.il פניות באמצעות המייל7615א
וגשל חיה מח"ר תבונה255vagshal@jct.ac.ilפניות באמצעות המייל9301
זדה יעלעוזרת ראש קמפוס טל211yaelzada@jct.ac.il14:00-12:3014:00-12:3014:00-12:3014:00-12:3014:00-12:307308
חובב ליבנתמעונות - אם בית livnatsara@gmail.com     מעונות
חמו עינהמידע ורישום203hamo@jct.ac.il14:00-12:3014:00-12:3014:00-12:3014:00-12:3014:00-12:307603
חפוטה ננסיספרנית237hafouta@g.jct.ac.ilשעות פתיחת הספריה 7306
 יוספוף חיהמזכירות הקמפוס222 שלוחה 0chayaa@jct.ac.ilא-ה 10:00-11:00 ובתיאום במייל7308
חשבונות תלמידות20715:00-12:3015:00-12:3015:00-12:3015:00-12:3012:00-10:007615
ליפו גיתיתשיווק232elyakimgitit@gmail.comבתיאום מראש7603
מני יעלסיעוד251mani@jct.ac.il14:00-13:3014:00-13:3014:00-13:30אין14:00-13:30 
נאור גדעוןתקשוב220gideon@jct.ac.ilאין14:30-13:30איןאיןאין7212
ניצן שרוןחשבונאות- ראש המחלקה247nitzan4788@neto.net.il11:30-10:00אין10:00-9:1514:00-12:00אין7607
ניומן פריבהמזכירות המחלקות להנדסה244newman@jct.ac.il14:30-13:3014:30-13:3014:30-13:3014:30-13:30אין7601
עמוסי ויקיסיעוד-מזכירת תוכנית השלמת תואר252viki@jct.ac.il12:15-11:15אין11:45-11:30איןאין1104
13:30-13:15
עסיס אוסנתחשבונות תלמידות207osnats@jct.ac.il15:00-12:3015:00-12:3015:00-12:3015:00-12:3012:00-10:007615ג
שעות  מענה טלפוני בימים א'-ה' בין השעות 12:00-10:00
פרוכטמן אמונהמעונות - אם בית6520312emuna@g.jct.ac.il21:30-20:0021:30-20:0021:30-20:0021:30-20:0021:30-20:00 
קוז'בסקי קטיתוכנית חו"ל - רכזת212kujawsky@jct.ac.il10:00-8:0010:00-8:0010:00-8:0010:00-8:0010:00-8:007615ה
דעת - מזכירות תלמידות14:00-12:3014:00-12:3014:00-12:3014:00-12:3014:00-12:30
קליין אסתרמזכירות תלמידות216estik@jct.ac.il14:30-12:3014:30-12:3014:30-12:3014:30-12:3014:30-12:307615ד
רחימי מיכלחשבונאות - מזכירות המחלקה241mrachimi@jct.ac.il 13:00-8:0015:00-10:0013:00-8:0015:00-10:00אין7610
שגיא אהבהמכינה - רכזת ויועצת233sagie@jct.ac.il17:30-16:0012:00-10:0012:00-10:00אין10:00-9:009205
שטרית אליאחזקה215elis@jct.ac.il13:00-9:0013:00-9:0013:00-9:0013:00-9:0013:00-9:007215
שמוקלר תמירכזת אקדמית209tamim@jct.ac.il14:30-13:3014:30-13:3014:30-13:3014:30-13:30אין7213
תעסה תומרתקשוב 220tomert@jct.ac.ilפניות באמצעות המיייל: support@jct.ac.il7202

 

*ייתכנו שינויים בשעות קבלת הקהל​