מכרזים

מכרזים

ברוכים הבאים,

באתר זה, תוכלו לצפות בפרסומים ועדכונים מתוקף תקנות חוק חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה),התש"ע- 2010.

הודעות על התקשרויות ומכרזים מתפרסמות מעת לעת בעיתונות הארצית וכן באתר זה.

בכל מקרה של סתירה בין נוסח הפרסום בעיתון לבין נוסח מסמכי המכרז, יהא נוסח מסמכי המכרז הנוסח הקובע.

לפרטים נוספים, ניתן לפנות אלינו בימים א'-ה' בין השעות 9:00-13:00.

 

מחלקת רכש

טלפון 02-6751096

פקס 02-6751043

כתובת מייל michrazim@jct.ac.il

מס' מכרז כותרת נושא תאריך פרסום תאריך סיום קבצים סטטוסמיין בסדר יורד
01/15 מכרז מדפסות ושירותי תפעול ותחזוקה 1.3.2015 30.04.2015 - 12:00 PDF icon מכרז פומבי מדפסות ושירותי תפעול ותחזוקה 01-15.pdf PDF icon מודעת האתר מכרז מדפסות 01.2015.pdf קובץ נספח א'1 פרוט מדפסות למכרז פומבי- מכרז מדפסות 01-15.xlsx PDF icon michraz.pdf PDF icon פרוטוקול כנס מציעים 22.03.15.pdf קובץ נספח א'1 מעודכן.xlsx PDF icon הודעה על הארכת מועד שאלות הבהרה.pdf PDF icon פרוטוקול תשובות הבהרה.pdf קובץ הארכת מועד הגשת מכרז.docx סגור
02/15 מכרז לאספקת תוי שי 10.3.2015 12.03.2015 - 00:00 PDF icon תוי שי 10.03.pdf סגור
03/15 מכרז לאספקת שירותי ניקיון וסבלות קלה תשתיות ולוגיסטיקה 19.4.2015 27.05.2015 - 12:00 PDF icon מודעת האתר מכרז ניקיון 03.2015.pdf PDF icon פרסום בעיתון מודעה בעברית 03-2015 ניקיון.pdf PDF icon מכרז ניקיון 03-2015.pdf PDF icon מודעת מכרז ניקיון ערבית.pdf PDF icon פרוטוקול כנס מציעים מכרז ניקיון 03.15 מיום 03.05.15.pdf PDF icon הודעה בדבר הארכת מועדי מכרז.pdf PDF icon פרוטוקול הבהרות מכרז ניקיון 03.15 מיום 20.05.15.pdf סגור
04/15 מכרז חדר כושר (פומבי) בינוי 17.5.2015 09.06.2015 - 12:00 קובץ פרסום בעיתון מודעה בעברית 04-2015 חדר כושר.docx קובץ מודעת האתר מכרז חדר כושר 04-15.docx PDF icon הזמנה להצעותחוזהמפרט טכני-חוברת מכרז חדר כושר 04.pdf PDF icon 1-31001 כתב כמויות.pdf קובץ הודעה בדבר מסמכי המכרז.docx PDF icon חדר כושר מודעה שפה ערבית.pdf PDF icon HKY6 - חדר כושר - פרוטוקול מסיור קבלנים מיום 26.5.2015.pdf סגור
05/15 מכרז נגרות בבית המדרש בינוי 17.5.2015 07.06.2015 - 12:00 PDF icon מכרז נגרות 05.15.pdf PDF icon נספח א- חזיתות.pdf PDF icon נספח א2 - חזיתות.pdf PDF icon נספח ב- קירות צד.pdf PDF icon נספח ג- שולחן לימוד.pdf PDF icon נספח ד- שולחן למתפללות.pdf PDF icon נספח ה- שולחן לרמים.pdf PDF icon תוכנית בית מדרש כללית.pdf PDF icon פרוטוקול כנס מציעים נגרות.pdf סגור
06/15 מכרז שיפוצים בית מדרש בינוי 17.5.2015 16.06.2015 - 12:00 PDF icon שיפוצים 06.15.pdf PDF icon פרוט עבודות לשיפוץ- נספח 1 למכרז 06.15.pdf PDF icon ארון קודש- חזיתות.pdf PDF icon LV-BM-B-01-שירותים תכניות.pdf PDF icon LV-BM-B-01-שירותים חזיתות.pdf PDF icon LV-BM-B-01-נטילת ידים.pdf PDF icon פרוטוקול כנס מציעים שיפוצים.pdf PDF icon תוכנית נוספת 1.pdf PDF icon תוכנית נוספת 2-קיר ארון קודש.pdf PDF icon פרוטוקול הבהרות מכרז שיפוצים.pdf PDF icon מפרט חדר נקי וחדר רמים.pdf PDF icon פרוטוקול כנס מציעים שיפוצים 2.pdf סגור
04/15 א' מכרז חדר כושר (פומבי) בינוי 14.6.2015 25.06.2015 - 12:00 PDF icon מכרז חדר כושר 04.15.pdf PDF icon מכרז חדר כושר כתב כמויות.pdf PDF icon מרכז אקדמי ''לב''-חדר כושר-מפרט.pdf PDF icon תוספות למכרז חדר כושר 04.15א.pdf קובץ מודעת האתר מכרז חדר כושר 04-15א.docx סגור
07/15 מכרז מסגרת לאספקת סולר להסקה תשתיות ולוגיסטיקה 30.8.2015 20.10.2015 - 12:00 PDF icon מודעת האתר מכרז סולר 07.15.pdf PDF icon מכרז מסגרת פומבי - סולר 07.15.pdf PDF icon מודעה בשפה הערבית סולר.pdf PDF icon פרוטוקול תשובות הבהרה סולר 08.10.15.pdf PDF icon הבהרה מכרז סולר- סוכן מורשה ו.או קבלן משנה.pdf PDF icon מודעת דחיית מועד הגשת מכרז סולר 07.15.pdf סגור
08/15 מכרז לאספקת נקודות תקשורת רכש כללי 2.9.2015 17.09.2015 - 12:00 PDF icon 08.15 מכרז לביצוע נקודות תקשורת וציוד נלווה.pdf סגור
01-2016 מכרז פומבי - אספקת שירותי חכירת רכב בשיטת ליסינג תפעולי רכש כללי 18.1.2016 23.02.2016 - 16:00 PDF icon מכרז ליסינג רכבים 01-2016.pdf סגור
02-16 מכרז רשיונות פקולטה רכש כללי 1.1.2016 13.03.2016 - 16:00 PDF icon מכרז סגור 02-2016 רישיונות פקולטה.pdf סגור
03-16 מכרז לאספקת ציוד חדר כושר רכש כללי 18.7.2016 07.08.2016 - 12:00 PDF icon מכרז חדר כושר פומבי 03-16.pdf PDF icon מכרז ציוד חדר כושר מעודכן 14.07.16.pdf PDF icon פרוט ציוד משומש למכירה.pdf PDF icon פרסום בעיתון בעברית.pdf PDF icon פרסום בעיתון ערבית.pdf PDF icon פרוטוקול כנס מציעים מכרז חדר כושר.pdf PDF icon פרוטוקול תשובות הבהרה.pdf PDF icon הארכת מועד הגשת מכרז.pdf סגור
03/16 מכרז ביטוח רכש כללי 1.8.2016 05.09.2016 - 12:00 PDF icon מסמכי מכרז ביטוח חלק 1 04-16.pdf PDF icon מסמכי מכרז ביטוח חלק 2 04-16.pdf סגור
05-16 מכרז למתן שירותי פרסום דוברות ויחסי ציבור 27.10.2016 15.11.2016 - 12:00 PDF icon מכרז פרסום 05-16.pdf קובץ הצעת מחיר נספח ד - מכרז פרסום 05-16.xlsx PDF icon מודעת פרסום.pdf PDF icon איאם אל ערב.pdf PDF icon פרוטוקול תשובות הבהרה פרסום 05-16.pdf סגור
06-16 מכרז להפעלת מערך משגיחי בחינות רכש כללי 6.11.2016 20.11.2016 - 12:00 PDF icon מכרז משגיחי בחינה 06-2016 סופי.pdf קובץ מודעה בעברית משגיחי בחינות 06-16.docx קובץ מודעה בערבית משגיחי בחינות 06-16.docx PDF icon פרוטוקול תשובות הבהרה משגיחי בחינות 06-16.pdf סגור
02-17 פניה לקבלת הצעות למתן שירותי יחסי ציבור דוברות ויחסי ציבור 4.6.2017 03.07.2017 - 13:00 PDF icon פניה לקבלת הצעות למתן שירותי יחסי ציבור 02.17.pdf סגור
03-17 פניה לקבלת הצעות למתן שירותי לובינג דוברות ויחסי ציבור 4.6.2017 03.07.2017 - 13:00 PDF icon פניה לקבלת הצעות למתן שירותי לובינג 03.17.pdf סגור
06-17 מכרז טאבלטים רכש כללי 4.7.2017 07.08.2017 - 13:00 PDF icon מכרז טאבלטים סופי.pdf PDF icon פרוטוקול הבהרות טאבלטים 27.07.17.pdf סגור
07-17 מכרז מעונות סטודנטים בינוי 22.10.2017 26.11.2017 - 12:00 PDF icon פרסום מכרז באתר.pdf PDF icon חוברת -חוזה,מפרטים.pdf PDF icon MSYT14 - מעונות סטודנטים - פרוטוקול מסיור קבלנים מיום 5.11.2017.pdf קובץ מודעה בשפה הערבית.docx סגור
08-17 מכרז ביטוח לעבודות קבלניות בינוי 15.10.2017 09.11.2017 - 13:00 PDF icon מכרז ביטוח לעבודות קבלניות מעונות סטודנטים 08.17.pdf PDF icon מסמכים מקצועיים למכרז ביטוח לעבודות קבלניות 08.17.pdf סגור

עמודים