מועדי רישום - תואר ראשון

Banner

מועדי רישום - תואר ראשון

Admission Menu

לפרטים על תואר ראשון ושני

למידע נוסף על לימודים אקדמיים בלבד השאירו פרטיכם ונחזור בהקדם

ראשי » הרשמה » מועדי רישום - תואר ראשון

מרכיבי הקבלה ותהליך הרישום לתואר ראשון

 

פתיחת ההרשמה:   יום ראשון ר"ח כסלו תשע"ח (19 בנובמבר 2017)

סיום ההרשמה:  יום שישי ר"ח אב תשע"ח  (13 ביולי  2018)

 

רישום באתר האינטרנט

 

רישום באתר בכתובת:  www.jct.ac.il בהנחה של 100 ₪ מדמי הרישום המלאים או  ע”י מילוי ושליחת טופס הרישום שמופיע בסוף חוברת זו בצירוף קבלה על תשלום דמי רישום.

ניתן בכל שלב לראות את מצב ההרשמה באתר הרישום. עליך להיכנס לאתר ההרשמה ולהזין את שם המשתמש והסיסמא בו בחרת >דף הבית> מצב הרשמה

 

שליחת כל המסמכים והאישורים

 

הרשימה מופיעה בעמודים הבאים. עם קבלת המסמכים תשלח אליך “הודעת קליטה”. עליך לבדוק שהפרטים המופיעים בה הינם נכונים, במידה ויש שינוי בפרטים יש להודיע בכתב למשרד מידע ורישום.

 

ראיון אישי

 

לאחר קבלת כל המסמכים והאישורים תוזמן לראיון אישי שהינו חלק מתהליך הרישום והקבלה, עליך להגיע לראיון במועד שנקבע.

 

תשובה בכתב

 

רק לאחר קיום הריאיון האישי יישלח מכתב קבלה למועמד אשר עומד בכל דרישות הקבלה. למכתב יצורפו טפסים למימוש קבלה והודעה על מועד פתיחת הלימודים.

 

מימוש קבלה

 

עם קבלת מכתב קבלה עליך לממש את קבלתך בכדי להבטיח את מקומך כסטודנט במרכז האקדמי לב. מימוש הקבלה כולל תשלום מקדמת שכר לימוד, חתימה על הוראת קבע, תשלום עבור קורסי קדם/אלול ושליחת כל המסמכים המצוינים לעיל, למשרד מידע ורישום בדואר, בפקס או במייל.

 

יום היערכות

 

לכל סטודנט שיתקבל תשלח מעטפה ובה הודעה על תחילת הלימודים והזמנה ליום היערכות שיתקיים בתחילת סמסטר אלול. למכתב יצורף “עלון מידע” ובו פירוט נושאים מנהלים וכספיים. ההשתתפות חובה לכל תלמיד חדש.

 

תחילת הלימודים – “סמסטר אלול”

 

סטודנט שנה א’ מתחיל את לימודיו ב”סמסטר אלול” בקורסי מבוא ו/או קורסי הכנה. במכתב הקבלה יצוין לכל סטודנט חדש באלו קורסים הוא חייב. בחודש אלול מתקיימים לימודי קודש בבית המדרש של קמפוס לב. בקמפוס לוסטיג ובמח"ר  מתקיימים קורסי מכינה לחייבות החל מחודש תמוז.

בהצלחה לכל התלמידים החדשים!