מכרזים

מכרזים

ברוכים הבאים,

באתר זה, תוכלו לצפות בפרסומים ועדכונים מתוקף תקנות חוק חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה),התש"ע- 2010.

הודעות על התקשרויות ומכרזים מתפרסמות מעת לעת בעיתונות הארצית וכן באתר זה.

בכל מקרה של סתירה בין נוסח הפרסום בעיתון לבין נוסח מסמכי המכרז, יהא נוסח מסמכי המכרז הנוסח הקובע.

לפרטים נוספים, ניתן לפנות אלינו בימים א'-ה' בין השעות 9:00-13:00.

 

מחלקת רכש

טלפון 02-6751096

פקס 02-6751043

כתובת מייל michrazim@jct.ac.il

מס' מכרז כותרת נושא תאריך פרסוםמיין בסדר עולה תאריך סיום קבצים סטטוס
05/15 מכרז נגרות בבית המדרש בינוי 17.5.2015 07.06.2015 - 12:00 PDF icon מכרז נגרות 05.15.pdf PDF icon נספח א- חזיתות.pdf PDF icon נספח א2 - חזיתות.pdf PDF icon נספח ב- קירות צד.pdf PDF icon נספח ג- שולחן לימוד.pdf PDF icon נספח ד- שולחן למתפללות.pdf PDF icon נספח ה- שולחן לרמים.pdf PDF icon תוכנית בית מדרש כללית.pdf PDF icon פרוטוקול כנס מציעים נגרות.pdf סגור
06/15 מכרז שיפוצים בית מדרש בינוי 17.5.2015 16.06.2015 - 12:00 PDF icon שיפוצים 06.15.pdf PDF icon פרוט עבודות לשיפוץ- נספח 1 למכרז 06.15.pdf PDF icon ארון קודש- חזיתות.pdf PDF icon LV-BM-B-01-שירותים תכניות.pdf PDF icon LV-BM-B-01-שירותים חזיתות.pdf PDF icon LV-BM-B-01-נטילת ידים.pdf PDF icon פרוטוקול כנס מציעים שיפוצים.pdf PDF icon תוכנית נוספת 1.pdf PDF icon תוכנית נוספת 2-קיר ארון קודש.pdf PDF icon פרוטוקול הבהרות מכרז שיפוצים.pdf PDF icon מפרט חדר נקי וחדר רמים.pdf PDF icon פרוטוקול כנס מציעים שיפוצים 2.pdf סגור
03/15 מכרז לאספקת שירותי ניקיון וסבלות קלה תשתיות ולוגיסטיקה 19.4.2015 27.05.2015 - 12:00 PDF icon מודעת האתר מכרז ניקיון 03.2015.pdf PDF icon פרסום בעיתון מודעה בעברית 03-2015 ניקיון.pdf PDF icon מכרז ניקיון 03-2015.pdf PDF icon מודעת מכרז ניקיון ערבית.pdf PDF icon פרוטוקול כנס מציעים מכרז ניקיון 03.15 מיום 03.05.15.pdf PDF icon הודעה בדבר הארכת מועדי מכרז.pdf PDF icon פרוטוקול הבהרות מכרז ניקיון 03.15 מיום 20.05.15.pdf סגור
02/15 מכרז לאספקת תוי שי 10.3.2015 12.03.2015 - 00:00 PDF icon תוי שי 10.03.pdf סגור
01/15 מכרז מדפסות ושירותי תפעול ותחזוקה 1.3.2015 30.04.2015 - 12:00 PDF icon מכרז פומבי מדפסות ושירותי תפעול ותחזוקה 01-15.pdf PDF icon מודעת האתר מכרז מדפסות 01.2015.pdf קובץ נספח א'1 פרוט מדפסות למכרז פומבי- מכרז מדפסות 01-15.xlsx PDF icon michraz.pdf PDF icon פרוטוקול כנס מציעים 22.03.15.pdf קובץ נספח א'1 מעודכן.xlsx PDF icon הודעה על הארכת מועד שאלות הבהרה.pdf PDF icon פרוטוקול תשובות הבהרה.pdf קובץ הארכת מועד הגשת מכרז.docx סגור

עמודים