מלגות פנימיות

Banner

Admission Menu

לפרטים על תואר ראשון ושני

למידע נוסף על לימודים אקדמיים בלבד השאירו פרטיכם ונחזור בהקדם

ראשי » מועמדים » מלגות וסיוע » מלגות פנימיות

מלגות פנימיות

המרכז האקדמי לב, מעניק מלגות והלוואות במטרה לסייע לתלמידי הקמפוסים השונים לעמוד בנטל הכספי של הלימודים ולאפשר התמסרות ללימודים על-פי העקרונות החינוכיים של המרכז. תכנית המלגות נועדה:

  • לעודד הצטיינות והתמדה בלימודי הקודש ובלימודים האקדמיים
  • לעודד מנהיגות ופעילות חברתית
  • לסייע לתלמידים מבחינה כלכלית

מערך המלגות מתעדכן בכל שנה, על כן כל המידע המופיע בפרק זה הינו בהתאם למלגות שצפויות להנתן בשנת תשע"ו בלבד. המרכז האקדמי לב שומר לעצמו את הזכות לשנות פרטים בנושא המלגות.

בנוסף למערך המלגות הפנימי, המרכז האקדמי לב מסייע לסטודנטים לקבל מלגות מקרנות חיצוניות, על כן יתכן שסטודנט אשר יקבל מלגה מגורם מוסדי חיצוני כלשהו, תוקטן מלגתו הפנימית בהתאם לתקנון מלגות.

לכל סטודנט חדש שמתקבל ללימודים, תישלח לקראת פתיחת שנת הלימודים חוברת “עלון מידע” עם פירוט מדויק על מערך המלגות.

על מנת להשתתף בתכנית המלגות של המרכז יש למלא בקשה למלגה דרך אתר האינטרנט בלבד, עד לשבוע השני של סמסטר א’. המלגות מיועדות לסטודנט במעמד "תקין" בלבד ביום הראשון של הסמסטר.

 

מלגת הצטיינות לתלמידי שנה א' - סטודנט בשנה א' בעל ציון פסיכומטרי 720 ומעלה או ממוצע בגרות מיטבי 115 ומעלה, יזכה למלגת הצטיינות במהלך השנה הראשונה ללימודיו. לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרד מידע ורישום.


מלגת מצוינות בלימודים (רקטור, נשיא, דיקן פקולטה) - מלגה זו מיועדת לתלמידי כל המכונים בכל המחלקות במטרה לעודד הצטיינות בלימודים. פרטים על המלגות יפורסמו בתחילת סמסטר א'. סטודנט אשר זכאי למלגת מצוינות, יתכן ויתבקש במהלך השנה להתנדב, ללוות ו/או לארח סטודנטים עולים חדשים או סטודנטים מחו"ל הלומדים בתכניות השונות.

מלגת עידוד קמפוס טל-סטודנטית הלומדת במחלקות אלקטרואופטיקה או ביואינפורמטיקה בעלת ציון 640 ומעלה בפסיכומטרי או ממוצע בגרות 108 ומעלה, תזכה למלגת עידוד. קבלת המלגה במשך 4 שנות הלימודים מותנית בשמירה על ממוצע 85 ומעלה.


מלגת תכנית למצטיינים - התכנית מיועדת לעודד תלמידים מצטיינים למצות את כישרונותיהם במחקר מתקדם בהנחיית חבר-סגל מהמרכז לאורך שנתיים לפחות. התכנית מתאימה לתלמידים הרשומים למסגרת לימודים מלאה ורגילה במרכז, אשר ממוצע לימודיהם האקדמיים הינו 90 ומעלה.


מלגות כלכליות - מלגה זו ניתנת על פי מצב כלכלי בעיקר אך גם בהתחשב במצב האקדמי של הסטודנט, אשר לדעת המרכז האקדמי לב זקוק לעזרה כלכלית נוספת. מלגה זו חציה הלוואה וחציה מענק והיא תוענק בתחילת סמסטר ב’ לתלמידים אשר סימנו בטופס הבקשה למלגה דרך אתר האינטרנט כי הינם מעוניינים להיכלל במלגה זו וצירפו את האישורים הנדרשים.


מלגות בית מדרש

מלגות ביהמ”ד בקמפוס לב - לתלמידי בית המדרש במכון לב בחוגי הנדסה ומדעי המחשב, מצטייני מנהל עסקים ומצטייני חשבונאות ניהולית.

מלגת לימודים - לתלמידי בית המדרש במכון לב בלבד

המלגה מיועדת לסטודנט המוגדר כ”מבוגר”. המלגה הינה בסכום משמעותי המכסה חלק משכר הלימוד. סטודנט המקבל מלגה של 50%  ומעלה מגובה שכ”ל מגורם מוסדי כלשהו, אינו זכאי למלגה זו.


מבוגר - משמעו, כל סטודנט אזרח ישראל אשר החל משנה א’ ביום  הראשון בסמסטר א’, מלאו לו 21 שנה, או עולה חדש בשנה הרביעית    ללימודיו שאינו זכאי למימון על ידי מנהל הסטודנטים ומלאו לו 21 שנים ולומד בבית המדרש בהתאם לקריטריונים שנקבעו.


מלגת קיום - לתלמידי בית המדרש בקמפוס לב בלבד

נשואים - כל סטודנט נשוי הלומד בבית המדרש יכול לזכות במלגת קיום משמעותית. סטודנט המתחתן באמצע שנת הלימודים יכול לזכות במלגה חלקית בהתאם לתקופה היחסית בה היה נשוי בשנה זו, וזאת לאחר שעדכן את רכז מדור מלגות ורווחה באמצעות טופס עדכון נשואים שהוריד באמצעות האתר. יש להגיש את הטופס בצירוף ת.ז. בה רשום כי הוא נשוי.


רווקים - למלגה זו זכאי סטודנט רווק המוגדר כ"מבוגר" לצורך מלגות. מלגה זו תחולק בתחילת סמסטר א'.


המלגות הנ"ל מועברות  לחשבון הפנימי של הסטודנט ב-2 תשלומים, הראשון בחודש דצמבר והשני בחודש אפריל.


מלגות לתלמידי חשבונאות ניהולית ומנהל עסקים (שאינם בין המצטייניםתלמידי בית המדרש בקמפוס לב בלבד

המלגות מיועדות לסטודנט המוגדר כ”מבוגר” וכוללות מלגה למימון לימודי הקודש בבית המדרש. סטודנט נשוי יהיה זכאי למלגת קיום בסיסית ובנוסף לכך יהיה זכאי למלגת לימודים.


מלגת קודש - ניתנת לכל סטודנט בבית המדרש בקמפוס לב.


הנהלת המרכז האקדמי לב מגייסת כספים לאחזקת בית המדרש ותלמידיו בדרכים מגוונות ביניהן "מכירת ימים" של אחזקת בית המדרש לע"נ וגם חתימה על חוזי "זבולון ויששכר". לומדי בית מדרש שיקבלו מלגות יתבקשו לשתף פעולה כדי לממש גיוס בדרך זו.


סטודנט אשר זכאי למלגה מבית המדרש יתכן ויתבקש במהלך השנה להתנדב, ללוות ו/או לארח סטודנטים עולים חדשים או סטודנטים מחו"ל הלומדים בתכניות השונות ואף ללמוד עם "חברותא צעירה" מס' שעות במהלך השבוע.


 

הלוואות

המרכז האקדמי לב מעוניין לעזור לתלמידיו להשקיע את עיקר זמנם בלימודים התורניים והאקדמיים. לצורך כך, הוקם מערך הלוואות נרחב ומגוון המוצע כחלק מסל המימון לסטודנט. מטרת ההלוואות היא לאפשר לסטודנט לממן בעזרתן את הלימודים ואולי אף להיעזר בהן למחייה.

מערך ההלוואות מסייע לכל דורש, ולא רק לתלמידים נזקקים. רוב סוגי ההלוואות הניתנות לתלמידים במכון הינן ללא ריבית וללא הצמדה ובהיקף של שכר לימוד מלא. במידת הצורך תנתן הלוואה בהיקף גבוה משכ”ל.

ההלוואה שהסטודנט לוקח מאפשרת לו להתמסר ללימודים ולמצות את הפוטנציאל הטמון בו ולהבטיח לעצמו ולמשפחתו עתיד כלכלי טוב יותר. המרכז מאפשר תנאי החזר טובים מאוד ללוקח ההלוואות.


לבירור פרטים ולהגשת בקשה להלוואות ניתן לפנות לדיקן התלמידים בכל קמפוס או לרכז מדור מלגות ורווחת הסטודנט.


הסבר מפורט יותר על מערך המלגות וההלוואות לתלמידים יופיע ב”עלון מידע” שיישלח לכל מועמד עם קבלתו ללימודים.